🇹🇷 Türkçe

İşe Alım Intake (Değerlendirme) Toplantısı Soru Örnekleri

Bu kılavuzdaki hedefli sorular, işe alım profesyonellerinin başarılı bir işe alım süreci geçirmelerine zemin hazırlar ve işe alım yöneticileriyle intake (değerlendirme) toplantılarına hazırlanmasına yardımcı olur.

Intake (değerlendirme) toplantısı nedir?

İşe alım profesyonelleri, işe alım sürecinin ilk aşamasında işe alım yöneticileriyle değerlendirme toplantıları düzenler. Bu toplantılar sırasında, işe alım uzmanları ve işe alım yöneticileri, iş unvanını ve iş görevlerini netleştirir, adayların yeterlilik kriterlerini ve işe alım aşamalarını (örneğin; telefon mülakatları, değerlendirme testleri vb.) belirler.

Intake toplantıları işe alım profesyonellerine şu konularda fayda sağlar:

 • Yanlış iletişimi ve e-mail trafiğini azaltır.
 • Bir pozisyonun gereksinimlerini açıkça belirlemeyi kolaylaştırır.
 • İşe alım yöneticilerinin işe alım sürecine dahil olmasını sağlar.
 • İşe alım yöneticileriyle iyi çalışma ilişkileri sürdürmeyi sağlar.

İşe alım yöneticileri ile bir intake toplantısına nasıl hazırlanılır?

İşe alım süreci, işe alım profesyonelleri özgeçmişleri taramaya veya adaylarla görüşmeye başlamadan çok önce başlar. İşe alım yöneticileriyle başarılı intake toplantıları için:

Dış ve iç araştırma yapın. İşe alım yöneticileriyle görüşmeden önce şunları araştırarak zaman kazanın:

 • Bu pozisyon için maaş karşılaştırma verileri
 • Rol için gereken tipik beceriler ve nitelikler
 • Önceki işe alımların kaynakları (bu veya benzer bir rol için işe alım yaptıysanız)

Bir zaman aralığı belirleyin. Aşağıdakiler gibi işe alım metriklerine dayalı olarak her işe alım aşaması için ne kadar zamana ihtiyacınız olacağını tahmin edin:

 • Getiri oranları
 • İşe alım süresi
 • Doldurma süresi

Açık rol hakkında temel bilgileri toplayın. İşe alım yöneticisiyle görüşmeden önce şunları öğrenin:

 • Bu pozisyon için işe alım bütçesi (gerekirse finans ekibinizle iletişime geçin).
 • Bu iş ilanının nedeni (örneğin; görev değişimi mi? ya da yeni bir rol mü?).
 • İstihdam süresi (örneğin; uzun vadeli veya kısa vadeli pozisyon)

Intake toplantıları sırasında işe alım yöneticilerine sorulacak örnek sorular

Nitelikli bir adayın profilini şekillendirmeye ve pozisyon için işe alımın ardındaki motivasyona ulaşmaya yardımcı olan net sorular sorduğunuz sürece, hem siz hem de işe alım yöneticileri, değerlendirme toplantılarından faydalanacaksınız.

İşte sorulacak bazı örnek sorular:

 • Neden bu rol için işe alım yapmamız gerekiyor?
 • Departmanımızın şirket içindeki işlevi nedir?
 • Mevcut ekibimizin yapısı nedir ve yeni işe alımımız kime rapor verecek?
 • Yeni işe aldığımız kişinin doğrudan raporları olacak mı?
 • Yeni işe aldığımız kişinin sahip olacağı temel sorumluluklar nelerdir?
 • Bu yeni işe alınan kişinin ilk 90 veya 120 gün içinde şirkete sağlayacağı ilk üç katkı nedir?
 • Bu rolün şirket içindeki diğer iş kollarıyla ilişkisi nedir?
 • Adaylarda bulunması gereken nitelikler nelerdir? (örn. X teknik beceri, Y projeleri ile deneyim, Z sertifikası veya lisansı)
 • Adayların sahip olması gereken bazı beceriler neler olabilir ve neden? (örn. perakende deneyimi, X programlama diline aşinalık)
 • Adayların bu rol için sektör tecrübesine sahip olmaları gerekli midir? Neden olsun veya olmasın?
 • Yeni işe aldığımız kişi hangi yazılımda yetkin olmalıdır?
 • Vazgeçeceğimiz noktalar neler ve neden?
 • Bu pozisyon için maaş aralığı nedir?
 • Standart çalışanlara sağlanan yan haklar paketimizin ötesinde, bu pozisyonla ilgili herhangi bir ek avantaj ve fayda var mı? (örneğin; satış bonusu)
 • Bu pozisyon için çalışma programı nedir?
 • Yeni işe alımımızın ideal olarak ne zaman başlamasını istiyorsunuz?
 • İşe alım sürecinde adayları nasıl değerlendirmeyi planlıyorsunuz? Onlara yazılı bir görev veya proje verecek misiniz?
 • Bu pozisyon için kariyer basamakları nedir?

Değerlendirme toplantısı sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

 • İşe alım yöneticilerinin olmazsa olmazları olması gereken şeylerden ayırmasına yardımcı olun. Uzun bir gereksinimler listesi yalnızca başvuru sahiplerini korkutup kaçırmakla kalmaz, aynı zamanda tüm kutuları işaretlemedikleri için iyi adayları reddetmenize de neden olabilir. İşe alım yöneticilerine, gerekli olandan ziyade isteneni belirlemek için “Özgeçmişlerinde X olmayan adayları hemen elemeli miyiz?” gibi takip soruları sorun.
 • İş ilanını hazırlayın. Veya işe alım yöneticinizin yazdığı iş tanımını gözden geçirin. İş tanımı şablonlarını başlangıç noktası olarak kullanabilir ve özelleştirebilirsiniz. İş ilanınızın iyi yapılandırıldığından, klişe sözcüklerden uzak olduğundan ve sorumlulukların kapsamını açıkça tanımladığından emin olun. Şirketinizin sunduğu avantajlar gibi potansiyel adayları çekecek her şeyi ekleyin.
 • Düzenli olarak takip edin. Tüm işe alım süreci boyunca işe alım yöneticileriyle iletişim kurun. İşe alım durumu güncelleme e-postaları veya Aday Takip Sistemi'niz tarafından oluşturulan raporlar, süreci şeffaf ve kolay anlaşılır hale getirir. Şu verileri işe alım yöneticileriyle paylaşın: yapılan görüşme sayısı, nitelikli aday sayısı ve adayların reddedilme nedenleri.
 • Mülakat için yardım sağlayın. Bazı işe alım yöneticileri, özellikle işlerinde yeni olanlar, mülakat yapma konusunda zorluk yaşayabilir. Bazı örnek mülakat sorularını paylaşın, adayların cevaplarının nasıl değerlendirileceği konusunda ipuçları (adayın beden dilinin nasıl okunacağı dahil) verin ve kaçınmaları gereken soruları vurgulayın.

🇬🇧 English

Hiring Manager-Recruiter Intake Meeting Questions

This guide helps recruiters prepare for intake meetings with hiring managers, including targeted questions that will set the stage for a successful recruitment process.

What is an intake meeting?

Recruiters hold intake meetings with hiring managers during the initial phase of a recruiting process. During these meetings, recruiters and hiring managers clarify the job title and job duties, set candidate qualification criteria and agree on the hiring stages (e.g. screening calls, assessments tests, etc.)

Intake meetings are useful because they help recruiters:

 • Reduce miscommunication and back-and-forth emails
 • Clearly establish a position’s requirements
 • Engage hiring managers in the recruiting process
 • Maintain good working relationships with hiring managers

How to prepare for an intake meeting with hiring managers?

The hiring process begins long before recruiters start screening resumes or interviewing candidates. For successful intake meetings with hiring managers:

Conduct external and internal research. Before meeting with hiring managers, save time by researching:

 • Salary benchmark data for this position
 • Typical skills and qualifications required for the role
 • Sources of previous hires (if you’ve recruited employees for this or a similar role)

Set a timeframe. Forecast how much time you’ll need for each hiring stage based on recruiting metrics like:

 • Yield ratios
 • Time-to-hire
 • Time-to-fill

Gather basic information about the open role. Before meeting with the hiring manager, learn:

 • The recruitment budget for this position (contact your finance team, if necessary)
 • The reason for this job opening (if it’s a replacement or a new role)
 • The employment duration (e.g. long-term or short-term position)

Sample questions to ask hiring managers during intake meetings

Both you and hiring managers will benefit from intake meetings, as long as you ask pointed questions that help shape the profile of a qualified candidate and get at the motivation behind hiring for the position. Here are some example questions to ask:

 • Why do you need to hire for this role?
 • What’s your department’s function within the company?
 • What’s the structure of your current team and who will your new hire report to?
 • Will your new hire have any direct reports?
 • What are the main responsibilities that your new hire will have?
 • What are the top three contributions this new hire will make to the company within their first 90 or 120 days?
 • What is the relationship this role has to other lines of business within the organization?
 • What qualifications are must-haves for candidates? (e.g. X technical skills, experience with Y projects, Z certification or license)
 • What would be some nice-to-have skills for candidates and why? (e.g. experience in retail, familiarity with X programming language)
 • Is it necessary for candidates to have industry experience for this role? Why or why not?
 • What software should your new hire be proficient in?
 • What are your dealbreakers and why?
 • What’s the salary range for this position?
 • Beyond our standard employee benefits package, are there any additional perks and benefits related to this position? (e.g. sales bonus)
 • What’s the working schedule for this position?
 • When do you ideally want your new hire to start?
 • How do you plan to assess candidates during the hiring process? Will you give them a written assignment or a project?
 • What’s the career path for this position?

What to do during and after an intake meeting?

 • Help hiring managers separate must-haves from nice-to-haves. A long list of requirements not only scares applicants away, but could also compel you to reject good candidates simply because they don’t check all boxes. Ask hiring managers follow-up questions like “Should we immediately disqualify candidates who don’t have X in their resumes?” to identify what’s desired rather than required.
 • Prepare the job ad. Or, review the job description your hiring manager wrote. You can use job description templates as a starting point and customize them. Make sure your job ad is well-structured, buzzword-free and that it clearly describes the scope of responsibilities. Add anything that would attract potential candidates, like benefits your company offers.
 • Follow up regularly. Communicate with hiring managers through the entire recruiting cycle. Hiring status update emails or reports created by your Applicant Tracking System make the process transparent and easy to understand. Share the following data with hiring managers: number of interviews held, number of candidates qualified and reasons why candidates were rejected.
 • Provide interviewing assistance. Some hiring managers, particularly those who are new to their jobs, might struggle with the role of interviewer. Share some sample interview questions, offer tips on how to evaluate candidates’ answers (including how to read candidate body language) and highlight illegal questions they need to avoid.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver