Kalkınma Yatırım Bankası

Bankacılık

Her zaman yatırımcının yanında yer alarak değerlerimiz doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma sağlama vizyonuyla hareket ediyoruz.

Yatırımcıların finansman ve danışmanlık ihtiyacını karşılayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşümüne yardımcı olarak, sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık anlayışıyla çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katıyoruz.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na içten bağlılık duyarız. Güveniliriz. Çözüm Odaklıyız. Çalışanlarımıza Değer Veririz. Yenilikçiyiz.

Ad
Ad
Ad
Avatar
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olup 2016 yılında City University of New York’da Uluslararası İşletme ve Finans yüksek lisans programını tamamladım. Kariyerime 2016 yılında Deloitte’da bağımsız denetim biriminde başladım. 2018 yılına kadar aynı firmada bağımsız denetim ve süreç denetim projelerinde yer aldım. Haziran 2018 - Ekim 2019 tarihleri arasında KPMG kurumsal finansman departmanında finansal uzman olarak görev aldım. Ekim 2019’da Kalkınma ve Yatırım Bankası Finansal Danışmanlık birimine uzman olarak göreve başladım. Kariyer yolculuğumda Gıda, Enerji, Üretim gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların değerleme, proje finansmanı, mali analiz ve fizibilite çalışmalarında görev aldım.
Ad

Paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışanına değer veren, gelişime açık, tüm kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına ve mevzuata uyumlu, iş yapma teknolojisi ve becerisini sürekli geliştiren, çalışanların yaratıcılığından güç alan bankamız, insan kaynağını hedeflerine ulaşmakta en önemli değer olarak kabul etmektedir.

Ad
Ad
Avatar
2005 Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldum. 2006'da bankamızda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladım. Ocak 2019 tarihinden bu yana Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanı Müdürü olarak çalışmaktayım. Ulusal bir kalkınma bankası olması ve yatırım projelerinin değerlendirilmesinde bir okul olarak gösterilmesi, Kalkınma Yatırım Bankası'nı seçmemin en büyük nedenleridir. Bankamızda ekip ruhu önemlidir. Bir projenin mühendislik, ekonomi ve finans alanlarında uzmanlaşmış kişiler tarafından değerlendirilmesi, hem ekip ruhunu hem de bilgi paylaşımı konusunda uzmanlaşmayı her zaman destekler.
Avatar
2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, o zamanki adıyla Kalkınma Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladım. Kalkınma Yatırım Bankası benim ilk profesyonel iş deneyimim oldu. Bankamızda Mali Analiz bölümünde uzman olarak görev almaktayım. Vizyonuyla ve misyonuyla ülkenin en önemli şirketlerinden biri olduğu için bu şirketi seçtim. Ülkemiz sanayi ve hizmet sektörünün önemli bir destekçisi olan banka faaliyetlerine katkı verirken edindiğim deneyimlerle kendimi geliştirdiğimi hissediyorum. Profesyonel iş anlayışı ve aile ortamını bir arada barındırması burada çalışmayı güzel kılan en önemli nedenlerden biridir.

Kalkınma Yatırım Bankası @linkedin

Kalkınma Yatırım Bankası @instagram

Kalkınma Yatırım Bankası @facebook

Avatar
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra, 2015 yılında King’s College London’da MA European Studies yüksek lisans programını tamamladım. Kariyerime 2016 yılında kurumsal bankacı olarak başladım ve 2017 yılına kadar kurumsal kredi projelerinde yer aldım. Şubat 2017 - Haziran 2018 tarihleri arasında finansal analist olarak görev aldım. 2018’de ve 2019 yıllarında görev aldığım çeşitli işlerden sonra, Ekim 2019’da Kalkınma Yatırım Bankası Finansal Danışmanlık birimine uzman olarak katıldım. Kariyer yolculuğum boyunca Servis, Enerji, Üretim başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların finansal modelleme, proje finansman, mali analiz ve fizibilite çalışmalarında yer aldım.