Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Kalite Güvence (QA) Mühendisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu Kalite Güvence (QA) Mühendisi aday mülakat soru örnekleri, yazılım kalite güvence pozisyonunuz için yetenekli adayları belirlemenize yardımcı olmak üzere optimize edilmiştir.

Kalite Güvence (QA) Mühendisi Mülakat Soruları

Kalite Güvence (QA) mühendisleri, sistem arızalarını belirlemek ve ürün kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için yazılım geliştirmenin tüm aşamalarını izler. Yazılımın sorunsuz çalışmasını ve tasarım kalite standartlarını karşılamasını sağlamak için ürün piyasaya sürülmeden önce testler yapmaktan sorumludurlar.

İdeal adaylarınız, tüm yazılım geliştirme sürecine dahil oldukları için sağlam bir teknik geçmişe sahip olmalıdır. Geçmiş deneyimleri şirketinizin özel ihtiyaçlarına uyan adayları keşfetmek için bu soruları kullanabilirsiniz. QA mühendisleri genellikle çeşitli departmanlarla (örneğin web geliştiricileri, tasarımcılar ve ürün yöneticileri) iş birliği yaptığından, güçlü iletişim becerilerine sahip adaylar aramak da önemlidir.

Daha iyi sonuçlar için adaylarınızın pratik becerilerinin teorik bilgileriyle uyuşup uyuşmadığını kontrol etmelisiniz. Adaylarınızın yazılım sorunlarıyla nasıl başa çıktıklarını ve zamanında etkili çözümler üretip üretemeyeceklerini değerlendirmek için mülakat sürecinize belirli görevler ekleyebilirsiniz.

Bilgisayar Bilimi soruları

 • Kalite güvencesi (QA), Kalite kontrol (QC) ve Yazılım Testi arasındaki fark nedir?
 • Duman testi nedir?
 • Doğrulama (verification) ve onaylama (validation) arasındaki fark nedir?
 • Regresyon testi yapmanın uygun olduğu durumlardan bazı örnekler verin.
 • Web tabanlı uygulamalarda gerçekleştirilecek en iyi test türleri nelerdir?

Role özgü sorular

 • Bug lifecycle'ı açıklayın. Sizin rolünüz ne?
 • Hangi yazılım otomasyon sorunlarıyla karşılaştınız?
 • Hangi uygulamaları test etmeniz gerektiğini nasıl belirlersiniz?
 • Etkili olduğunu düşündüğünüz bir test stratejisini anlatın.
 • Hangi test araçlarını kullandınız?
 • Nesne tabanlı programlama dilleriyle ilgili deneyiminiz nedir?
 • Uzak masaüstü özelliği için hangi test senaryolarını yazarsınız?
 • UI testi için test çerçeveleri tasarlamaya aşina mısınız?
 • Yeterince test ettiğinize nasıl karar veriyorsunuz?

Davranışsal sorular

 • Bir programı veya uygulamayı dağıtmak için geliştiricilerle başarılı bir şekilde iş birliği yaptığınız bir durumu tanımlayın.
 • Sistem performansını artırmak için proaktif davrandığınız bir zamanı anlatın.
 • Sektördeki gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Okuduğunuz belirli bloglar veya forumlar var mı?

🇬🇧 English

QA Engineer Interview Questions

This sample of Quality Assurance (QA) Engineer interview questions is optimized to help you identify skilled candidates for your software Quality assurance position.

QA Engineer Interview Questions

Quality Assurance (QA) Engineers monitor all stages of software development to identify system malfunctions and help improve product quality. They are responsible for conducting tests before product releases to ensure software runs smoothly and meets design quality standards.

Your ideal candidates should have a solid technical background, as they’re involved in the entire software development process. Use these questions to discover candidates whose past experience matches your company’s specific needs. It’s also essential to look for candidates with strong communication skills, since QA Engineers usually collaborate with various departments (e.g. web developers, designers and product managers.)

For better results, you should check if your candidates practical skills match their theoretical knowledge. You can include specific assignments in your interview process to assess how your candidates handle software problems and if they can come up with effective solutions in a timely manner.

Computer Science questions

 • What’s the difference between Quality assurance (QA), Quality control (QC) and Software Testing?
 • What is smoke testing?
 • What’s the difference between verification and validation?
 • Give me some examples of cases where it’s appropriate to conduct regression testing.
 • What are the best types of tests to perform on web-based applications?

Role-specific questions

 • Describe the bug life cycle. What is your role?
 • What software automation problems have you faced?
 • How do you determine which applications you should test?
 • Describe a test strategy that you’ve found to be effective.
 • What testing tools have you used?
 • What’s your experience with object-oriented programming languages?
 • What test cases would you write for a remote desktop feature?
 • Are you familiar with designing test frameworks for UI testing?
 • How do you decide you have tested enough?

Behavioral questions

 • Describe a situation where you successfully collaborated with developers to deploy a program or application.
 • Describe a time when you acted proactively to increase system performance.
 • How do you keep up-to-date with industry developments? Are there specific blogs or forums you read?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver