Delete image Canlı Yayın

🇹🇷 Türkçe

İnsan Kaynakları İş Ortağı (HRBP) Aday Mülakat Soru Örnekleri

Şirketiniz için ideal İK profesyonellerini belirlemenize yardımcı olabilecek İK İş Ortağı aday mülakat sorularını burada bulabilirsiniz. Nitelikleri hakkında bilgi edinmek ve pozisyonunuza en uygun kişiyi seçmek için adaylarınıza bu İK sorularını sorun.

İnsan Kaynakları İş Ortağı (HRBP) Mülakat Soruları

İK iş ortakları (HRBP), genel şirket hedeflerini destekleyen bir İK gündemi geliştirmek için üst düzey yöneticilerle yakın bir şekilde çalışır. İş ihtiyaçlarıyla uyumlu, besleyici bir çalışma ortamı yaratmak için stratejik girdiler ve çözümler sağlarlar.

İdeal adaylarınız mükemmel insan yönetimi becerilerine sahip olmalı ve çalışan ilişkileri sorunlarını ve şikayetlerini zamanında çözebilmelidir. İş metriklerini yorumlayabilen ve şirketinizi geliştirmek için etkili ve yaratıcı yollar önerebilen adaylar aramalısınız.

İnsan Kaynakları İş Ortağı pozisyonu, İnsan Kaynakları Yönetimi'nde sağlam deneyime sahip bir profesyonellik gerektirir. Politikalar ve çalışma mevzuatı hakkındaki teorik bilgilerle ilgili İK mülakat sorularını önceki İK iş deneyimiyle birleştirmelisiniz. Bu yetkinlik bazlı mülakat soruları seti, ideal adayınızın bilgilerini nasıl uygulayabileceğini keşfetmenize yardımcı olabilir.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Bir çalışan, yöneticisiyle iş birliği yapamayacağını söylerse ne yaparsınız?
 • Yöneticileri rehberliğinize uymaya nasıl ikna edersiniz?
 • Şirket çeşitliliğini sağlamak için hangi politikaları uygularsınız?
 • Hangi ekip kurma yöntemlerini önerirsiniz?

Role özgü sorular

 • İş mevzuatındaki değişikliklerden nasıl haberdar oluyorsunuz?
 • Hangi İK metriklerine aşinasınız?
 • Daha önce hangi İK yazılımını kullandınız?
 • Eğitim yöntemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
 • Hangi çalışanları elde tutma programlarını uygulamamızı önerirsiniz?
 • Sizce şirket kültürünü oluşturan en önemli unsurlar nelerdir?

Davranışsal sorular

 • Bir ekip içinde çatışmalarla başa çıkmak zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın.
 • Geleneksel bir yaklaşımın başarısız olmasının ardından yenilikçi bir çözüm sunduğunuz bir zamandan bahsedin.
 • Hiç başarısız olan bir çözüm önerdiniz mi?
 • Maliyet düşürücü bir çözüm sunduğunuz bir zamandan bahsedin.

🇬🇧 English

HR Business Partner Interview Questions

This is a sample of HR Business Partner interview questions that can help you identify the ideal HR professionals for your company. Ask your candidates these HR questions to learn about their qualifications and choose the best fit for your position.

HR Business Partner Interview Questions

HR business partners (HRBP) work closely with senior managers to develop an HR agenda that supports overall organization goals. They provide strategic input and solutions to ultimately create a nurturing work environment, in alignment with business needs.

Your ideal candidates should have excellent people management skills and be able to address employee relations issues and grievances in a timely manner. You should look for candidates who can interpret business metrics and are able to suggest effective and creative ways to develop your organization.

The HR business partner position requires a professional with solid experience in Human Resources Management. You should combine HR interview questions about theoretical knowledge on policies and labor legislation with previous HR work experience. This set of competency based interview questions can help you discover how your ideal candidate can implement their knowledge.

Operational and situational questions

 • What would you do if an employee said they couldn’t collaborate with their supervisor?
 • How do you persuade managers to follow your guidance?
 • What policies would you implement to ensure company diversity?
 • What team-building methods would you suggest?

Role-specific questions

 • How do you stay up-to-date with changes in labor legislation?
 • What HR metrics are you familiar with?
 • What HR software have you used before?
 • How do you evaluate training methods?
 • What employee retention programs would you advise us to implement?
 • Which are in your opinion the most crucial factors that constitute company culture?

Behavioral questions

 • Describe a time you had to deal with conflicts in a team.
 • Talk about a time you provided an innovative solution after a conventional approach failed.
 • Have you ever suggested a solution that failed?
 • Tell me about a time you delivered a cost-reducing solution.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver