🇹🇷 Türkçe

Kişilik Özellliklerine Yönelik Mülakat Soru Örnekleri

İşe alım süreciniz sırasında, adayların ekip çalışması, esneklik ve yaratıcılık dahil olmak üzere sosyal becerilerini test etmek için kişilik özelliklerine yönelik mülakat soruları sorun. Bu örnek mülakat soruları, şirket kültürünüze uyacak potansiyel yetenekleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

Kişilik özelliklerine yönelik mülakat soruları neden sorulur?

Sosyal beceriler (soft skills) kağıt üzerinde belirgin değildir. İşe alım sürecinde bilgi ve deneyim önemlidir, ancak doğru kişilik özelliklerinin taranması, potansiyel adayların stresli koşullar altında iyi performans gösterip göstermediğini ve iş arkadaşlarıyla iş birliği yapıp yapamadığını sağlamanıza yardımcı olur.

Kişilik özelliklerine yönelik mülakat soruları şunları ortaya çıkarır:

 • Eleştiriye açıklık
 • Esneklik
 • Takım ruhu
 • Büyük hedeflerini
 • İş ahlakı

Benzer teknik becerilere sahip adayları karşılaştırmak ve kültürünüze daha uygun olanları seçmek için görüşmeleriniz sırasında kişilik özelliklerine yönelik sorular sorun. Bu soruları, yaratıcı potansiyel yetenekleri belirlemek için de kullanabilirsiniz.

İnsanları kategorize etmek için tasarlanmış bazı kişilik testleri olduğunu unutmayın, ancak bu tür testleri işe alım sürecinizde kullanmak aslında işe alım kararlarınızı yanlış yönlendirebilir. Sıklıkla eşit derecede genel yanıtlarla sonuçlanan genel sorular (“Stres altında ne kadar iyi performans gösteriyorsunuz? 1'den 5'e kadar bir sayı seçin” gibi) içerirler. Bu yüzden, adaylar seçimlerini ispatlama şansı bulamazlar, bu nedenle işe alım profesyonelleri de onların dürüst olup olmadıklarını veya daha fazlasını değerlendiremezler. Adaylardan bu nitelikleri işte kullanıp kullanmadıklarını ve nasıl kullandıklarını anlamak için gerçek hayattan örnekler isteyin.

Kişilik özelliklerine yönelik mülakat soru örnekleri

 • Yöneticiniz, ilk başta imkansız olduğunu düşündüğünüz bir görevi tamamlamanızı isteseydi, bunun için nasıl bir yol izlerdiniz?
 • Birinin yerine geçmen (başkasının işini yapman) gereken bir zaman oldu mu? Başarılı mıydın? Deneyim size nasıl hissettirdi?
 • Son teslim tarihini kaçırdığınız (veya neredeyse kaçırdığınız) bir zaman oldu mu? Geride kaldığınızı fark ettiğinizde nasıl tepki verdiniz? Bu deneyim size ne öğretti?
 • Bir takımda mı yoksa kendi başınıza mı çalışmayı tercih edersiniz? Neden?
 • Kişiliğinizle ilgili bir şeyi bir çırpıda değiştirebilseydiniz bu ne olurdu ve neden?
 • Yöneticinizin çalışmanızın sonuçlarından memnun olmadığı oldu mu? Sorunları nasıl tartıştınız ve bir dahaki sefere neyi farklı yaptınız?
 • Tutkularınız neler?
 • İş dışında ne tür aktivitelerden veya hobilerden hoşlanırsınız?

Kişilik özelliklerine yönelik mülakat sorularında adayların cevapları nasıl değerlendirilir?

 • Akılda kalıcı cevapları olan adaylar öne çıkacaktır. Özellikle müşterilerle etkileşimi içeren görevler için işe alım yapıyorsanız (örneğin; satış pozisyonları vb.), mülakat sırasında ilginizi çeken potansiyel adaylara odaklanmak en iyisidir.
 • Kişilik özelliklerine yönelik ve kişisel mülakat soruları arasında fark vardır. Adayların yaşı, kökeni, dini, sicili, çocuk sahibi olup olmayacağı hakkında sorular sınırlı olmalıdır. Sorularınızı işle ilgili tutun ve gerekirse, yasa dışı veya uygunsuz görüşme soruları sormadığınızdan emin olmak için İK ve/veya kukuk departmanlarından birinden kontrol etmesini isteyin .
 • “En sevdiğin film ne?” gibi rastgele sorular sadece ortamı yumuşatmak için iyi olabilirler. Adayların kişiliklerinin çalışmalarını nasıl etkileyebileceğini ortaya çıkaran sorular sorun. Bilgilerini nasıl uyguladıklarına ve iş arkadaşlarıyla nasıl iş birliği yaptıklarına odaklanın.
 • Adayları yaratıcılık becerileri ve geleneksel olmayan sorulara yanıt bulma yetenekleri açısından test edin. Ancak, mülakatların birçok insan için stresli olabileceğini unutmayın, bu nedenle adaylara yanıt vermeleri için yeterli zaman verin.
 • Kişilik özelliklerine yönelik mülakat soruları bir sonraki eğlence arkadaşınızı bulmakla ilgili değildir. İlk bakışta şirket kültürünüze uymayan adayları reddetmeyin. Masaya yeni bir şeyler getirebilecek yetenekli insanlara açık fikirli olun.

🇬🇧 English

Personality Interview Questions

During your hiring process, ask personality interview questions to test candidates' soft skills, including teamwork, flexibility and creativity. These sample Personality interview questions will help you identify potential hires who'll fit in your company culture.

Why ask personality interview questions?

Soft skills are not obvious on paper. Knowledge and experience are important in the hiring process, but screening for the right personality traits helps you ensure potential hires perform well under stressful circumstances and collaborate with their coworkers.

Personality interview questions reveal:

 • Openness to criticism
 • Flexibility
 • Team spirit
 • Aspirations
 • Work ethics

Ask personality questions during your interviews to compare candidates with similar hard skills and select the ones who better fit your culture. You can also use these questions to identify creative potential hires.

Keep in mind that there are some personality tests designed to categorize people, but using these kinds of tests in your recruitment process could actually mislead your hiring decisions. They usually include generic questions that result in equally generic answers (e.g. “On a scale of 1 to 5, how well do you perform under stress?”) Candidates don’t get the chance to justify their choices, thus recruiters can’t evaluate their honesty or ask further clarifications. Ask candidates for real-life examples to understand if and how they use these qualities on the job

Examples of personality interview questions

 • If your manager asked you to complete a task you thought impossible at first, how would you go about it?
 • Tell me about a time you had to fill in for someone. Were you successful? How did the experience make you feel?
 • Tell me about a time you missed (or almost missed) a deadline. How did you react when you realized you were falling behind? What did that experience teach you?
 • Do you prefer working in a team or on your own? Why?`
 • If you could change one thing about your personality at the snap of your fingers what would it be and why?
 • Tell me about a time your manager wasn’t satisfied with the results of your work. How did you discuss the issues and what did you do differently the next time?
 • What are you passionate about?
 • What types of activities or hobbies do you enjoy outside of work?

How to assess candidates’ answers in personality interview questions?

 • Candidates with memorable answers will stand out. Especially if you’re hiring for roles that include interaction with clients, (e.g. sales positions) it’s best to focus on potential hires who pique your interest during your discussions.
 • There’s a difference between personality and personal interview questions. Questions about candidates’ age, origin, religion, arrest record, their plans to (or not to) have children are off limits. Keep your questions job-related and, if necessary, ask someone from the HR and/or Legal departments to check them to ensure you’re not asking illegal or inappropriate interview questions.
 • Random questions like “What’s your favorite movie?” are only good as icebreakers. Ask questions that reveal how candidates’ personalities may impact their work. Focus on how they apply their knowledge and how they collaborate with coworkers.
 • Test candidates for their creativity skills and for their abilities to come up with answers to non-traditional questions. But, keep in mind that interviews can be stressful for many people, so give candidates enough time to respond.
 • Personality interview questions are not about finding your next beer buddy. Don’t reject candidates who at first sight don’t fit with your company culture. Keep an open mind to talented people who can bring something new to the table.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver