İŞİN GELECEĞİ

Organizasyonların başarısında kilit rol yetenek kazanımında!

Yöneticilerin %62’si, otomasyon ve dijitalleşmeden dolayı işgücünün dörtte birini tekrardan eğitmeleri veya 2023’e kadar değiştirilmesi gerektiğine inanıyor. Makineler, 2025 yılına kadar tüm işlerin yarısını yerine getirebilecek – bu 75 milyon işin kaybedilmesine veya yer değiştirmesine karşılık geliyor.

Ancak aynı dönemde 133 milyon iş insanlar için yaratılacak. Tüm şirketler, benzeri görülmemiş iş gücü planlaması, beceri geliştirme ve yetenek yönetimi zorluklarıyla yüzleşmeye hazırlanıyor.

Büyüklüklerine ve karmaşıklıklarına bağlı olarak, kurumsal organizasyonlar bu geçişin acısını en şiddetli şekilde hissedecekler.

İnsan kaynaklarından ve yetenek kazanımı süreçlerinden sorumlu olarak, işin geleceğini anlamanın ve yetenekleri gelecekteki iş ihtiyaçlarıyla nasıl uyumlu hale getirileceğinin, kurumsal başarıda kilit rol oynadığını hiç şüphesiz biliyorsunuzdur. 

Trend Raporumuzu indirmek için bilgilerinizi giriniz.