Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

İnşaat Müdürü Aday Mülakat Soru Örnekleri

İnşaat Müdürü adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu İnşaat Müdürü aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

İnşaat Müdürü Mülakat Soruları

İnşaat müdürleri tipik olarak inşaat mühendisliği veya mimarlık gibi bir alanda üniversite diplomasına sahiptir. Genellikle bir projeye konsept aşamasından itibaren dahil oldukları için derin sektör bilgisi önemlidir. Sektör uzmanlığı, role özg üsorular sorularak değerlendirilebilir.

Deneyimli bir inşaat müdürü, bir projeyi tamamlamak için gereken kilit kişilere, süreçlere ve malzemelere aşina olacaktır. Role özgü sorular sorarak gerekli deneyim ve becerilere sahip olup olmadıklarını öğrenin.

Bir inşaat müdürü, birbiriyle ilişkili veya bağımsız çok sayıda görevi denetlemelidir. Bu nedenle, zaman yönetimi, bütçeleme, planlama, liderlik ve koordinasyon gibi bu amaçla kullanabilecekleri becerileri arayın. Güçlü müzakere ve sorun çözme becerileri de bu rol için kritik öneme sahiptir. Bu becerileri davranışsal ve durumsal sorularla değerlendirin.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Denetlediğiniz projenin programın gerisinde kalmaya veya proje bütçesini aşmaya başladığını düşünün. Ne gibi önlemler alırdınız?
 • Bazı çalışanlarınız gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanmıyorsa ne yapardınız? Bununla nasıl başa çıkarsınız?
 • Şirket içi bir mühendis ile bağımsız bir taşeron arasında bir anlaşmazlık olduğunu düşünün. Bunu nasıl çözerdiniz?
 • Bir taşeron ücretini yükseltmek için sözleşme şartlarını değiştirmeye çalışsaydı ne yapardınız?
 • Bir esnafın veya çalışanın projenin kendilerine düşen kısmı için verdiğiniz talimatları göz ardı ettiğini düşünün. Nasıl karşılık verirdiniz?

Role özgü sorular

 • Sözleşmeleri veya fiyatları müzakere etmeden önce hangi faktörleri göz önünde bulundurursunuz?
 • Bir inşaat projesini planlamanın ilk adımları nelerdir?
 • Bir projenin gerekli görevlerini nasıl önceliklendirirsiniz?
 • Bir inşaat projesine başlamak için hangi lisanslar gereklidir? Bunları nasıl temin edersiniz?
 • Bir inşaat yöneticisi olarak hangi proje yönetim araçlarını tercih ediyorsunuz? Neden?
 • Bir inşaat ürünü için bir ekibi nasıl yapılandırırsınız? İşe alım kriterlerinizi açıklayın.
 • Bir inşaat projesinin iyi yürütüldüğünü nasıl anlarsınız? Kalite kontrolde nelere dikkat edersiniz?

Davranışsal sorular

 • Liderliğe yaklaşımınızı açıklayın.
 • Bir inşaat projesinin bütçesini müzakere etmek zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın. Sonuç ne oldu?
 • Yönettiğiniz en başarılı inşaat projesini anlatın. Ne yaptınız da bu kadar başarılı oldu?
 • Bize planladığınız bir projeden bahsedin. Bütçeler, süreçler ve son teslim tarihleriyle ilgili ayrıntıları ekleyin. Onay almak için ne gibi adımlar attınız? Sonuç ne oldu?
 • Bir proje sırasında karşılaştığınız en büyük engellerden bahsedin. Bunları çözmek için hangi adımları attınız?
 • Hiç aynı anda iki veya daha fazla projeyi yönetmek zorunda kaldınız mı? Nasıl başarılı oldunuz?
 • Hiç üstlerinizle çatışma yaşadınız mı? Bununla nasıl başa çıktınız?

🇬🇧 English

Construction Manager Interview Questions

This Construction Manager interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

Construction Manager Interview Questions

Construction Managers typically have a university degree in a field like civil engineering or architecture. Deep industry knowledge is important as they are usually involved in a project from the conception phase. Industry expertise can be assessed by asking role specific questions.

An experienced construction manager will be familiar with the key people, processes and materials needed to complete a project. Find out if they have the experience and the hard skills needed by asking role specific questions.

A construction manager must oversee a large amount of interrelated or independent tasks. Therefore, look for skills that they can use to that end such as time management, budgeting, planning, leadership, and coordination. Strong negotiation and problem-solving skills are also critical for this role. Evaluate these skills through behavioral and situational questions.

Operational and situational questions

 • Imagine that the project you are supervising is starting to fall behind schedule or exceed the project’s budget. What actions would you take?
 • What would you do if some of your workers were not using the necessary safety equipment? How would you handle it?
 • Picture a conflict between an in-house engineer and an independent subcontractor. How would you resolve it?
 • What would you do if a subcontractor was trying to change the terms of their contract in order to raise their compensation?
 • Imagine that a tradesperson or worker disregarded your instructions for their part of the project. How would you respond?

Role-specific questions

 • What factors would you consider before negotiating contracts or rates?
 • What are the first steps of planning a construction project?
 • How do you prioritize the necessary tasks of a project?
 • What licences are needed to begin a construction project? How would you obtain them?
 • As a construction manager, which project management tools do you prefer and why?
 • How do you structure a team for a construction product? Describe your criteria for hiring them.
 • How do you know when a construction project is well-executed? What do you look for in quality control?

Behavioral questions

 • Describe your approach to leadership.
 • Describe a time when you had to negotiate the budget for a construction project. What was the result?
 • Describe the most successful construction project you have directed. What did you do that made it so successful?
 • Tell us about a project that you planned. Include details about budgets, processes and deadlines. What actions did you take to receive approval? What was the result?
 • Tell us about the biggest obstacles you have encountered during a project. What steps did you take to resolve them?
 • Have you ever had to manage two or more projects simultaneously? How did you succeed?
 • Have you ever experienced conflict with superiors? How did you handle it?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver