🇹🇷 Türkçe

Kıdemli Finans Analist İş İlanı Örneği 

Kıdemli Finans Analist iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Kıdemli Finansal Analist sorumlulukları şunları içerir:

 • Kıyaslama ve süreç analizi vasıtasıyla finansal modeller geliştirmek
 • Üç aylık ve yıllık kâr tahmini
 • Maliyet projeksiyonları hazırlamak

İş Özeti

Gelir ve harcamaları tahmin etmek ve gelecekteki bütçeleme konusunda bize tavsiyelerde bulunmak için deneyimli bir Kıdemli Finansal Analist arıyoruz.

Bu rol için, Finans veya Muhasebe (ideal olarak CFA sertifikası ile) alanlarından mezun ve ilgili alanda iş tecrübesine sahip olmalısınız. Tahmin modelleri ve maliyet muhasebesi bilgisi bu pozisyon için anahtar gereksinimlerdir. Yatırım sseçeneklerini araştıracak ve şirket çapında finansal politikalar hazırlayacaksınız.

Nihayetinde, finansal planlamamızın sağlıklı, karlı ve iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayacaksınız.

Sorumluluklar

 • Kıyaslama ve süreç analizi vasıtasıyla finansal modeller geliştirmek
 • Üç aylık ve yıllık kâr tahmini
 • Maliyet projeksiyonları hazırlamak
 • Mevcut finansal durumu analiz etmek ve raporlamak
 • Geçmiş finansal verilerin kapsamlı bir şekilde araştırılması
 • Yatırım olanaklarını keşfetmek ve risk ve fırsatları sunmak
 • CFO ve yönetici ekiple koordinasyon sağlayarak uzun vadeli finansal planlama yapmak
 • Beklenen ile gerçek sonuçları karşılaştırmak ve geliştirme alanlarını belirlemek
 • Bütçelemeye katılmak (projeler ve departmanlar için)
 • Veri doğruluğu için muhasebe işlemlerini gözden geçirmek
 • Finansal politikalar belirlemek
 • Finansal bilgilerin ve yatırım kararlarının gizliliğini sağlamak

Gereksinimler

 • Kıdemli Finansal Analist, Finansal Analist ya da benzer bir rolde deneyim sahibi olmak
 • Finansal ve istatiksel yazılımlarla uygulamalı deneyim
 • MS Excel uzmanlığı (e-tablolar oluşturabilmek ve gelişmiş formüller kullanabilmek)
 • Finans veritabanlarına aşinalık
 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerini anlamak
 • Güncel muhasebe kanunlarına ve yönetmeliklerine hakim olmak
 • Mükemmel analitik becerilere sahip olmak
 • Güncel finansal verileri ayrıntılı raporlar ve tablolar ile sunabilmek
 • Gösterilebilir stratejik düşünme kabiliyeti
 • Hassas finansal bilgilerin kullanımında gizlilik
 • İlgili fakültelerin Finans, Muhasebe ya da Ekonomi alanlarından mezun olmak
 • İlgili sertifika (örn. CFA / EBM) sahibi olmak artıdır.

🇬🇧 English

Senior Financial Analyst job description

This Senior Financial Analyst job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Senior Financial Analyst responsibilities include:

 • Developing financial models through benchmarking and process analysis
 • Forecasting quarterly and annual profits
 • Preparing cost projections

Job brief

We are looking for an experienced Senior Financial Analyst to forecast revenues and expenditures and advise us on future budgeting.

For this role, you should hold a degree in Finance or Accounting (ideally with a CFA certification) followed by relevant work experience. Knowledge of forecasting models and cost accounting processes are key requirements for this position. You will explore investment options and set company-wide financial policies.

Ultimately, you will ensure our financial planning is healthy and profitable and aligns with business objectives.

Responsibilities

 • Develop financial models through benchmarking and process analysis
 • Forecast quarterly and annual profits
 • Prepare cost projections
 • Analyze and report on current financial status
 • Conduct thorough research of historical financial data
 • Explore investment options and present risk and opportunities
 • Coordinate with the CFO and the executive team on long-term financial planning
 • Compare anticipated and actual results and identify areas of improvement
 • Participate in budgeting (for departments and projects)
 • Review accounting transactions for data accuracy
 • Establish financial policies
 • Maintain confidentiality of financial information and investment decisions

Requirements

 • Proven work experience as a Senior Financial Analyst, Financial Analyst or similar role
 • Hands-on experience with financial and statistical software
 • Expertise in MS Excel (creating spreadsheets and using advanced formulas)
 • Familiarity with finance databases
 • Understanding of Enterprise Resource Planning systems (ERP)
 • Up-to-date with accounting laws and regulations
 • Excellent analytical skills
 • Ability to present financial data using detailed reports and charts
 • Demonstrable strategic thinking skills
 • Confidentiality in handling sensitive financial information
 • BS degree in Finance, Accounting or Economics
 • Relevant certification (e.g. CFA/CPA) is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver