🇹🇷 Türkçe

İnsan Kaynakları Uzmanı Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu örnek İnsan Kaynakları Uzmanı aday mülakat soruları, İnsan Kaynakları departmanınızdaki üst düzey pozisyonlar için işe alım yaparken adayları değerlendirmenize ve elemenize yardımcı olabilir.

İnsan Kaynakları Uzmanı Mülakat Soruları

İnsan Kaynakları Uzmanları, ücret ve yan haklar, performans incelemeleri, çalışan gelişimi dahil olmak üzere tüm İnsan Kaynakları operasyonlarını denetler.

Bu rol için adaylar genellikle ilgili sertifikalarla birlikte İK departmanlarında kapsamlı bir geçmişe sahiptir (örneğin, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında BSc veya CIPD yeterliliği). Ayrıca çalışma mevzuatına da aşina olmalıdırlar. Rol, sigorta planlarının yönetimini içeriyorsa, adayların bilgilerini test etmek için sağlık sigortası kapsamı veya benzer yan haklar hakkında basit sorular sorun.

Gelecekteki çalışanlarınız çeşitli iç ekipler ve dış ortaklarla iletişim kuracak, bu nedenle hem profesyonel hem de keyifli olmaları gerekecek. Pozisyon bir ekip yönetmeyi gerektiriyorsa, adayların liderlik becerilerini de değerlendirin.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Bir ebeveyn izni şirket politikasına neleri dahil ederdiniz?
 • İşe alım ihtiyaçlarımıza ilişkin üç aylık bir tahmin oluşturmak için hangi bilgileri kullanırdınız?
 • Çalışanlarımızın iş/yaşam dengesini iyileştirmeye yardımcı olmak, ancak her ekibin üretkenliğini korumak için ne gibi avantajlar sunmayı önerirsiniz?
 • İşveren markamızı güçlendirmek için hangi online kampanyaları uygularsınız?

Role özgü sorular

 • Hangi İnsan Kaynakları yazılımını kullandınız? (örneğin bordro işlemleri ve performans değerlendirmesi için)
 • Yeni işe alımlar için başarılı bir işe alım süreci tanımlayın.
 • Satış çalışanlarının performansını değerlendirmek için en iyi yöntemler nelerdir?
 • Farklı çalışan değişim oranlarını nasıl hesaplıyorsunuz? (örneğin, ilk yılında işten ayrılan çalışanlar ile bir yıldan uzun süredir şirkette olan çalışanlar).

Davranışsal sorular

 • Çalışanların şirket politikalarını anlamalarını ve bunlara uymalarını nasıl sağlıyorsunuz? Bir şirket politikasına uymayan bir veya daha fazla çalışanı yönetmeniz gereken bir durumu tanımlayın.
 • Bir çalışan ve üst düzey yönetim arasındaki farklılıkları başarıyla çözdüğünüz bir zamanı tanımlayın.
 • İş yerinde düzenleyici sorunlarla hiç karşılaştınız mı? (örneğin fazla mesai ücreti veya çalışan sınıflandırmaları ile ilgili) Eğer öyleyse, bunları nasıl hallettiniz?
 • İş kanunlarındaki değişikliklerden haberdar olmak için hangi kaynakları kullanıyorsunuz?

🇬🇧 English

HR Specialist Interview Questions

These sample HR Specialist interview questions can help you assess and screen candidates when hiring for senior-level positions in your Human Resources department.

HR Specialist Interview Questions

HR Specialists oversee all Human Resources operations, including compensation and benefits, performance reviews and employee development.

Candidates for this role usually have an extensive background in HR departments along with relevant certifications (e.g. BSc in Human Resources Management or CIPD qualification.) They should also be familiar with labor legislation. If the role involves administration of insurance plans, consider asking simple questions about healthcare coverage or similar benefits to test candidates’ knowledge.

As with all HR roles, opt for candidates with good people skills. Your future hires will communicate with various internal teams and external partners, so they’ll need to be both professional and pleasant. If the position requires managing a team, evaluate candidates’ leadership skills, as well.

Operational and situational questions

 • What would you include in a parental leave company policy?
 • What information would you use to create a quarterly forecast of our hiring needs?
 • What benefits would you suggest offering to help improve our employees’ work/life balance, but maintain each team’s productivity?
 • What online campaigns would you implement to boost our employer brand?

Role-specific questions

 • What Human Resources software have you used? (e.g. for payroll processing and performance evaluation)
 • Describe a successful onboarding process for new hires.
 • What are the best methods to evaluate salespeople’s performance?
 • How do you calculate different turnover rates? (e.g. employees who leave within their first year vs. employees who have been with the company for more than one year.)

Behavioral questions

 • How do you make sure employees understand and abide by company policies? Describe a situation where you had to manage one or more employees who didn’t conform to a company policy.
 • Describe a time you successfully resolved differences between an employee and upper-level management.
 • Have you ever faced regulatory issues at work? (e.g. regarding overtime pay or employee classifications) If so, how did you handle them?
 • What resources do you use to stay up-to-date with changes in labor laws?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver