🇹🇷 Türkçe

Kıdemli Denetçi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu örnek Kıdemli Denetçi mülakat soruları, adayların muhasebe becerilerini değerlendirmenize ve işe alım ihtiyaçlarınızı karşılayacak en nitelikli profesyonelleri seçmenize yardımcı olacaktır. 

Kıdemli Denetçi Mülakat Soruları

Kıdemli Denetçiler, finansal istikrarı ve yasalara uygunluğu sağlamak için denetim sürecini planlar ve denetler. Kontrol değerlendirmeleri yaparlar ve riski önlemenin veya tahmin etmenin yollarını önerirler.

Bu üst düzey bir görevdir, bu nedenle muhasebe veya finans alanında akademik geçmişe ve risk yönetiminde kanıtlanmış deneyime sahip adayları tercih edin. Profesyonel sertifika (örneğin CPA veya CMA), sahip olunması gereken bir niteliktir. Muhasebe prosedürleri ve yönetmeliklerine ilişkin teorik bilgilerin ötesinde, ideal adaylarınız Zoho, QuickBooks veya kullandığınız diğer herhangi bir sistem gibi muhasebe yazılımları ile uygulamalı deneyime sahip olmalıdır.

İdeal adaylarınız, İç Denetçileri denetleyecekleri için ekip yönetimi becerilerine de sahip olmalıdır. Adayların nasıl geri bildirimde bulunduğunu ve görevleri ekip üyelerine nasıl devredebileceklerini anlamak için durumsal soruları kullanın. Ayrıca, performansları konusunda tutkulu ve sektörlerindeki gelişmeler hakkında bilgi edinmek isteyen adayları göz önünde bulundurun.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Bir müşteri/yönetici sizden sahtekarlığı örtbas etmenizi istese ne yapardınız?
 • Ekibinizdeki yüksek performansa sahip bir kişi hatalı rapor sunsa, bununla nasıl başa çıkarsınız?
 • İşe alınırsanız, ekip üyelerinizi çalışma şeklinize uyum sağlamaya nasıl ikna edersiniz?
 • Şirketimizde bir sürecin olabileceği kadar uygun maliyetli olmadığını keşfetseniz, bulgularınızı üst düzey yöneticilere nasıl sunarsınız?

Role özgü sorular

 • Herhangi bir denetim yazılımı veya Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (CAAT'ler) kullandınız mı? Kullandıysanız, hangileri ve size nasıl yardımcı oldular?
 • Başkalarının çalışmalarının (örneğin; raporlar veya akış şemaları) doğruluğunu nasıl kontrol edersiniz ?
 • Periyodik iç denetimler bir şirkete nasıl değer katar?
 • Riskleri en aza indirmek için hangi kontrol yönetimi süreçlerini uyguluyorsunuz?
 • Zoho veya QuickBooks gibi muhasebe yazılımlarıyla ilgili deneyiminiz nedir?
 • Sahtekarlık tespit sürecinizde nasıl bir yol izliyorsunuz?

Davranışsal sorular

 • Denetim sürecinde bir iyileştirme önerdiniz mi? Eğer öyleyse, neydi ve neden uygulandı veya uygulanmadı?
 • Ayrıntılara gösterdiğiniz özen olası bir yasa ihlalini tespit etmenize yardımcı oldu mu?
 • Muhasebe düzenlemelerindeki değişiklikleri nasıl takip ediyorsunuz?
 • İş yerinde hiç hata yaptınız mı? Eğer öyleyse, neydi ve sorunu çözmek için ne yaptınız? Değilse, çalışmanızın doğruluğunu nasıl kontrol edersiniz?

🇬🇧 English

Senior Auditor Interview Questions

These sample Senior Auditor interview questions will help you evaluate candidates’ accounting skills and select the most qualified professionals to cover your hiring needs.

Senior Auditor Interview Questions

Senior Auditors plan and oversee the auditing process to ensure financial stability and compliance with the law. They perform control assessments and recommend ways to avert or predict risk.

This is a senior-level role, so opt for candidates with an academic background in Accounting or Finance, along with proven experience in risk management. Professional certification (e.g. CPA or CMA) is a nice-to-have when screening candidates. Beyond theoretical knowledge of accounting procedures and regulations, your ideal candidates should have hands-on experience with accounting software, like Zoho, QuickBooks or any other system that you use.

Your ideal candidates should also have team management skills, as they will supervise Internal Auditors. Use situational questions to understand how candidates give feedback and if they’re able to delegate tasks to their team members. Also, look for candidates who are passionate about their performance and are eager to learn about developments in their industry.

Operational and situational questions

 • What would you do if a client/manager asked you to cover up fraud?
 • If a high-performer on your team started delivering reports with errors, how would you handle it?
 • If hired, how would you convince your team members to adjust to your way of working?
 • If you discovered that a process in our company is not as cost-effective as it could be, how would you present your findings to senior executives?

Role-specific questions

 • Have you used any audit software or Computer Assisted Audit Techniques (CAATs?) If so, which ones and how have they helped you?
 • How do you check other people’s work for accuracy (e.g. reports or flowcharts?)
 • How do periodical internal audits add value to a company?
 • What control management processes do you apply to minimize risks?
 • What’s your experience with accounting software like Zoho or QuickBooks?
 • Walk me through your fraud detection process.

Behavioral questions

 • Have you ever suggested an improvement in the audit process? If so, what was it and why was or wasn’t it finally implemented?
 • Describe a time when your attention to detail helped you detect a potential law violation.
 • How do you keep up with changes in accounting regulations?
 • Have you ever made a mistake at work? If so, what was it and what did you do to resolve the problem? If not, how do you check your work for accuracy?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver