🇹🇷 Türkçe

İnsan Kaynakları Direktörü Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu İnsan Kaynakları Direktörü mülakat profili, adayları değerlendirmek için kullanabileceğiniz mülakat soruları sağlar. Doğru seçimi yapmak için bunları kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Direktörü Mülakat Soruları

İnsan Kaynakları Direktörleri üst düzey yöneticilerdir ve stratejik hedeflerin oluşturulmasında söz sahibidirler. Organizasyonel gelişimin direksiyonunda otururken operasyonlar ve politikalar oluştururlar.

İK direktörleri genellikle yönetici, idareci veya iş ortağı olarak birkaç yıllık deneyime sahiptir. Şirketiniz sendikalı bir ortamda faaliyet gösteriyorsa, ilgili deneyimi aramak iyi bir fikir olabilir. Bir mülakat sırasında, karmaşık İK stratejilerini ve programlarını nasıl geliştirdiklerini tartışabilmelidirler. Ayrıca, iş kanunları ve kurumsal etik konusunda tam bir anlayış göstermelidirler.

İK Direktörleri genellikle İK yöneticilerini veya profesyonellerini denetler, bu nedenle liderlik becerilerini keşfetmek için biraz zaman ayırın. Deneyimlerini sorun ve karar verme, eleştirel düşünme yeteneklerini değerlendirin. Eylemlerinin daha önce çalıştıkları şirketleri nasıl etkilediğini sormak için bir noktaya değinin.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • İK yazılımlarıyla ilgili deneyiminiz nedir?
 • EEO yasaları/FMLA/vb. hakkında ne biliyorsunuz?
 • İK fonksiyonunun etkinliğini ölçmek için hangi KPI'ları kullanıyorsunuz?
 • Bir şirkette İK Direktörü'nün rolünü tanımlamak için üç kelime kullanmanız gerekse, bunlar ne olurdu? 
 • Şirketin İK ihtiyaçları stratejik planlamayı nasıl etkiler?
 • İK departmanının hedeflerinin stratejik hedeflerle uyumlu olmasını sağlamak için ne yaparsınız?
 • Sizin için şirket kültürü nedir? Şirket büyürken bunu nasıl sürdürürsünüz?
 • İK, şirket kültürünü etkilemek için ne yapabilir?
 • Şirkette çeşitliliği sağlamak için hangi adımları atardınız?
 • Güncel kalmayı ve istihdam yasalarına uyumu nasıl sağlıyorsunuz?
 • Diğer departmanlara insan kaynakları uygulamalarını iyileştirme ve politikalara uyma konusunda nasıl yardımcı oluyorsunuz?
 • Bir sorunla karşılaştığınızı varsayalım, ancak bunu çözmek için resmi bir yönerge yok. Hareket tarzınız nedir?
 • Denetiminiz altındaki yöneticilerden biri ciddi bir hata yapsa ne yapardınız?
 • Paydaşlardan birinin sizden bir politikayı uygulamanızı istediğini ancak bunun uzun vadede şirkete fayda sağlamayacağını düşündüğünüzü hayal edin. Bununla nasıl başa çıkarsınız?

Davranışsal sorular

 • Yeni bir politika geliştirdiğiniz bir zamanı anlatın. Başarılı olması için ne yaptınız?
 • Tutmayan bir İK girişimi, politikası veya programı uyguladığınız bir zamandan bahsedin. Bunu önlemek için neyi farklı yapmalıydınız?
 • Olumlu bir değişim yaratma konusunda başarılı olduğunuz bir zamandan bahsedin.
 • Bir yöneticinin çözemediği bir sorunla size geldiğini varsayalım. Ne yaparsınız?
 • Çalışanlar/sendika/satıcılar ile bir sorun yaşayacağınızı öngördüğünüz bir zamandan bahsedin. Sorunun büyümesini nasıl önlediniz?
 • Geçmişteki görevinizde kurum kültürünü şekillendirmek için hangi eylemleri gerçekleştirdiniz?
 • Önceki işinizde iş yerine yaptığınız en önemli katkının ne olduğunu düşünüyorsunuz?
 • İşinizi verimli bir şekilde yapmakta ciddi zorluklar ve engellerle karşılaştığınız bir durumu anlatın. Bu konuda ne yaptınız?
 • Üstlerinizle aynı fikirde olmadığınız bir durumdan bahsedin. Bu duruma nasıl yaklaştınız ve ne oldu?

🇬🇧 English

HR Director Interview Questions

This HR Director interview profile provides you with interview questions you can use to evaluate candidates. Adjust them to your specific positions to make the right choice.

HR Director Interview Questions

HR Directors are senior executives and have a say in the formation of strategic goals. They establish operations and policies while sitting on the steering wheel of organizational development.

Usually, HR directors have several years of experience as managers, executives or business partners. If your company operates in a unionized environment, looking for relative experience may be a good idea. During an interview, they should be able to discuss how they developed complex HR strategies and programs. They should also demonstrate a thorough understanding of employment laws and corporate ethics.

HR Directors typically have a supervise HR managers or staff, so dedicate some time to discover their leaderships skills. Ask about their experiences and assess their decision-making and critical thinking aptitude. Make a point to ask about how their actions impacted the organizations they were previously employed in.

Operational and situational questions

 • What’s your experience with HR software?
 • What do you know about EEO laws/FMLA/etc.?
 • What KPI’s do you use to measure the effectiveness of the HR function?
 • If you have to use three words to describe the role of an HR Director in a company, what would those be? Why?
 • How do the company’s HR needs influence strategic planning?
 • What do you do to ensure the HR department’s objectives are aligned with strategic goals?
 • What is company culture to you? How would you maintain it as the company grows?
 • What can HR do to influence the company culture?
 • What steps would you take to ensure diversity in the organization?
 • How do you stay current and ensure compliance with employment laws?
 • What is your role in assisting other departments in improving their people practices and adhering to policies?
 • Let’s assume you encounter a problem but there are no official guidelines for solving it. What is your course of action?
 • If one of the managers under your supervision made a serious mistake, what would you do?
 • Imagine one of the stakeholders is asking you to implement a policy while you think it will not benefit the company in the long run. How do you handle this?

Behavioral questions

 • Describe a time you developed a new policy. What did you do to make it work successfully?
 • Tell me about a time when you implemented an HR initiative, policy or program that didn’t stick. What should you have done differently to avoid that?
 • Tell me about a time you were successful in driving positive change.
 • Describe a time when a manager came to you with a problem they couldn’t solve. What did you do?
 • Tell me about a time you had foreseen a problem with employees/union/vendors. How did you prevent it from escalating?
 • What actions did you take to shape organizational culture in your past role?
 • What do you think was your most important contribution to the workplace in your previous job?
 • Describe me a situation where you had serious challenges and road-blocks in doing your job efficiently. What did you do about them?
 • Tell me about a situation where you had to disagree with your superiors. How did you approach this and what happened?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver