🇹🇷 Türkçe

Kıdemli Web Developer Aday Mülakat Soru Örnekleri

İşe alım sürecinizin bir parçası olarak adayların programlama becerilerini değerlendirmenize yardımcı olması için bu örnek Kıdemli Web Developer aday mülakat sorularını kullanın.

Kıdemli Web Developer Mülakat Soruları

Kıdemli Web Geliştiricileri, web sitelerinin ve online uygulamaların düzeninden ve işlevselliğinden sorumludur. Ayrıca, Web Geliştiricileri'ni denetler ve ön yüz teknik sorunları çözmek için dahili ekiplerle koordinasyon sağlarlar.

Bu rol için adaylar genellikle bilgisayar bilimleri akademik geçmişine ve ilgili iş deneyimine sahiptir. Tüm teknik rollerde olduğu gibi, işe alım sürecinize yazılı bir görev eklemek en iyisidir. Bu şekilde, adayların kodlama becerilerini daha iyi değerlendirebilecek ve son teslim tarihlerini nasıl ele aldıklarını anlayabileceksiniz.

Başarılı adaylar aynı zamanda liderlik becerilerine de sahip olmalıdır. Projeleri ve kararları sahiplenmeye istekli ve ekip üyelerini motive edebilen kişileri tercih edin. Başarılı Kıdemli Web Geliştiricileri, teknik sorunları proaktif olarak çözer.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Ekibinizin yöneticilerden veya diğer ekiplerden gelen gerçekçi olmayan taleplerine nasıl yaklaşırsınız?
 • Kurumsal web sitemizi yeniden tasarlamak istesek, kullanıcı ve sistem gereksinimlerini toplama konusunda nasıl bir yol izlersiniz?
 • Düzenli olarak kullandığınız bir uygulamadan bahsedin. İşlevselliğini nasıl geliştirirsiniz?
 • Ekibinizdeki bir developer düşük performans gösteriyorsa, onlara hangi aşamada ve nasıl yaklaşırsınız?
 • Hızlıca denemek istediğiniz bir fikriniz var diyelim. Prototip yapmak için hangi araçları kullanırdınız?

Role özgü sorular

 • Sıfırdan bir web sayfası oluşturma sürecinde nasıl bir yol izlenir/izlersiniz?
 • Başkalarının kodlarında hata olup olmadığını nasıl kontrol ediyorsunuz?
 • Push teknolojisine temel bir genel bakış sağlayın. Avantajları ve dezavantajları nelerdir?
 • Page Visibility API'si nasıl faydalı olabilir?
 • Bir web sitesi veya online uygulama oluştururken hangi kullanıcı arayüzü ve güvenlik ilkelerini göz önünde bulunduruyorsunuz?

Davranışsal sorular

 • Programınızın çalışmadığı bir zamanı anlatın. Kodunuzdaki sorunları nasıl giderdiniz?
 • Ekibinizin son teslim tarihini kaçırdığı oldu mu? Ne yanlış gitti ve durumu nasıl ele aldınız?
 • Ekip üyelerinizin kodlama becerilerini geliştirmelerine nasıl yardımcı oluyorsunuz? İş başında koçluk mu yapıyorsunuz veya onları buluşmalara ve konferanslara katılmaya teşvik mi ediyorsunuz?
 • Ekibinizdeki çatışmalarla nasıl başa çıkıyorsunuz?
 • Teknolojideki son gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz?

🇬🇧 English

Senior Web Developer Interview Questions

Use these sample Senior Web Developer interview questions to help you assess candidates’ programming skills as part of your hiring process.

Senior Web Developer Interview Questions

Senior Web Developers are responsible for the layout and functionality of websites and online applications. They also supervise Web Developers and coordinate with internal teams to resolve front-end technical issues.

Candidates for this role usually have a Computer Science academic background along with relevant work experience – preferably in managerial roles. As with all technical roles, it’s best to include a written assignment to your hiring process. This way, you’ll be able to better evaluate candidates’ coding skills and get a sense of how they handle deadlines.

Successful candidates should also have leadership skills. Opt for people who’re willing to take ownership of projects and decisions and are able to motivate their team members. Successful Senior Web Developers proactively resolve technical issues.

Operational and situational questions

 • How would you approach unrealistic requests of your team from executives or other teams?
 • If we wanted to redesign our corporate website, how would you go about gathering user and system requirements?
 • Tell me about an application you regularly use. How would you improve its functionality?
 • If a developer on your team is underperforming, when and how would you approach them?
 • You have an idea you want to try out quickly. What tools would you use to prototype it?

Role-specific questions

 • Walk me through the process of creating a web page from scratch.
 • How do you check other people’s code for bugs?
 • Provide a basic overview of push technology. What are its benefits and drawbacks?
 • How can Page Visibility API be useful?
 • What user interface and security principles do you consider when building a website or online application?

Behavioral questions

 • Describe a time when your program didn’t run. How did you troubleshoot your code?
 • Has your team ever failed to meet a deadline? What went wrong and how did you address the situation?
 • How do you help your team members improve their coding skills? Do you conduct on-the-job coaching or encourage them to attend meetups and conferences?
 • How do you handle conflicts on your team?
 • How do you stay current with the latest technology developments?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver