Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

İK Operasyonları Başkanı İş İlanı Örneği 

İK Operasyonları Başkanı iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

İK Operasyonları Sorumlusu'nun sorumlulukları şunları içerir:

 • Ücret planları revizyonları gibi önde gelen İK projeleri
 • Tüm departmanlarda ve konumlarda işlevsel İKYS ve dahili veritabanlarının uygulanması
 • Bordro ve performans değerlendirme sistemlerimizi denetlemek

İş özeti

Personelle ilgili tüm konuları denetlemek ve kaynaklarımızı faydalı bir şekilde kullandığımızdan emin olmak için bir İK Operasyonları Başkanı arıyoruz.

İK Operasyonları Başkanının sorumlulukları arasında bütçelerin tasarlanması, şirket politikalarının uygulanması ve dahili İK sistemlerinin yönetilmesi yer alır. Bu rolde başarılı olmak için, üst düzey rollerde kapsamlı İK deneyimine ve İnsan Kaynakları Yönetimi yazılımı hakkında iyi bilgiye sahip olmalısınız.

Sonuç olarak, İK departmanımızın verimli bir şekilde çalışmasını ve iş hedeflerimizle uyumlu olmasını sağlayacaksınız.

Sorumluluklar

 • Ücret planları revizyonları gibi İK projelerine liderlik edin
 • Tüm departmanlarda ve konumlarda işlevsel İKYS ve dahili veritabanlarını uygulayın
 • Bordro ve performans değerlendirme sistemlerimizi denetleyin
 • Şirket politikalarını ve prosedürlerini tasarlayın
 • İş sözleşmelerimizi ve sözleşmelerimizi gözden geçirin ve güncelleyin
 • Bütçeleri departmana göre hazırlamak
 • İşe alma başına maliyet ve elde tutma oranları gibi temel İK ölçümlerini takip edin
 • İç iletişim projelerini yönetin (iş memnuniyeti anketleri gibi)
 • Fayda programlarımızın etkinliğini ölçün ve iyileştirmeler önerin
 • Çalışan eğitimi ve geliştirme girişimlerini koordine etmek
 • Kayıt tutma ve veri işleme prosedürlerimizin GDPR gerekliliklerine uygun olduğundan emin olun

Gereksinimler

 • İK Operasyonları Başkanı veya benzer bir rol olarak iş deneyimi
 • Bordro araçları dahil olmak üzere İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri ile deneyim
 • Tazminat ve sosyal yardım programları tasarlama deneyimi
 • İyi derecede iş mevzuatı bilgisine sahip
 • Liderlik yetenekleri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Lisansı; Yüksek Lisans bir artıdır

🇬🇧 English

Head of HR Operations job description

This Head of HR Operations job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Head of HR Operations responsibilities include:

 • Leading HR projects like compensation plans revisions
 • Implementing functional HRMS and internal databases across all departments and locations
 • Overseeing our payroll and performance evaluation systems

Job brief

We are looking for a Head of HR Operations to oversee all personnel-related matters and ensure we use our resources beneficially.

Head of HR Operations responsibilities include designing budgets, applying company policies and managing internal HR systems. To be successful in this role, you should have extensive HR experience in senior roles and good knowledge of Human Resources Management software.

Ultimately, you will ensure our HR department operates efficiently and aligns with our business objectives.

Responsibilities

 • Lead HR projects like compensation plans revisions
 • Implement functional HRMS and internal databases across all departments and locations
 • Oversee our payroll and performance evaluation systems
 • Design company policies and procedures
 • Review and update our employment contracts and agreements
 • Prepare budgets by department
 • Track key HR metrics like cost per hire and retention rates
 • Manage internal communication projects (like job satisfaction surveys)
 • Measure the effectiveness of our benefits programs and recommend improvements
 • Coordinate employee training and development initiatives
 • Ensure our recordkeeping and data processing procedures comply with GDPR requirements

Requirements

 • Work experience as a Head of HR Operations or similar role
 • Experience with Human Resources Information Systems including payroll tools
 • Experience in designing compensation and benefits programs
 • Good knowledge of labor legislation
 • Leadership abilities
 • BSc in Human Resources Management; MSc is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver