"GELECEĞE YATIRIM" MT PROGRAMI

Sürdürülebilir kalkınma sağlamak ve yarınlara değer katmak temel hedefiyle çalışan Kalkınma Yatırım Bankası, şimdi senin geleceğine yatırım yapıyor. Hemen katıl!

BİZ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ

Her zaman yatırımcının yanında yer alarak sürdürülebilir kalkınma sağlamak ve yarınlara değer katmak temel hedefiyle çalışan Kalkınma Yatırım Bankası, şimdi senin geleceğine yatırım yapıyor.

46 yıldır sürdürülebilir kalkınmayı finanse etmek üzere faaliyet gösteren Kalkınma Yatırım Bankası, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusundaki değişim ve dönüşümle Türkiye kalkınma hedeflerine ulaşmada tarihi bir rol alacak.

Sen de çalışma hayatında benzersiz bir deneyime sahip olmaya hazır mısın?

Uzman yönetim ekibiyle, hem deneyimli hem de yepyeni, dinamik bir bankada heyecan verici bir yolculuk seni bekliyor. 

Sen de Ülkemizin 2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda çıktığımız bu tarihi yolculukta bizimle birlikte olmak ve başarı öyküleri yazmak için hemen katıl!

 

GELECEĞE YATIRIM MT PROGRAMI NELER SUNUYOR?

1. Finans kariyerine başlarken Türkiye’nin kalkınmasında aktif rol almak.

2. Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile kariyerini geliştirmek.

3. Geleceğin yöneticilerinden biri olmak.

SİZLERİ HANGİ SÜREÇLER BEKLİYOR?

BİRİM TANITIMLARI

Özel sektör şirketleri ve kamu kurumlarının şirket satın alım veya satış süreçlerinde, özelleştirme işlemlerinde, alıcı veya satıcı tarafa finansal danışmanlık hizmeti verir, strateji belirlenmesi ile başlayan sürecin baştan sona koordinasyonunu yürütür.

Banka bilgi sistemlerinin kurulum, süreklilik ve yönetiminden sorumludur. Ağ, bilgi sistemleri güvenliği, yönetişim ve helpdesk fonksiyonlarından oluşan BT Sistem ve Altyapı Birimi Banka ihtiyaçlarına uygun ve son teknolojileri kullanarak faaliyetlerini sürdürmektedir.


Çevik yöntemler ile uygulama geliştirme, teknoloji takibi ve AR-GE, veri tabanı ve iş zekası yönetimi, DevOps süreç yönetimi ve BT Yönetişimi fonksiyonlarını icra ederek Bankamızın inovasyon odaklı dijital dönüşüm projelerini yürütmektedir.

Makroekonomik ve sektörel gelişmelerin takibi, analizi, yorumlanması ve tematik çalışmaların yapılması birimin temel görevleri arasında bulunmaktadır. Bu alanlarda özel sektör ve kamu kuruluşlarına rapor ve analizler ile ilgili hizmetler sunulmaktadır.

Kredi başvuruları kapsamında firmaların mevcut durum finansal analizini yaparak mühendislik ve ekonomik araştırmalar birimi iş birliği ile nakit akış çalışmaları hazırlar. Bunlara ek olarak firma değerlemesi konusunda danışmanlık hizmeti de vermektedir.


Bankamızın yurt dışında muhabir bankalar ve yatırımcılar nezdinde tanıtımından, finansal kuruluşlar ile ilişkilerin yürütülmesinden ve bu kuruluşlardan Bankamız lehine kredi temininden sorumludur.

Bankamızın nakit akışını yöneterek, yükümlülüklerimizin zamanında yerine getirilmesini sağlamaktadır. Aktif Pasif Yönetim ilkeleri ile tanımlanan limitler çerçevesinde menkul kıymet, döviz ve türev işlemlerini hem müşterilerimizle hem de Bankamız portföyü adına gerçekleştirmektedir.


Banka stratejileri doğrultusunda kalkınma amaçlı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği program ve projelerinin (hibe, teknik yardım vd.) tasarlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi ile toptan bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Bankamızın Türkiye’nin kalkınma öncelikleri ile uyumlu olarak  kalkınma finansmanı kurumlarından uzun vadeli finansman sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütür. Kalkınma finansmanı kurumları ile yapılacak kredi sözleşmelerini incelemek, bu kurumlar ile ilişkileri yönetmek, ilgili bölümlerin görüşlerini alarak kredi müzakere ve  imza sürecini yürütmek  ve gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Bankamız tarafından sağlanan kaynakların uygun projeler için kullanılması ve raporlanması, derecelendirme hizmetlerine ilişkin çalışmaların koordine edilmesi ve Banka hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan yeni kaynaklara ilişkin değerlendirme ve projelendirme süreçlerinin yönetilmesinden sorumludur.

Banka stratejileri doğrultusunda kalkınma amaçlı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği program ve projelerinin (hibe, teknik yardım vb.) tasarlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi ile toptan bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Kredi talebinin değerlendirilmesinden başlayıp, kredi geri ödemesi tamamlanana kadar müşteri ile ilişkileri yürüten ve proje finansmanına yönelik faaliyetleri yürüten birimdir. Banka içi ve Banka dışı müşterilerle koordinasyon sağlar.

Bankamızın ve iştiraklerinin tüm faaliyetlerine ilişkin denetim, inceleme ve soruşturma çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Faaliyetlerin yürürlükteki mevzuat ile Banka içi strateji, politika ve prosedürler doğrultusunda yürütülmesi hususunda çalışmalar yapılmaktadır.

GENEL MÜDÜR MESAJI

 

 

 
İbrahim Halil Öztop
Genel Müdür

Değerli Genç Arkadaşlarım,

Kalkınma Yatırım Bankası olarak 46 yıldır Türkiye’nin ihtiyacı olan her alanda, sürdürülebilir kalkınma hamlelerini destekliyoruz. Amacımız, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ışığında ülkemizi daha güzel günlere taşımak.

Global bankacılık standartlarına hâkim Bankamız, deneyimli ve uzman insan kaynağının getirdiği etkin yapının yanı sıra çeşitli ürün ve hizmetleri ile yatırımcılara destek olmakta.

Siz dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı gençlerle bankamız daha çok değer kazanacak, parlayacak ve yükselecek.

Sizlerle nice başarı öyküleri yazacağımıza inanıyoruz.

DETAYLAR

Sürdürülebilir kalkınma sağlamak ve yarınlara değer katmak temel hedefiyle çalışan Kalkınma Yatırım Bankası'nın Türkiye'nin genç yeteneklerini bünyesine katmak için sunduğu işe alım programıdır.

Bu programa üniversitelerin en az 4 yıllık lisans programlarından mezun, doğum tarihi 1993 yılı ve sonrası olan yetenekler başvuru yapabilir.

İngilizce yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş adaylar İngilizce seviye tespit sınavından muaf tutulacaktır. Geçerliliği olan sertifikayı veya sonuç belgesini başvuru yaparken eklemeniz gerekmektedir. (TOEFL (IBT): 85, YDS & e-YDS: 71, IELTS: 6,5)

BİZİ YAKINDAN TANIYIN

Kalkınma Yatırım Bankası

Bankacılık

Her zaman yatırımcının yanında yer alarak değerlerimiz doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma sağlama vizyonuyla hareket ediyoruz.

Yatırımcıların finansman ve danışmanlık ihtiyacını karşılayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşümüne yardımcı olarak, sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık anlayışıyla çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katıyoruz.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na içten bağlılık duyarız. Güveniliriz. Çözüm Odaklıyız. Çalışanlarımıza Değer Veririz. Yenilikçiyiz.

Ad
Ad
Ad

Paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışanına değer veren, gelişime açık, tüm kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına ve mevzuata uyumlu, iş yapma teknolojisi ve becerisini sürekli geliştiren, çalışanların yaratıcılığından güç alan bankamız, insan kaynağını hedeflerine ulaşmakta en önemli değer olarak kabul etmektedir.

Ad
Ad

"GELECEĞE YATIRIM" MT PROGRAMI

Sürdürülebilir kalkınma sağlamak ve yarınlara değer katmak temel hedefiyle çalışan Kalkınma Yatırım Bankası, şimdi senin geleceğine yatırım yapıyor. Hemen katıl!

Başvuruya kapalı!