🇹🇷 Türkçe

IT Danışmanı Aday Mülakat Sorusu örneği

IT Danışmanı Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

IT Danışmanı Mülakat Soruları

IT Danışmanları, işletmelerin teknolojiden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Genellikle danışmanlık firmalarında çalışırlar, ancak bazı şirketler bunları kendi bünyesinde istihdam edebilir. Bilgisayar bilimi veya IT dereceleri yaygındır. Kıdemli bir rol için işe alıyorsanız, kimlik bilgileri ve bir yüksek lisans/MBA iyi tarama kriterleridir.

IT danışmanları, güvenlik veya veritabanı yönetimi gibi bir uzmanlığa sahip olabilir. Teknik bilgilerini bir test, iş örneği veya vaka çalışması yoluyla değerlendirmek faydalıdır. Portföyü projelerinizle ve şirket büyüklüğünüzle alakalı adayları araştırın. Aynı zamanda mükemmel iletişimciler, takım oyuncuları ve problem çözücüler arasında doğru olanı bulacaksınız.

Görüşme sırasında geçmiş deneyimleri hakkında konuşun. Müşterilerine nasıl değer kattılar? Güvenlik sorunlarına, altyapıya veya insan eğitimine daha fazla zaman mı harcadılar? Net bir iş anlayışı gösteriyorlar mı? Verdikleri yanıtlar, gereksinimleri nasıl anladıkları ve IT programlarına nasıl yaklaştıkları konusunda size fikir verecektir.

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Bir işletmenin ihtiyaçlarını değerlendirme konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?
 • Bir projeye ilk başladığınızda, nereden başlarsınız?
 • Bir projenin başarısını nasıl ölçersiniz?
 • Teknolojiden anlamayan insanlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?
 • Bir müşteri sizden bir virüs enfeksiyonuyla başa çıkmanızı isterse, bunu nasıl yapacaksınız?
 • Müşterinize büyük fayda sağlayacağını düşündüğünüz bir öneride bulunduğunuzu, ancak bundan hoşlanmadıklarını hayal edin. Nasıl devam edersiniz?
 • Bir müşteri, harici bir tarafça önerilen yeni bir sistemi uygulamak istiyor. Doğru seçim olduğundan nasıl emin oluyorsunuz?

Role özel sorular

 • Sizi iyi bir IT danışmanı yapan nedir?
 • Uygulama geliştirme projelerinde çalıştınız mı?
 • Beyaz kutu testiyle ilgili deneyiminiz nedir?
 • Bu büyüklükteki şirketlerle deneyiminiz var mı?
 • Oracle'a ne kadar aşinasınız?
 • Bu şirkette [yazılım ekle] kullanıyoruz. Bununla ilgili deneyiminiz var mı?
 • Gizliliği nasıl koruyorsunuz?
 • IT gelişmelerinden nasıl haberdar olursunuz?
 • Java/C++/Python/vb. biliyor musunuz?

Davranışsal sorular

 • Bir IT danışmanı olarak en büyük başarınızdan bahsedin. Nasıl bir proje üzerinde çalıştınız?
 • Personelin bir sistemi anlamasını sağlamakta zorlandığınız bir zamanı hatırlayın. Sorun neydi ve ne yaptın?
 • Müşterinize büyük ölçüde yardımcı olan, çözdüğünüz bir soruna örnek verin
 • Son teslim tarihleri sıkı olan birden fazla projeyi üstlendiğinizde, yolda nasıl kalıyorsunuz?
 • Bir ağ altyapısının uygulanmasına yardımcı olduğunuz bir zamanı açıklayın. Herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı ve bunları nasıl çözdünüz?

🇬🇧 English

IT Consultant interview questions

This IT Consultant interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

IT Consultant Interview Questions

IT Consultants help businesses make the most out of technology. They commonly work in consultancy firms but some companies may employ them in-house. Degrees in computer science or IT are common. Credentials and a master’s/MBA are good screening criteria, if you’re hiring for a senior role.

IT consultants may have a specialization like security or database management. It’s useful to evaluate their technical knowledge through a test, work sample or case study. Be on the lookout for candidates whose portfolio is relevant to your projects and company size. You’ll find the right one among those who are also excellent communicators, team players and problem-solvers.

During the interview, talk about their past experience. How did they add value to their client? Did they spend more time on security issues, infrastructure or people education? Do they show a clear understanding of business? Their answers will give you insight on how they understand requirements and approach IT programs.

Operational and Situational questions

 • How do you go about assessing the needs of a business?
 • When you first undertake a project, where do you start?
 • How do you measure a project’s success?
 • How do you deal with people who aren’t tech savvy?
 • If a client asks you to deal with a virus infection, how do you go about it?
 • Imagine you make a recommendation you think will greatly benefit your client but they don’t like it. How do you proceed?
 • A client wants to implement a new system that was recommended by an external party. How do you ensure it’s the right choice?

Role-specific questions

 • What makes you a good IT consultant?
 • Have you worked on application developing projects?
 • What’s your experience with whitebox testing?
 • Do you have experience with companies of this size?
 • How familiar are you with Oracle?
 • In this company, we’re using [insert software]. Do you have experience with it?
 • How do you maintain confidentiality?
 • How do you stay up-to-date with IT developments?
 • Do you know Java/C++/Python/etc.?

Behavioral questions

 • Tell me about your biggest success as an IT consultant. What kind of project did you work on?
 • Recall a time you found it difficult to get staff to understand a system. What was the problem and what did you do?
 • Give me an example of a problem you solved that helped your client in a big way
 • When you undertake multiple projects with tight deadlines, how do you stay on track?
 • Describe a time you helped implement a network infrastructure. Did you encounter any challenges and how did you solve them?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver