🇹🇷 Türkçe

İş Geliştirme Müdürü Aday Mülakat Soru Örnekleri

İş Geliştirme Müdürü adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu İş Geliştirme Müdürü aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

İş Geliştirme Müdürü Mülakat Soruları

İş geliştirme müdürleri, bir şirket için yeni iş ürettikleri tüm sektörlerde bulunur. Bazı alanlar dışında yüksek öğrenim genellikle isteğe bağlıdır. Pozisyona bağlı olarak deneyimli veya giriş seviyesi adaylar arayabilirsiniz.

İş geliştirme müdürleri ürün satışına, iş anlaşmalarını kapatmaya veya her ikisine birden odaklanabilir. Yine de her durumda geçerli olan genel nitelikler vardır. Kendini iyi ifade edebilen, dikkatle dinleyen ve plan yapmayı bilen kişiler genellikle bu pozisyonlar için uygundur. İş geliştirme mülakat sorularınızda yüksek motivasyon, karar verme ve zaman yönetimi becerilerine dair işaretler arayın. Üst düzey roller için sektör bilgisi, stratejiler ve müşteri ilişkilerini nasıl sürdürdükleri hakkında sorular sorabilirsiniz. Yönetim mülakat sorularına yer verin. Giriş seviyesindeki harika adaylar, ikna becerilerini ve özgüvenlerini ortaya koyan bir potansiyele sahip olmalıdır.

Onlardan size bir nesne satmalarını veya sizinle bir anlaşma yapmalarını istemek harika bir testtir. Bu şekilde satış yapıp yapamayacaklarını ve baskı altında hızlı düşünüp düşünemeyeceklerini anlayabilirsiniz.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Potansiyel bir müşteri olduğumu düşünün. Bana bu nesneyi sat / 3 dakika içinde benimle bir anlaşma yap.
 • Bir müşteri adayı sizden kaçmak için sürekli bahaneler üretiyor olsaydı ne yapardınız?
 • Arabanızı bir hafta kullanamayacak olsanız ne yapardınız?
 • Müşterilerinizden birinin rakip firmanın bir ürününü denediğini öğrendiniz. Bu konuya nasıl yaklaşırsınız?
 • Bir anlaşma hakkında çelişkili görüşler olan bir ekibin parçası olduğunuzu hayal edin. Ne yapardınız?
 • Şirketimiz hakkında bildiklerinizden yola çıkarak, hangi ortaklıkların faydalı olacağını düşünüyorsunuz?
 • Bu ürünü satmak zorunda olsaydınız, olası bir alıcının ihtiyaçlarını anlamak için soracağınız iki soru ne olurdu?
 • Sizden [bu] yeni pazarı değerlendirmenizi isteseydim, bu konuda nasıl bir yol izlerdiniz?
 • Agresif bir müşteri adayıyla nasıl pazarlık yaparsınız?
 • Ürünlerimizi tanıyor musunuz? Bunu nasıl satardınız?

Role özgü sorular

 • Geçmiş deneyimleriniz/eğitiminiz sizi satış kariyeri için nasıl hazırladı?
 • Hedeflere yönelik çalışma konusunda ne hissediyorsunuz? Önceki işinizde yıllık kotalarınız neydi?
 • İş geliştirme için izleyeceğiniz süreci anlatın.
 • Girilecek yeni bir pazar belirlemenin yolları nelerdir?
 • Bir anlaşmayı değerlendirirken en önemli üç faktör nedir?
 • İş ortakları bulmak için tercih ettiğiniz strateji nedir?
 • Mevcut müşterilerle iletişiminizi nasıl sürdürürsünüz?
 • Geçmişte uyguladığınız satış sonrası teknikler nelerdir?
 • Sektörümüzdeki güncel gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Mevcut müşterilerle iletişiminizi nasıl sürdürürsünüz?
 • Müşterilerle toplantılarınızı nasıl önceliklendiriyorsunuz?
 • CRM yazılımı hakkında bilginiz var mı?
 • İşinizde teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz?

Davranışsal sorular

 • Bir satış için fiyat pazarlığı yapmak zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın.
 • Hiç bir anlaşmadan vazgeçtiniz mi? Neden?
 • Hiç inanmadığınız bir ürünü satmak zorunda kaldınız mı?
 • Karşılaştığınız en zor müşteriyi anlatın.
 • Elde ettiğiniz en tatmin edici anlaşma neydi?
 • Birden fazla anlaşmayı kapatırken hiç sorun yaşadınız mı?
 • Satış, pazar araştırması ve raporlama arasındaki dengeyi nasıl yönetiyorsunuz?
 • Hiç önemli bir ortakla iş yapma fırsatını kaybettiniz mi? Neden? Bu durumdan ne öğrendiniz?
 • Hiç genç çalışan eğittiniz mi?

🇬🇧 English

Business Development Manager Interview Questions

This Business Development Manager interview questions profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

Business Development Manager Interview Questions

Business Development Managers (BDM) are found in all industries where they generate new business for a company. Higher education is usually optional except in some fields (e.g. chemical products). Depending on the position, you may look for experienced or entry-level candidates.

BDMs may be focused on product sales, closing business deals or both. There are, though, generic qualities that apply in all cases. People who are good at self-presentation, listen attentively and know how to plan are usually a good fit for these positions. With your business development interview questions, look for signs of high motivation, decision-making and time management skills. For senior roles, you can ask about knowledge of the industry, strategies and how they maintain customer relationships. Include management interview questions. Great entry-level candidates should be brimming with potential which translatesinton persuasion skills and confidence.

A great test is to ask them to sell you an object or close a deal with you. That way you will know if they can demonstrably make a sale as well as think fast under pressure.

Operational and situational questions

 • Imagine I’m a prospective client. Sell me this object/Close a deal with me in 3 minutes
 • What would you do if a prospect was constantly devising excuses to avoid you?
 • What would you do if you couldn’t use your car for a week?
 • You find out that one of your customers is trying out a product of the competition. How do you approach the issue?
 • Envisage you are part of a team when there are conflicting opinions about a deal. What would you do?
 • From what you know of our company, what partnerships do you think would be beneficial?
 • If you had to sell this product, what are two questions you’d ask to understand the needs of a prospective buyer
 • If I asked you to evaluate [this] new market, how would you go about it?
 • How do you negotiate with an aggressive prospect?
 • Are you familiar with our products? How would you sell this?

Role-specific questions

 • How has your background prepared you for sales?
 • How do you feel about working to targets? What were your annual quotas in your previous job?
 • Describe the process you would follow for business development
 • What are ways to identify a new market to enter?
 • What are the three most important factors when evaluating a deal?
 • What is your preferred strategy for finding business partners?
 • How would you keep in touch with existing customers?
 • What are after sales techniques you have used in the past?
 • What do you think of current developments in our industry? How could they affect our business development efforts?
 • How do you prioritize your meetings with clients?
 • Are you familiar with CRM software?
 • How do you use technology in your job?

Behavioral questions

 • Describe a time you had to negotiate the price of a sale
 • Have you ever walked out on a deal and why?
 • Have you ever had to sell a product you didn’t believe in?
 • Describe the most difficult client you have encountered
 • What was the most satisfying deal you achieved?
 • Did you ever have problems closing multiple deals?
 • How do you manage to juggle selling, market research and reporting?
 • Have you ever lost an opportunity to do business with an important partner? Why and what did you learn?
 • Have you ever trained junior staff?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver