Yeteneklerini Geliştir Pelin Özbilgin

Kişilik Envanteri Testi (Assessment) Nedir? Kişilik Envanteri Örneği

Kişilik envanteri, kariyer danışmanlarının ve diğer kariyer geliştirme profesyonellerinin, insanların veya iş adaylarının kişilik tiplerini öğrenmelerine yardımcı olmak için kullandıkları bir öz değerlendirme aracıdır. Bireylerin sosyal özellikleri, motivasyonları, güçlü ve zayıf yönleri ve tutumları hakkında bilgi verir. Uzmanlar, bu faktörlerin kariyer başarısı ve memnuniyetinde önemli bir rol oynadığına inanıyor.

İnsanlar kendileri hakkında öğrendiklerini bir kariyer seçmek veya bir iş teklifini kabul edip etmemeye karar vermek için kullanabilirler. Şirketler, işe alım kararlarına yardımcı olmak için başvuru sahiplerine sıklıkla kişilik envanterleri uygular. Hangi adayın işe en uygun olduğunu öğrenmelerini sağlar.

Peki, tam olarak kişilik envanteri testi nedir? Çeşitleri nelerdir? Cevapları aşağıda bulabilirsiniz.

Kişilik envanteri testi nedir?

Kişilik testi, insanların zihinsel durumlarını ve karakterlerinin güçlü-zayıf yanlarını daha incelikli tanıyabilmek adına kullanılan psikolojik bir ölçektir. Psikolojide kullanılan çeşitli kişilik testleri, kişinin genel anlamda hayatta özellikli durumlarda gösterdiği davranış örüntülerinin değerlendirilmesinde çok önemlidir. Yeri geldiğinde kişinin mental olarak sağlıksız bir iç dünyaya veya dışa vuruma sahip olduğunu dahi saptayabilen kişilik testleri, hayatın her alanında karşımıza çıkar. Psikoloji biliminin ilerlemesiyle ortaya birden fazla kişilik testi çıkmıştır. Bunlardan işe alım mülakatlarında insan kaynaklarının en sık kullandığı değerlendirme aracı kişilik envanteri testidir.

Kişilik envanter testinde, özellikle adayın temel yetkinliklerinin, kişilik analizlerinin değerlendirilmesi ve saptanması temel amaçtır. Olaylara bakış açınız, hayat felsefeniz, duygusal dünyanız, sıkıntılı durumlarda verdiğiniz tepkiler, sahip olduğunuz veya olacağınız konumu nasıl gördüğünüz, güçlü ve zayıf yanlarınız bu test sayesinde rahatlıkla saptanabilir.

Bu test, yalnızca şirkete sizin başvurduğunuz iş için uygun olup olmadığınızı anlatmakla kalmaz, ayrıca size en verimli alabileceğiniz kariyer hedeflerinizle ilgili de ipucu verir. Envanter testlerinin %85 gibi yüksek bir oranda geçerliliği vardır; bu sebeple kendinizi tanımanız ve farkındalık kazanmanız için de bu testler mükemmel bir fırsattır.

Kişilik envanteri testi çeşitleri nelerdir?

Araştırmacıların üzerine uzun yıllardır çalıştığı bir alan olması sebebiyle farklı farklı birçok kişilik envanter testi bulunmaktadır.

 1. 16 Kişilik Envanteri (MBTI Testi)

Bu kişilik testi işe alım mülakatlarında en çok kullanılan testlerden birisidir. Mülakatlar dışında da yönetim ve takım oluşturma, terapi seanslarında ve kariyer yönetim danışmanlıklarında fazlasıyla kullanılan geçerliliği yüksek bir testtir. Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen ve her yaştan, konumdan ve kültürden insanların sıklıkla internette yaptığı bir test olan MBTI testi, 16 farklı kişilik tipini tanımlayarak ve kategorizeleştirerek detaylı sonuçlar verir. Bu kişilik tiplerini ayırt etmede temel olarak içedönüklülük ve dışadönüklülük, kişilik tiplerini ayırt etmede kullanılır.

Bu test, tek formdan ve 187 sorudan oluşur ve biraz vakit alır. Genel anlamda kişinin karakter profilini ortaya çıkaran bu test, günlük hayatta sergilenen çeşitli davranışların tahminine dair detaylı ve genelde isabetli tahminler yapar. Bu testte kullanılan faktörler; duyarlılık, yeterlilik, ihtiyatlılık, soyuta odaklılık, ketumluk, sosyal girişkenlik, sıcakkanlılık, problem çözme, baskınlık, canlılık, kurallara bağlılık, kendini sorgulama, değişimlere açık, mükemmeliyetçilik, stresle başa çıkabilme ve gerginliktir. Hayata dair farklı yönlerde gelişebilecek birçok basit ve karmaşık olayın kişinin üzerinde yol açabileceği etkileri ve dışavurum biçimlerini ortaya koyan 16 kişilik testi, oldukça kapsamlıdır ve sıklıkla kullanılır. Test içerisinde her sorunun iki farklı zıt ucu ve arada kalan puanlamaları vardır. Bu puanlamalara göre kişinin hangi uç özelliğe eğilimli veya yakın olduğu tespit edilebilir.

MBTI testinin en avantajlı özelliği, bir kişinin hayatında genel olarak hangi davranışları yapmaya eğilimli olduğunu ve düşünüş tarzını ayrıntılı olarak ortaya koymasıdır. İşe alım mülakatlarında bu testin sonuçları başvuranın güçlü olduğu ve zayıf olduğu konuları göstermesi açısından önem teşkil etmektedir.


16 Kişilik Testi nedir? Nasıl yapılır?

Ücretsiz kişilik testini çözerek 16 kişilik tipinden hangisi olduğunu öğrenebilirsin. Güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabilir, hangi meslek sana uygun öğrenebilirsin. Böylece kariyerinde seni başarıya götürecek işi yapabilirsin. MBTI testine dayanan Toptalent kişilik testi o kadar kesin sonuçlar veriyor ki 16 kişilik testi kişilik tipin hakkında doğru bilgi edinmeni sağlıyor. Hemen 3 dakikalık kişilik testini çöz ve 16 kişilik tipinden hangisi olduğunu öğren!

Ücretsiz Kişilik Testini Çöz


 1. Neo PI-R Kişilik Envanteri

Amerika Birleşik Devletleri’nde oluşturulan bu kişilik testi, birçok ülkede uygulandığında kültürel farklılıklara rağmen doğru sonuçlar veren önemli bir değerlendirme aracıdır. Yine bu envanter, farklı ülkelerdeki iş dünyasında işe alım mülakatlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu envanter yöntemi, adını son zamanlarda sıklıkla duyurmuş Beş Faktör Modeli’nden yola çıkarak oluşturulmuştur. Bu teori genel anlamıyla kişiliği 5 genel faktöre göre değerlendirir. Bu 5 faktör; duygusallık, dengesizlik, dışadönüklük, açıklık, geçimlilik ve sorumluluktan ibarettir.

 1. DISC Kişilik Envanteri

Günümüzde şirketlerin en çok tercih ettiği testlerden birisi olan DISC testi, online bir şekilde büyük şirketler tarafından iş başvurularında istenmektedir. Aday çalışanların karakteristik özelliklerini ve zekâ biçimlerini ortaya koyan DISC testi, farklı türden yetkinliklerin belirlenmesine katkı sağlar. 28 soruluk testte hem başvuran kişi kendine dair daha yüksek bir farkındalık kazanma şansını yakalar hem de şirketler adayın işe gerçekten de en uygun olan insan olup olmadığını isabetli bir biçimde anlama fırsatı bulur.

Bu testin temel olarak baktığı özellikler; dominantlık, iz bırakan, sadık ve ciddi gibi profillerdir. Sahip olduğu özellikler sebebiyle günümüz rekabetçi iş ortamlarında en fazla kendini verimli bir şekilde ortaya koyabilecek insan tipini tespit etmeye yatkındır. Testin sorularının başvuran tarafından ne kadar sürede cevaplandığı dahi şirket için önemlidir.

 1. Thomas Kişilik Envanteri

104 ülkede hâlihazırda kullanılan bu uluslararası nitelikteki kişilik testi yine adayların değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan bir ölçüm aracıdır. 24 sorudan oluşan ve nispeten kısa bir test olan Thomas kişilik testinin süresi yalnızca 8 dakikadır.

 1. PAPI

PAPI kişilik testi, Avrupa’nın küçük bir kesimi tarafından işe alım mülakatlarında kullanılmaktadır. Adayın profesyonel iş dünyasındaki olası davranışlarını inceleyen test, iki versiyondan oluşur. Birinci versiyonda; kendisini ona göre en iyi tanımlayan iki farklı cümle arasından hızlıca bir tercih yapar. İkinci versiyonda ise; aday ona verilen bir değer ölçeğinde, “katılıyorum” veya “katılmıyorum” gibi cevapları not alır ve bu notlar testin bitiminde işe alan tarafından sorgulanır. Başvuran kişi verdiği cevapları sözlü bir biçimde daha detaylı açıklamak durumunda kalır.

 1. Doppelganger

Başvuranın karakteristik özelliklerini ve hayatındaki motivasyonları sorgulayan 98 soruluk bir testtir. Aynı zamanda adayın olası bir yönetici pozisyonunda nasıl hareket edeceğine dair isabetli sonuçlar verir. Adayın adeta bir ayna gibi profesyonel iş hayatındaki ikizini gösteren bu test, 9 kişilik özelliğini temel alır.

 1. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

MMPI, kişilik özelliklerini objektif olarak yansıtmayı amaçlayan, bireyin toplumla olan ilişkisini ve öznel yetkinliklerini nesnel olarak değerlendiren yaygın bir testtir. Sadece spesifik davranışlar ve kişisel değerleri değil, aynı zamanda psikolojik hastalıkları da tespit etmekte kullanılır. Klinik amaçla kullanıldığı zamanlarda birden çok psikolojik hastalığı tespit edebildiği için “çok yönlü” ismini almıştır.

 1. Holland Mesleki Tercih Envanteri

Bu envanter, özellikle henüz öğrenci olan kişilerin ileride yapmaya en uygun oldukları meslekleri öğrenebilmek adına uygulanan bir değerlendirme aracıdır. 6 kişilik tipinden oluşan bu test; gerçekçi, gelenekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal ve girişimci kriterlerine göre bir tablo ortaya çıkarır. Çıkan test sonuçlarına göre, öğrencilerin baskın bir tipi ortaya çıkar.

İşe alımlarda kişilik envanteri (Assessment) testi neden yapılır?

Kişilik testleri şirketlerin doldurmak durumunda oldukları boş pozisyonlara, yerleştirebilecekleri ve maksimum verimi alabilecekleri en uygun çalışanı bulmak için sıklıkla kullanılır. Birçok şirket, çalışanlarının zihinsel sağlığına en az fizyolojik sağlığı kadar önem verir ve işe alım mülakatlarında bu psikolojik kişilik testlerini kullanarak adayların düşünme tarzını, belirli yaşam örüntülerini ve her türlü koşulda nasıl davranacağını öğrenmeye çalışır.

Şirketler çoğu zaman çalışanlarıyla karşılıklı bir alışveriş halindedir. Şirket, işi en iyi yapabilecek insanı o konuma koyar ve çalışanın işi maksimum verimle yapabilecek hale gelebilecek potansiyele sahip olduğunu görmek ister. Çalışan, verimini artırdıkça şirketten daha yüksek bir statü, daha iyi bir gelir, kendisine uygun çalışma şartları, psikolojik tatminlik, daha fazla işe yetkin olma ve öğrenme fırsatı kazanır. Şirketler bu tarz yatırımları yapabilecekleri ve kendilerine ait özel politikalarına karakter olarak en uygun olabilecek kişileri arar.

Bir şirket, en küçük birimiyle farklı iş pozisyonlarından oluşur ve bu pozisyonlarda en verimli şekilde çalışabilecek kişilerin şirketin gelişmesine büyük etkisi olacağının farkındadır. Bu nedenle işe alımlarda kişilik testlerinin yaygın olarak kullanılması, kişinin sadece işi en iyi bilen kişi olmanın yanı sıra, çalışma düzeninin, düşünüş şeklinin ve farklı koşullarda sergileyeceği tutumların da verimlilik açısından fazlasıyla önemli olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Kişilik envanteri nasıl cevaplanmalıdır?

Kişilik testine bir sınava hazırlanır gibi hazırlanmanın tahmin edebileceğiniz üzere mümkünatı yoktur çünkü bir sorunun hiçbir zaman tek bir doğru cevabı yoktur. Yalnızca bu testlerden alacağınız verimi maksimuma çıkarabilmek için bazı yöntemler vardır. Testi ne kadar bu yöntemlere göre cevaplamaya yaklaşırsanız, test sonucunuz o kadar karakterinizin en detaylı özelliklerini yansıtabilecektir. Bu durumda sizi işe alacak olan şirket gerçekten sizin işe uygun olup olmadığını ve yeterlilik durumunuzu daha net bir şekilde görebilecek, adil bir seçim yapabilecektir.

İşte kişilik envanteri testlerini cevaplarken yapmanız gerekenler:

 1. Dürüst olun.

Kafanızdaki olmak istediğiniz “ideal kişilik” modelini teste yansıtmaya çalışmayın. Sorulara, o durumda kaldığınızda size göre göstermeniz gereken en doğru tepkiyi değil, gerçekten vermenizin muhtemel olduğu tepkiyi göz önünde bulundurarak cevap verin.

 1. Yönlendirmeleri dikkatlice okuyun.

Her farklı kişilik testinin kendine ait özel yönlendirmeleri ve ölçekleri olur. Soruları, ölçekleri ve yönlendirmeleri en doğru şekilde anlamanız kişilik testinin sonuçlarının en doğruyu yansıtması açısından çok önemlidir.

 1. Testi “geçmeye” çalışmayın.

Unutmayın, bu 100 üzerinden belirli bir not alıp geçmeniz gereken bir test değil. Bu sizin hayata bakış açınızı, düşünüş tarzınızı, genel hal ve hareketlerinizi, güçlü ve zayıf yanlarınızı olabildiğince gerçeğe yakın ortaya koymaya çalışan bir ölçüm sistemi.

Kişilik testi yaparken, rekabet duygusunu hissetmenize, gerilmenize ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmanıza gerek yok. Sadece içinize inin ve kendinizi sorulardaki durumlara odaklayın. Kendinizi bu testlerde doğru yansıtabildiğiniz sürece işe alanlara da kendinizi daha iyi tanıtma fırsatı yakalayacaksınız.

Kişilik Envanteri Testi Örneği

Aşağıdaki linklerde yer alan kişilik envanteri test örnekleri, bir kişilik değerlendirmesinde karşılaşabileceğiniz soru türlerinden örnekler sunar.

 1. Ücretsiz Kişilik Testi (16 Kişilik Testi)
 2. Holland Meslek Tercih Envanteri
 3. DISC Kişilik Testi

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.