Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Kıdemli Denetçi İş İlanı Örneği 

Kıdemli Denetçi iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Kıdemli Denetçi sorumlulukları şunları içerir:

 • Uyumlu ve doğru bir denetim sürecini denetlemek ve yönlendirmek
 • Genç ve personel denetçilerini denetleyin ve koçluk yapın
 • İç kontrollerin etkinliğini sağlamak

İş özeti

Denetim sürecimizi yönlendirmek üzere Kıdemli Denetçi arıyoruz. Mali işlemlerimizin ve kontrollerimizin standartları karşıladığından ve hatasız olduğundan emin olmak için size güveneceğiz.

Kıdemli Denetçimiz, derin denetim uygulamaları bilgisine sahip, titiz ve analitik olmalıdır. Güçlü organizasyon becerilerinizin yanı sıra risk yönetimi ve uyum konusundaki uzmanlığınızla güvenilir olmanızı bekliyoruz.

Sorumluluklar

 • Denetim sürecini planlayın ve denetleyin
 • Ast ve personel denetçilerine sorumlulukları tahsis edin
 • Ekip üyelerinin çalışmalarını doğruluk ve uyumluluk açısından inceleyin
 • Etkili risk ve kontrol değerlendirmeleri yapın
 • Denetimleri zamanında tamamlayın ve raporları denetim yöneticisine gönderin
 • Denetim bulgularını sunun ve uyumluluğu ve verimliliği artırmanın yollarını bulun
 • Periyodik denetimleri koordine etmek

Gereksinimler

 • Kıdemli Denetçi olarak kanıtlanmış deneyim
 • Denetim ve kontrol uygulamalarının derinlemesine anlaşılması
 • Geçerli yasa ve yönetmeliklerle ilgili güncel bilgiler
 • MS Office (özellikle Excel) ve muhasebe yazılımlarına hakim
 • Güçlü matematiksel ve analitik beceriler
 • Detaylara dikkat
 • Organizasyon ve liderlik yetenekleri
 • Bütünlük ve güvenilirlik
 • Muhasebe veya Finans alanında BSc/BA; yüksek lisans derecesi ve profesyonel sertifika (örneğin CPA , CMA) artılardır

🇬🇧 English

Senior Auditor job description

This Senior Auditor job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Senior Auditor responsibilities include:

 • Oversee and direct a compliant and accurate auditing process
 • Supervise and coach junior and staff auditors
 • Ensure efficiency of internal controls

Job brief

We are looking for a Senior Auditor to direct our auditing process. We’ll rely on you to ensure that our financial operations and controls meet standards and are error-free.

Our Senior Auditor must be meticulous and analytical, with deep knowledge of auditing practices. We expect you to be reliable, with strong organizational skills, as well as expertise in risk management and compliance.

Responsibilities

 • Plan and oversee the auditing process
 • Allocate responsibilities to junior and staff auditors
 • Review team members’ work for accuracy and compliance
 • Perform effective risk and control assessments
 • Complete audits on time and submit reports to auditing manager
 • Present audit findings and find ways to increase compliance and efficiency
 • Coordinate periodical audits

Requirements

 • Proven experience as an auditor
 • In-depth understanding of auditing and control practices
 • Updated knowledge of applicable laws and regulations
 • Proficient in MS Office (especially Excel) and accounting software
 • Strong mathematical and analytical skills
 • Attention to detail
 • Organizational and leadership abilities
 • Integrity and reliability
 • BSc/BA in Accounting or Finance; master’s degree and professional certification (e.g. CPA, CMA) are pluses

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver