Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

İletişim Becerisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Adayın fikirlerini nasıl sunduklarını, müşterilerle nasıl etkileşime girdiklerini ve bir ekiple nasıl iş birliği yaptığını değerlendirmek için bu iletişim becerisi mülakat sorularını kullanın.

Mülakatlarda adayların iletişim becerilerini neden test etmelisiniz?

Açık iletişim, sağlıklı ve üretken bir iş yerinin anahtarıdır. Faydaları çok yönlüdür:

 • Kısa ve öz bir e-mail, mesaj trafiğinden kaçınmaya yardımcı olur.
 • İyi yazılmış bir politika, tüm çalışanların şirket değerlerini ve prosedürlerini anlamasını sağlar.
 • Bilgilendirici ve ilgi çekici sunumlar, ekip üyelerinin sorunları ve çözümleri anlamasına yardımcı olur.

Çalışanlar, pozisyonları veya kıdem düzeyleri ne olursa olsun, iş arkadaşları, yöneticileri, müşterileri veya harici ortakları ile günlük olarak etkileşime girer. Bu nedenle, iş ilanlarında “iyi iletişim becerileri” yaygın bir gerekliliktir.

İyi iletişim becerileri ile:

 • Üst düzey çalışanlar zor kararlar alır, zorlu tartışmaları sakinlikle ele alır.
 • Satış çalışanları, mutsuz müşterilerle (telefon veya yüz yüze) iletişim kurarken samimi ve empatik bir ton kullanırlar.
 • Sosyal medya yöneticileri, online takipçileri için paylaşım yaparken şirket markasını geniş kitlelere yayar.

Mülakatlar, adayların nasıl iletişim kurduklarını değerlendirmenize olanak tanır. Ayrıca, adayların ekiplerde nasıl iş birliği yaptıklarına ve mesajları net bir şekilde iletip dinleyip dinlemediklerine dair bir fikir edinmek için mülakat görüşmelerini kullanabilirsiniz.

İyi iletişimcileri belirlemenize yardımcı olacak bazı örnek mülakat soruları:

İletişim becerisi mülakat soru örnekleri

 • Nasıl iletişim kurmayı tercih edersiniz? E-mail mi, telefon mu veya yüz yüze mi? Niye?
 • Hangi ekip iletişim araçlarını kullandınız? Onlarla deneyiminizden bahseder misiniz?
 • Uzaktan çalışan bir ekipte iletişim zorluklarının üstesinden nasıl gelirsiniz?
 • Bir toplantıda fikirlerinizi sunduğunuz sırada hedef kitleniz ilgisiz görünüyorsa, onların dikkatini çekmek için ne yapardınız?
 • Online bir ortamda şirketimiz hakkında yazılan olumsuz bir yoruma nasıl yanıt verirsiniz?
 • Hiç iletişim kurmakta zorlandığınız biriyle çalıştınız mı? Eğer öyleyse, engel neydi ve bununla nasıl başa çıktınız?
 • Yöneticiniz size yeni bir proje için net olmayan talimatlar verse ne yapardınız?
 • Ekibinizi veya paydaşlarınızı üç aylık sonuçlar hakkında bilgilendirmek isterseniz, onlara ayrıntılı bir rapor e-mailimi mi gönderirsiniz yoksa verileri canlı olarak mı sunarsınız? Niye? Seçtiğiniz yöntem ne olursa olsun, mesajınızın net olmasını nasıl sağlarsınız?
 • Rakiplerimizin daha iyi fiyatlar sunduğunu iddia eden potansiyel bir müşteriye nasıl cevap verirsiniz?
 • Hiç kızgın bir müşteriyle konuştunuz mu? Eğer öyleyse, durumu nasıl yönettiniz?
 • Ekibinizle kötü bir haber paylaşmak veya bir iş arkadaşınızla zor bir konuşma yapmak zorunda kaldığınız bir zaman oldu mu? Olduysa, nasıl yaptınız?
 • İşe alınırsanız, yeni iş arkadaşlarınıza kendinizi nasıl tanıtırsınız? Ekip üyeleri ile nasıl tanışırsınız?

Adayların iletişim becerilerini değerlendirmek için ipuçları

 • Bir adayın özgeçmişi, özellikle rol, yabancı bir dilde yazmayı veya kendini ifade etmeyi gerektirdiğinde, yazılı iletişim becerileri hakkında çok şey söyleyebilir. Adayların ifadelerine dikkat edin. Basit, net cümleler kurmuşsa, dil bilgisi ve yazım hataları yoksa, iyi iletişim becerilerini gösterir.
 • İnsanlar iletişim becerileri konusunda rol yapamazlar. Mülakatlar sırasında adayların kendilerini nasıl ifade ettiklerini, hoş bir tartışma sürdürüp sürdüremeyeceklerini ve iyi bir dinleyici olup olmadıklarını yakından izleyin.
 • “İletişim becerileriniz ne kadar iyi?” veya “İnsanlarla iletişim kurmayı sever misiniz?” gibi belirsiz sorulardan kaçının. Bunun yerine, adaylardan profesyonel bir ortamda iletişim yeteneklerini vurgulayan özel örnekler göstermelerini isteyin. Örneğin; iş yerinde bir çatışmayı başarıyla ele aldıkları veya bir ekip projesine katkıda bulundukları bir zamanı belirtmelerini isteyin.
 • Rol müşterilerle etkileşim gerektiriyorsa, görüşme sürecinize bir senaryo (Örneğini bir ürünün nasıl sunulacağı veya potansiyel bir müşterinin nasıl ikna edileceği) hazırlayın. İş görevlerini simüle edebilecek ve adayların yeteneklerini test edebileceksiniz.
 • Yazılı iletişim becerilerini değerlendirmek için pozisyonun sorumluluklarına benzer görevler kullanın. Örneğin; adaylardan iki veya üç varsayımsal senaryoyu ele almak için e-mailler hazırlamalarını isteyin. Veya onlardan belirli metin parçaları (örneğin; kısa bir makale) hazırlamalarını isteyin.

🇬🇧 English

Communication Interview Questions

Use these sample communication skills interview questions to evaluate how candidates present their ideas, interact with clients and collaborate with a team.

Why test candidates’ communication skills in interviews?

Clear communication is key to a healthy and productive workplace. Its benefits are manifold. Consider how:

 • One concise email helps avoid back-and-forth messages
 • A well-written policy ensures all employees understand company values and procedures
 • Informative and engaging presentations help team members understand problems and solutions

Employees, regardless their position or seniority level, interact with their coworkers, managers, clients or external partners on a daily basis. This is why “good communication skills” is a common requirement within job ads.

With good communication skills:

 • Senior-level employees make tough decisions, handling difficult discussions with grace
 • Salespeople strike a friendly and empathetic tone when contacting unhappy clients (via phone or in-person)
 • Social Media Managers exude their company brand when writing for their followers online

Interviews allow you to evaluate how candidates communicate. You can also use interviews to get an idea of how candidates collaborate on teams and whether they clearly convey and listen to messages.

Here are some sample interview questions to help you identify good communicators:

Examples of communication interview questions

 • Do you prefer to communicate via email, phone or in-person? Why?
 • What team communication tools have you used? What was your experience with them?
 • How would you overcome communication challenges on a remote team?
 • If you’re presenting your ideas during a meeting and your audience seems disengaged, what would you do to get their attention?
 • How would you reply to a negative online review about our company?
 • Have you ever worked with someone you struggled to communicate with? If so, what was the obstacle and how did you handle it?
 • What would you do if your manager gave you unclear instructions for a new project?
 • If you wanted to inform your team or stakeholders about quarterly results, would you email them a detailed report or present the data live? Why? Regardless of the method you choose, how would you ensure your message is clear?
 • How would you reply to a potential customer who claims that our competitors offer better prices?
 • Have you ever talked to an angry customer? If so, how did you manage the situation?
 • Describe a time you had to share bad news with your team or have a difficult conversation with a coworker.
 • If hired, how would you introduce yourself to your new colleagues? How would you get to know your team members?

Tips to assess candidates’ communication skills

 • A candidate’s resume can speak volumes about their written communication skills, particularly when the role requires writing or expressing oneself in a foreign language. Pay attention to candidates’ phrasing. Simple, clear sentences and lack of grammar and spelling errors indicate good communication and proofreading skills.
 • People can’t fake their communication skills. During interviews, watch closely how candidates express themselves, whether they can maintain a pleasant discussion and if they’re good listeners.
 • Avoid vague questions, like “How good are your communication skills” or “Do you like to communicate with people?” Instead, ask candidates to give you specific examples that highlight their communication abilities in a professional setting. For example, prompt them to name a time they successfully handled a conflict at work or contributed to a team project.
 • If the role requires interaction with clients, consider adding a role-playing activity to your interview process. You’ll be able to simulate job duties and test candidates’ abilities (e.g. how to present a product or persuade a potential customer.)
 • To evaluate written communication skills, use assignments that are similar to the position’s responsibilities. For example, ask candidates to craft emails to address two or three hypothetical scenarios. Or, ask them to prepare specific pieces of text (e.g. a short article.)

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver