🇹🇷 Türkçe

İK İşe Alım Yöneticisi Aday Mülakat Sorusu örneği

İK İşe Alım Yöneticisi Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

İK İşe Alım Yöneticisi Mülakat Soruları

Etkili bir işe alım süreci, yeni çalışanların rollerine yerleşmelerine, şirketinizin politikalarını öğrenmelerine ve hızla üretken olmalarına yardımcı olur. İK İşe Alım Yöneticileri, işle ilgili eğitimleri planlamak ve çalışanların evrak işlerini doldurmasına yardımcı olmak gibi tüm yeni işe alımlar için işe alım görevlerini planlar ve koordine eder.

İşe Alım Yöneticilerini işe alırken, İK geçmişine sahip kişileri arayın. İş mevzuatına ve çalışan kayıtlarının tutulmasına aşina olmalıdırlar. Örneğin, yeni işe alınanlardan hangi bilgileri (iletişim bilgileri, banka hesapları, Sosyal Güvenlik Numaraları gibi) isteyeceklerini bilmeleri gerekir, böylece onları çalışan veritabanınıza kaydedebilirler.

Yeni bir işteki ilk günler, yeni iş arkadaşlarıyla tanışmayı ve iş görevlerine alışmayı gerektirdiğinden stresli olabilir. Hoş ve başkalarının rahat hissetmesine yardımcı olan adaylara dikkat edin. Bu adayların, çalışanların yeni işlerine sorunsuz geçiş yapmaları daha olasıdır.

Aşağıdaki mülakat soruları, yöneticiler, uzaktan çalışanlar ve genç çalışanlar gibi çeşitli çalışanlar için işe alım programları oluşturma konusunda deneyime sahip İK Yerleştirme Yöneticilerini belirlemenize yardımcı olacaktır. Şirketiniz için önemli olan belirli becerileri değerlendirmek için ince ayar yapmaktan veya sorular eklemekten çekinmeyin.

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Yeni bir işe alınanın ilk günü ve onları karşılayacak olan sensin, ama geç kalıyorsun. Sen ne yapardın?
 • Uzak bir çalışana nasıl katılırsınız?
 • Daha önce iş tecrübesi olmayan bir çalışanınız için ne tür eğitimler düzenlerdiniz?
 • Tam zamanlı, muaf olmayan bir çalışanı işe almak için ihtiyacımız olan istihdam belgeleri nelerdir?
 • Şirketimize katılma konusunda onları heyecanlandırmak için yeni işe alınanlara bir hoş geldin paketi vermek istiyoruz. Ne önerirsiniz?

Role özel sorular

 • Bir adayın bir iş teklifini kabul ettiği size bildirildiğinde ana sorumluluklarınızı tanımlayın.
 • İşe alım sürecimizin etkinliğini nasıl ölçersiniz?
 • Yeni işe alınanlarla ne sıklıkta buluşursunuz (örneğin, ilk haftaları, ayları veya üç aylık dönemleri) ve onlarla ne tartışırdınız?
 • HRIS ile deneyiminiz var mı? Öyleyse hangileri?
 • Görevlerinizi düzenlemek ve önemli teslim tarihlerini karşılamak için hangi araçları veya teknikleri kullanıyorsunuz? (örneğin, görev yönetimi yazılımı veya işe alım kontrol listeleri)

Davranışsal sorular

 • Lütfen kişisel deneyiminizi yeni bir işe alım olarak tanımlayın ve karşılaştığınız iyi ve kötü işe alım uygulamalarına birkaç örnek verin. Bu deneyimlerden neler öğrendiniz?
 • Şirket politikalarını ve değerlerini tanımlarken, bir grup yeni işe alınana bir sunum yapmayı mı yoksa her biri ile ayrı ayrı tartışmayı mı tercih edersiniz? Niye ya?
 • Yöneticileri işe alırken ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
 • İş mevzuatındaki değişikliklerden haberdar olmak için hangi kaynakları kullanıyorsunuz? (örneğin, İK web siteleri, çevrimiçi topluluklar)

🇬🇧 English

HR Onboarding Manager interview questions

This HR Onboarding Manager interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

HR Onboarding Manager Interview Questions

An effective onboarding process helps new employees settle in their roles, learn your company’s policies and get productive quickly. HR Onboarding Managers plan and coordinate onboarding tasks for all new hires like scheduling job-related trainings and helping employees fill out paperwork.

When hiring Onboarding Managers, look for people with an HR background. They should be familiar with labor legislation and employee recordkeeping. For example, they should know what information to ask from new hires (like contact details, bank accounts, Social Security Numbers) so they can enroll them to your employee database.

First days at a new job can be stressful since they require meeting new coworkers and getting used to job duties. Keep an eye out for candidates who are pleasant and help others feel comfortable. These candidates are more likely to make employees’ transition to their new job smooth.

The following interview questions will help you identify HR Onboarding Managers with experience in building onboarding programs for various employees like managers, remote workers and junior employees. Feel free to tweak or add questions to evaluate specific skills that are important to your company.

Operational and Situational questions

 • It’s a new hire’s first day and you’re the one who would welcome them, but you’re running late. What would you do?
 • How would you onboard a remote employee?
 • What kind of training sessions would you organize for an employee who has no previous work experience?
 • What are the necessary employment documents we need to hire a full-time, non-exempt employee?
 • We’d like to give new hires a welcome package to get them excited about joining our company. What would you recommend?

Role-specific questions

 • Describe your main responsibilities once you’re notified that a candidate has accepted a job offer.
 • How would you measure the effectiveness of our onboarding process?
 • How often would you meet with new hires (for example, their first week, month or quarter) and what would you discuss with them?
 • Do you have experience with HRIS? If so, which ones?
 • What tools or techniques do you use to organize your tasks and meet important deadlines? (for example, task management software or onboarding checklists)

Behavioral questions

 • Please describe your personal experience as a new hire and give a few examples of good and poor onboarding practices you encountered. What have you learned from these experiences?
 • When describing company policies and values, do you prefer to give one presentation to a group of new hires or discuss with each one separately? Why?
 • What challenges have you faced when onboarding managers?
 • What resources do you use to keep abreast of changes in labor legislation? (for example, HR websites, online communities)

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver