🇹🇷 Türkçe

İnşaat Müdürü Aday Mülakat Sorusu örneği

İnşaat Müdürü Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

İnşaat Müdürü Mülakat Soruları

İnşaat Yöneticileri  genellikle inşaat mühendisliği veya mimarlık gibi bir alanda üniversite derecesine sahiptir. Derin endüstri bilgisi, genellikle fikir aşamasından itibaren bir projeye dahil oldukları için önemlidir. Sektör uzmanlığı, role özel sorular sorarak değerlendirilebilir.

Deneyimli bir inşaat yöneticisi, bir projeyi tamamlamak için gereken kilit kişilere, süreçlere ve malzemelere aşina olacaktır. Role özel sorular sorarak ihtiyaç duyulan deneyime ve zor becerilere sahip olup olmadıklarını öğrenin.

Bir inşaat müdürü, çok sayıda birbiriyle ilişkili veya bağımsız görevi denetlemelidir. Bu nedenle, zaman yönetimi, bütçeleme, planlama, liderlik ve koordinasyon gibi bu amaçla kullanabilecekleri becerileri arayın. Güçlü müzakere ve problem çözme becerileri de bu rol için kritik öneme sahiptir. Bu becerileri davranışsal ve durumsal sorularla değerlendirin.

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Denetlediğiniz projenin, zamanlamanın gerisinde kalmaya veya proje bütçesini aşmaya başladığını hayal edin. Hangi işlemleri yapardınız?
 • Çalışanlarınızdan bazıları  gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanmasaydı ne yapardınız? Nasıl halledersin?
 • Bir şirket içi mühendis ile bağımsız bir taşeron arasındaki bir çatışmayı hayal edin. Nasıl çözersiniz?
 • Bir taşeron tazminatını yükseltmek için sözleşme şartlarını değiştirmeye çalışıyorsa ne yapardınız?
 • Bir esnafın veya işçinin, projenin kendi kısımları için talimatlarınızı dikkate almadığını hayal edin. Nasıl cevap verirsin?

Role özel sorular

 • Sözleşmeleri veya oranları müzakere etmeden önce hangi faktörleri göz önünde bulundurursunuz?
 • Bir inşaat projesi planlamanın ilk adımları nelerdir?
 • Bir projenin gerekli görevlerini nasıl önceliklendirirsiniz?
 • Bir inşaat projesine başlamak için hangi lisanslar gereklidir? Onları nasıl elde ederdin?
 • Bir inşaat yöneticisi olarak hangi proje yönetim araçlarını tercih ediyorsunuz ve neden?
 • Bir inşaat ürünü için bir ekibi nasıl yapılandırırsınız? Onları işe almak için kriterlerinizi açıklayın.
 • Bir inşaat projesinin iyi yürütüldüğünü nasıl anlarsınız? Kalite kontrolde ne ararsınız?

Davranışsal sorular

 • Liderliğe yaklaşımınızı açıklayın.
 • Bir inşaat projesi için bütçeyi müzakere etmek zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın. Sonuç neydi?
 • Yönettiğiniz en başarılı inşaat projesini tanımlayın. Onu bu kadar başarılı kılan ne yaptın?
 • Bize planladığınız bir projeden bahsedin. Bütçeler, süreçler ve son tarihlerle ilgili ayrıntıları ekleyin. Onay almak için hangi işlemleri yaptınız? Sonuç neydi?
 • Bir proje sırasında karşılaştığınız en büyük engelleri bize anlatın. Bunları çözmek için hangi adımları attınız?
 • Hiç iki veya daha fazla projeyi aynı anda yönetmek zorunda kaldınız mı? Nasıl başardın?
 • Hiç üstlerinizle çatışma yaşadınız mı? Nasıl hallettin?

🇬🇧 English

Construction Manager interview questions

This Construction Manager interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Construction Manager Interview Questions

Construction Managers typically have a university degree in a field like civil engineering or architecture. Deep industry knowledge is important as they are usually involved in a project from the conception phase. Industry expertise can be assessed by asking role specific questions.

An experienced construction manager will be familiar with the key people, processes and materials needed to complete a project. Find out if they have the experience and the hard skills needed by asking role specific questions.

A construction manager must oversee a large amount of interrelated or independent tasks. Therefore, look for skills that they can use to that end such as time management, budgeting, planning, leadership, and coordination. Strong negotiation and problem-solving skills are also critical for this role. Evaluate these skills through behavioral and situational questions.

Operational and Situational questions

 • Imagine that the project you are supervising is starting to fall behind schedule or exceed the project’s budget. What actions would you take?
 • What would you do if some of your workers were not using the necessary safety equipment? How would you handle it?
 • Picture a conflict between an in-house engineer and an independent subcontractor. How would you resolve it?
 • What would you do if a subcontractor was trying to change the terms of their contract in order to raise their compensation?
 • Imagine that a tradesperson or worker disregarded your instructions for their part of the project. How would you respond?

Role-specific questions

 • What factors would you consider before negotiating contracts or rates?
 • What are the first steps of planning a construction project?
 • How do you prioritize the necessary tasks of a project?
 • What licences are needed to begin a construction project? How would you obtain them?
 • As a construction manager, which project management tools do you prefer and why?
 • How do you structure a team for a construction product? Describe your criteria for hiring them.
 • How do you know when a construction project is well-executed? What do you look for in quality control?

Behavioral questions

 • Describe your approach to leadership.
 • Describe a time when you had to negotiate the budget for a construction project. What was the result?
 • Describe the most successful construction project you have directed. What did you do that made it so successful?
 • Tell us about a project that you planned. Include details about budgets, processes and deadlines. What actions did you take to receive approval? What was the result?
 • Tell us about the biggest obstacles you have encountered during a project. What steps did you take to resolve them?
 • Have you ever had to manage two or more projects simultaneously? How did you succeed?
 • Have you ever experienced conflict with superiors? How did you handle it?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver