Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

İşe Alım Müdürü Aday Mülakat Soru Örnekleri

Üst düzey İK rolleri için adayları değerlendirmek üzere bu örnek İşe Alım Müdürü mülakat sorularını kullanın.

İşe Alım Müdürü Mülakat Soruları

İşe alım müdürleri, tüm işe alım süreci aşamalarından sorumlu olan kişilerdir. Adayları bulmak, değerlendirmek ve işe almak için etkili yöntemler kullanırlar.

Mülakatlar sırasında, adayların değerlendirme testleri, sosyal medya kaynakları ve farklı mülakat formatları (örneğin telefon ve grup mülakatları) dahil olmak üzere işe alım teknikleriyle ilgili deneyimleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Adaylar ayrıca çalışma mevzuatını da iyi anlamalıdır.

İşe Alım Müdürleri genellikle üst düzey bir pozisyondadır. Bu da adayların işe alım süresi ve işe alım başına maliyet gibi önemli işe alım metriklerini yorumlamak ve bunlara göre hareket etmek için iyi analitik ve karar verme becerilerine sahip olması gerektiği anlamına gelir. Açık rolünüzle ilgiliyse, adayların bir ekibi yönetme ve motive etme becerileri hakkında sorular sorun.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • İşe alımlarımızı düzenlemek için (yeni) bir ATS satın almayı düşünüyoruz. Şirket büyüklüğümüz ve yıllık işe alım ihtiyaçlarımız göz önüne alındığında, ne önerirsiniz? Mevcut seçenekleri nasıl araştırırsınız?
 • Yeni bir çalışan işe başlamadan bir gün önce, iş teklifinizi kabul edemeyeceğini bildiriyor. Bu durumda ne yapardınız?
 • Bir pozisyonu 10 gün içinde doldurmak isteyen diğer bir işe alım yöneticisine nasıl yanıt verirsiniz?
 • X rolü için aday bulmak amacıyla kullanacağınız Boolean arama dizesine bir örnek verebilir misiniz?
 • Aday araştırmanın bir öncelik olduğunu düşünmeyen bir işe alım müdürüne nasıl yaklaşırsınız?

Role özgü sorular

 • Hangi durumlarda grup mülakatları uygundur?
 • Bir telefon mülakatı sırasında pozisyona uymayan adayları belirlemek için ne sorarsınız?
 • İşveren markanızı güçlendirmek için hangi sosyal ağları kullanıyorsunuz? Sosyal medyada çekici bir kariyer sayfası oluşturmanın iki veya üç yolundan bahsedin.
 • En önemli işe alım KPI'ları nelerdir ve bunları nasıl takip ediyorsunuz?
 • İşe alırken önyargıları azaltmak için hangi adımları atıyorsunuz?

Davranışsal sorular

 • İşe alım başına maliyeti düşürdüğünüz bir zamanı anlatın. Bu çözüme nasıl ulaştınız?
 • Beklentileri yüksek olan ve tüm adayları reddeden işe alım yöneticileriyle nasıl başa çıkıyorsunuz?
 • Farklı adayları nasıl çekersiniz?
 • İş mevzuatındaki değişikliklerden haberdar olmak için hangi kaynakları kullanıyorsunuz?

🇬🇧 English

Recruitment Manager Interview Questions

Use these sample Recruitment Manager interview questions to evaluate candidates for senior-level HR roles.

Recruitment Manager Interview Questions

Recruitment Managers are responsible for full life cycle recruiting. They employ effective methods to source, evaluate and hire candidates.

During interviews, learn more about candidates’ experience with recruiting techniques, including assessment tests, social media sourcing and different interview formats (e.g. phone and group interviews). Candidates should also have a good understanding of labor legislation.

Recruitment Managers usually hold a senior-level position. This means candidates should have good analytical and decision-making skills to interpret and act upon important recruitment metrics, like time-to-hire and cost-per-hire. If relevant to your open role, ask questions about candidates’ ability to manage and motivate a team.

Operational and situational questions

 • We are thinking of buying a (new) ATS to organize our hiring. Given our company size and annual hiring needs, what would you recommend? How would you research available options?
 • A day before a new hire starts, they inform you they can’t accept your job offer after all. What would you do?
 • How would you respond to a hiring manager who wants to fill a position in 10 days?
 • Give me an example of a Boolean search string you would use to source candidates for X role?
 • How would you approach a hiring manager who didn’t think recruiting was a priority?

Role-specific questions

 • In which cases are group interviews appropriate?
 • What do you ask during a phone screening call to identify potential deal-breakers?
 • What social networks do you use to boost your employer brand? Mention two or three ways to create an attractive careers page on social media.
 • What are the most important recruiting KPIs and how do you keep track of them?
 • What steps do you take to reduce biases when hiring?

Behavioral questions

 • Describe a time when you reduced cost-per-hire. How did you come up with this solution?
 • How do you deal with hiring managers who have high expectations and reject all candidates?
 • How do you attract diverse candidates?
 • What resources do you use to stay up-to-date with changes in labor regulations?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver