Geleceğe Yatırım MT Yetenek Programı 2022

Kariyerine Staj Programı ile başlayıp MT olarak aramıza katılmaya ne dersin?

GELECEĞE YATIRIM STAJ & MT PROGRAMI 2022

47 yıldır sürdürülebilir kalkınmayı finanse etmek üzere faaliyet gösteren Kalkınma Yatırım Bankası, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusundaki değişim ve dönüşümle Türkiye kalkınma hedeflerine ulaşmada tarihi bir rol alacak.

Sen de çalışma hayatında benzersiz bir deneyime sahip olmaya hazır mısın?

Uzman yönetim ekibiyle, hem deneyimli hem de yepyeni, dinamik bir bankada heyecan verici bir yolculuk seni bekliyor. 

2 ay boyunca sürecek staj programı ile bankacılık sektöründe deneyim kazanmayı, farklı eğitimlerle gelişimine katkı sağlamayı ve iş hayatına MT olarak başlamayı hedefliyorsan bu program tam sana göre.

 

GELECEĞE YATIRIM STAJ & MT PROGRAMI NELER SUNUYOR?

1. Finans kariyerine başlarken Türkiye’nin kalkınmasında aktif rol almak.

2. Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile kariyerini geliştirmek.

3. Geleceğin yöneticilerinden biri olmak.

4. Yetenek Programı ile kariyerine emin adımlarla başlamak.

SİZLERİ HANGİ SÜREÇLER BEKLİYOR?

BİRİM TANITIMLARI

Özel sektör şirketleri ve kamu kurumlarının şirket satın alım veya satış süreçlerinde, özelleştirme işlemlerinde, alıcı veya satıcı tarafa finansal danışmanlık hizmeti verir, strateji belirlenmesi ile başlayan sürecin baştan sona koordinasyonunu yürütür.

BT Sistem ve Altyapı Birimi
Banka bilgi sistemlerinin kurulum, süreklilik ve yönetiminden sorumludur. Ağ, bilgi sistemleri güvenliği, yönetişim ve helpdesk fonksiyonlarından oluşan BT Sistem ve Altyapı Birimi Banka ihtiyaçlarına uygun ve son teknolojileri kullanarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

BT Uygulama Geliştirme
Çevik yöntemler ile uygulama geliştirme, teknoloji takibi ve AR-GE, veri tabanı ve iş zekası yönetimi, DevOps süreç yönetimi ve BT Yönetişimi fonksiyonlarını icra ederek Bankamızın inovasyon odaklı dijital dönüşüm projelerini yürütmektedir.


Kredi başvuruları kapsamında firmaların mevcut durum finansal analizini yaparak mühendislik ve ekonomik araştırmalar birimi iş birliği ile nakit akış çalışmaları hazırlar. Bunlara ek olarak firma değerlemesi konusunda danışmanlık hizmeti de vermektedir.


Özel sektör ve kamu sektörü şirketlerinin planladıkları yatırımlar kapsamında finansal fizibilite, değerleme ile projelerinin finansmanı veya finansal yeniden yapılandırma süreçlerinde temel finansal analizden başlayarak işlemin kapanışına kadar sürecin baştan sona koordinasyonunu üstlenerek temsil ettiği tarafa proje özelinde finansal danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Bankamızın nakit akışını yöneterek, yükümlülüklerimizin zamanında yerine getirilmesini sağlamaktadır. Aktif Pasif Yönetim ilkeleri ile tanımlanan limitler çerçevesinde menkul kıymet, döviz ve türev işlemlerini hem müşterilerimizle hem de Bankamız portföyü adına gerçekleştirmektedir.

Bankanın stratejik hedefleri doğrultusunda iş gücü ihtiyacının karşılanması,  çalışanların çeşitli eğitim ve gelişim faaliyetleri ile desteklenmesi, performans yönetimi ve kariyer yönetimi çalışmalarının yürütülmesi, çalışan memnuniyet ve bağlığı ile motivasyon çalışmalarının yapılması, ücret ve yan haklar gibi İnsan Kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesidir.

Banka stratejileri doğrultusunda kalkınma amaçlı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği program ve projelerinin (hibe, teknik yardım vb.) tasarlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi ile toptan bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Kredi talebinin değerlendirilmesinden başlayıp, kredi geri ödemesi tamamlanana kadar müşteri ile ilişkileri yürüten ve proje finansmanına yönelik faaliyetleri yürüten birimdir. Banka içi ve Banka dışı müşterilerle koordinasyon sağlar.

Başta imalat sanayi sektörleri olmak üzere, enerji, ulaştırma, altyapı gibi çeşitli sektörlere yönelik detaylı araştırma, analiz ve sektörel tahminlemeler yapmaktadır. Ayrıca ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında öncelikli konular çerçevesinde Bankamızın vizyon ve misyonuna uygun temalarda raporların hazırlanmasına katkı sağlamaktadır.


Şirketlere pay senedi, borçlanma araçları, kira sertifikaları ve diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı konusunda danışmanlık hizmetleri verilmekte; şirketlerin ilave kaynak sağlanmasına aracılık edilmektedir. Söz konusu ihraçlar, şirketlere kurumsallaşma ve şeffaflık konularında katkı sağlarken; sermaye piyasalarında bilinirliği artan  şirketlerin farklı finansman alternatifleri ile daha kolay buluşmasının önünü açmaktadır.

Stratejik planlama, iş ve ürün geliştirme, bütçe ve maliyet yönetimi, yönetim raporlaması, organizasyon ve kalite yönetimi, kurumsal değişim ve dönüşüm, iş sürekliliği ve bilgi güvenliği kapsamındaki çalışmaların uygulanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu olarak çalışmalar yapılmaktadır.


Bankamızın sürdürülebilirlik odaklı vizyon ve misyonuna uygun olarak Banka içi ve dışı çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesi, kredi vadesi boyunca çevresel, sosyal ve yönetişim unsurlarının izlenmesi, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili raporlamalar ve dış paydaşlarla sürdürülebirlik temalı işlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktadır.


Bankamızın ve iştiraklerinin tüm faaliyetlerine ilişkin denetim, inceleme ve soruşturma çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Faaliyetlerin yürürlükteki mevzuat ile Banka içi strateji, politika ve prosedürler doğrultusunda yürütülmesi hususunda çalışmalar yapılmaktadır.
 

GENEL MÜDÜR MESAJI

 

 

 
İbrahim Halil Öztop
Genel Müdür

Değerli Genç Arkadaşlarım,

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek  ve ülkemizi daha güzel günlere taşımak için 47 yıldır var gücümüzle çalışıyor, kalkınmada öncelikli sektörlere finansman sağlıyoruz.

Global bankacılık standartlarında faaliyetlerini yürüten Bankamız, uzman, deneyimli ve dinamik insan kaynağı ve kapsamlı ürün ve hizmetleri ile yatırımcılara katma değer sağlamaya devam ediyor.

Geleceğe Yatırım Yetenek Programımız ile sizlerin ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamaya bundan sonra da devam edeceğiz.

Bankamızın, dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı gençlerle daha da değer kazanacağına ve yükseleceğine olan inancım tamdır. Siz değerli arkadaşlarımın Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ailesine katılmanızla, başarı öykülerimize yenilerini ekleyeceğimizden eminim.

Bankamızla başlayan kariyer yolculuğunuzun başarılarla dolu olmasını temenni ederim.

DETAYLAR

Bankacılık sektöründe deneyim kazanacağın, farklı eğitimlerle gelişimine katkı sağlayacağın ve iş hayatına MT olarak başlayabileceğin staj ve mt programıdır.

-4 yıllık eğitim veren üniversitelerin son sınıf öğrencisi veya yeni mezun -Yüksek lisans öğrencisi -Yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip -2 yıldan az tecrübeye sahip olan adaylar -1996 yılı ve sonrası doğumlu adaylar başvuru yapabilir.

Geleceğe Yatırım MT Yetenek Programı 2022

Kariyerine Staj Programı ile başlayıp MT olarak aramıza katılmaya ne dersin?

Başvuruya kapatıldı