🇹🇷 Türkçe

İşletme Müdürü İş İlanı Örneği 

İşletme Müdürü iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

İşletme Müdürünün görevleri şunlardır:

 • Büyüme ve refah eğilimi gösteren işletmelerin hedeflerini geliştirmek.
 • Hedeflere ulaşılmasını teşvik etmek için iş planları ve stratejiler tasarlamak ve uygulamak.
 • Şirketin faaliyetlerini tamamlamak için yeterli ve uygun kaynaklara sahip olmasını sağlamak.

İş özeti

Şirketimizin çalışanlarına liderlik etmek ve bunları denetlemek için deneyimli bir İş Yöneticisi arıyoruz. İş operasyonlarının verimliliğini sağlamak ve gelecek için stratejik hedefler koymaktan siz sorumlu olacaksınız.

İdeal aday, tüm iş alanlarında çok deneyimli olması beklenmektedir. Böylece, şirketin vizyonunu ve kültürünü birleştirecek şekilde performansı artıran rehberlik sağlayabilecek yetkin bir lider aramaktayız.

Amaç, sürdürülebilir kalkınma ve uzun vadeli başarı sağlamak için şirketimizin faaliyetlerinin karlılığını sağlamak olacaktır.

Sorumluluklar

 • Büyüme ve refah eğilimi için hedefler geliştirmek.
 • Hedeflere ulaşılmasını teşvik etmek için iş planları ve stratejiler tasarlamak ve uygulamak.
 • Şirketin faaliyetlerini tamamlamak için yeterli ve uygun kaynaklara sahip olduğundan emin olun (örn. İnsanlar, malzeme, ekipman vb.).
 • Operasyonları maksimum üretkenlik sağlayacak şekilde organize ve koordine etmek.
 • Verimliliği ve etkinliği artırmak için çalışanları denetleyip  geri bildirim ve danışmanlık sağlamak.
 • Ortaklar / satıcılar / tedarikçiler ile ilişkileri sürdürmek.
 • İç ve dış verileri toplayıp, analiz etmek ve yorumlayarak  rapor yazmak.
 • Genel şirket performansını hedeflere göre değerlendirmek.
 • Etkinliklerde, konferanslarda  şirketi temsil etmek.
 • Yasal kurallara ve yönergelere uyulmasını sağlamak.

Nitelikler

 • İşletme yöneticisi veya ilgili rol olarak kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak.
 • Mükemmel organizasyon ve liderlik becerileri.
 • Üstün iletişim ve kişilerarası yeteneklere sahip olmak.
 • Farklı iş süreçlerini ve strateji geliştirmeyi kapsamlı bir şekilde anlamış olmak.
 • MS Office, veri tabanları ve bilgi sistemleri hakkında mükemmel bilgiye sahip olmak.
 • Araştırma yöntemleri ve veri analiz tekniklerinde başarılı olmak.
 • İşletme Yönetimi veya ilgili alanda lisans diplomasına sahip olmak ayrıca ilgili alanda master bir artı puandır.

🇬🇧 English

Business Manager job description

This Business Manager job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Business Manager responsibilities include:

 • Developing business management goals and objectives that tend to growth and prosperity
 • Designing and implementing business plans and strategies to promote the attainment of goals
 • Ensuring that the company has the adequate and suitable resources to complete its activities

Job brief

We are looking for an experienced Business Manager to lead and oversee the work of employees in our company. You will be responsible for ensuring the efficiency of business operations as well as setting strategic goals for the future.

The ideal candidate will be well-versed in all matters business. They will be a competent leader able to provide guidance that enhances performance in a manner which incorporates the company’s vision and culture.

The goal will be to ensure the profitability of our company’s activities to drive sustainable development and long-term success.

Responsibilities

 • Develop goals and objectives that tend to growth and prosperity
 • Design and implement business plans and strategies to promote the attainment of goals
 • Ensure that the company has the adequate and suitable resources to complete its activities (e.g. people, material, equipment etc.)
 • Organize and coordinate operations in ways that ensure maximum productivity
 • Supervise the work of employees and provide feedback and counsel to improve efficiency and effectiveness
 • Maintain relationships with partners/vendors/suppliers
 • Gather, analyze and interpret external and internal data and write reports
 • Assess overall company performance against objectives
 • Represent the company in events, conferences etc.
 • Ensure adherence to legal rules and guidelines

Requirements

 • Proven experience as business manager or relevant role
 • Excellent organizational and leadership skills
 • Outstanding communication and interpersonal abilities
 • Thorough understanding of diverse business processes and strategy development
 • Excellent knowledge of MS Office, databases and information systems
 • Good understanding of research methods and data analysis techniques
 • BSc/Ba in Business Management or relevant field; MSc/MA will be a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver