KOÇ ÜNİVERSİTESİ

1969 yılındaki kuruluşundan bugüne yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında yoğun faaliyet gösteren Vehbi Koç Vakfı, birçok önemli yatırımlardan sonra Vehbi Koç'un üniversite hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçerek Koç Üniversitesi’ni kurma kararı almıştır. 

Vehbi Koç’un “Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur…” sözleri ile eğitimli gençlerin yetişmesine ne derece önem verdiğini ortaya koymasıyla, Koç Üniversitesi bir “Mükemmeliyet Merkezi” çatısı altında ‘nitelikli uzman-nitelikli insan’ bütünlüğünü sağlamak üzere, tüm öğrencilerine genel kültür müfredatını sunmayı, kaynaklarının önemli bir kısmının eğitime ve bilimsel araştırma-geliştirmeye ayırmayı ve lider karakterli, sorunlara çözümler üretme becerisine sahip gençler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Eğitim dili hem Türkçe hem de İngilizce olan Koç Üniversitesi, açılışından bu yana geçen yirmi altı yıl içerisinde Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Bugün İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk ve Tıp Fakülteleri ve Hemşirelik Fakültesi ile eğitime hizmet etmekte olan Koç Üniversitesi 22 lisans programı ile Türkiye’de ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Koç Üniversitesi Testini Çöz


koç üniversitesi

Ne Kadar KOÇlusun? Ücretsiz testi çöz.

Koç Üniversitesi Testini çöz, ne kadar Koçlusun hemen öğren, ameydan oku!

boğaziçi üniversitesiKoç Üniversitesi Testi

KOÇ ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

 

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADRES

 Koç Üniversitesi, Rumelifeneri Yolu, 34450, Sarıyer/İstanbul


 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM

 Telefon: 0 (212) 338 10 00 


 Email: information@ku.edu.tr


 Websitesi: ku.edu.tr

KOÇ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI

 Ne okudular?

1 İşletme ve Yönetim
2 Ekonomi
3 Uluslararası İlişkiler
4 Endüstri Mühendisliği
5 Matematik
6 Makine Mühendisliği
7 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
8 Bilgisayar Mühendisliği
9 Psikoloji
10 Pazarlama

 

 Neler yapıyorlar?

1 İş Geliştirme
2 Eğitim
3 Operasyon
4 Pazarlama
5 Satış
6 Finans
7 Araştırma
8 Mühendislik
9 Bilgi Teknolojisi
10 Medya ve İletişim

 Hangi yetenekleri var?

1 Microsoft Office
2 İngilizce
3 Araştırma
4 Microsoft Excel
5 Yönetim
6 İş Stratejisi
7 Proje Yönetimi
8 Ekip Çalışması
9 Pazarlama
10 Pazarlama Stratejisi

 Nerelerde çalışıyorlar?

1 Koç Üniversitesi
2 QNB Finansbank
3 Yapı Kredi
4 Arçelik Global
5 EY
6 Vodafone
7 Turkcell
8 Ford Otosan
9 Garanti BBVA
10 Google

 

NE KADAR KOÇLUSUN?

Koç Üniversiteli olarak  üniversiteni ne kadar iyi tanıdığını ölçtüğümüz testi ücretsiz olarak çöz, Koçlu arkadaşlarına meydan oku!

Koç Üniversitesi Testini Çöz

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 5 lisans programı ile Türkiye’de uluslararası nitelikte, yaratıcı ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmek; bilimin sınırlarını ilerletmek ve örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olarak Türkiye ve insanlığa hizmet etmek vizyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültenin eğitim dili İngilizcedir.

• Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
• Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
• Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
• Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
• Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
• Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
• Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
• Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Eğitim dili İngilizce olan Koç Üniversite İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 3 lisans programı bulunmaktadır. Fakültenin vizyonu, bu 3 program ile dünya çapında bir eğitim sağlamak, araştırmalarda akademik mükemmelliğe ulaşmak ve toplumumuza ve global dünyaya fayda sağlamaktır.

• Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
• Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
• İşletme (İngilizce) (Ücretli)
• İşletme (İngilizce) (Burslu)
• Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
• Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

Ekonomi Bölümü

İşletme Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

7 lisans programıyla Koç Üniversitesi’nin en büyük fakültesi olan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde eğitim dili İngilizce’dir. Fakültenin Llisans programlarının karşılıklı etkileşim içinde olması, öğrencilerin geçmişteki ve günümüzdeki fikirler, insanlar, topluluklar ve toplumlar hakkında her zamankinden daha eleştirel ve derinlemesine düşünmelerini sağlar.

• Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu)
• Felsefe (İngilizce) (Burslu)
• İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli)
• İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu)
• Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli)
• Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu)
• Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
• Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
• Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)
• Tarih (İngilizce) (Burslu)

Psikoloji Bölümü

Felsefe Bölümü

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu hukuku ve özel hukuk alanına ilişkin zengin ders içeriği ve farklı bilim disiplinlerine açık olmayı sağlayan sıra dışı çekirdek programlarıyla geleceğin bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmeyi hedefleyen Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yer alan lisans programı Türk Hukuk Sistemi ile ilgili dersler Türkçe olarak verilirken diğer bütün derslerin eğitim dili yine İngilizce’dir. 

• Hukuk Fakültesi (Ücretli)
• Hukuk Fakültesi (Burslu)

Hukuk Bölümü

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

1999 yılında Hemşirelik Yüksekokulu olarak kurulan Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2016-2017 akademik yılından itibaren fakülteye dönüşmüştür. Eğitim dili Türkçe olan fakültede kanıta dayalı bilgiyi kullanan, insan hak ve değerlerine saygılı, bütüncül yaklaşım ile insan sağlığının geliştirilmesi, korunması, yasal ve etik ilkeler doğrultusunda kendisini ifade edebilme yeteneğinde hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

• Hemşirelik (Burslu)

TIP FAKÜLTESİ

2009 yılında kurulma kararı alınan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, bilim dünyasına katkıda bulunacak hekimler yetiştirmektir. Eğitim dili İngilizce olan fakülte, araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet etmeyi ön planda tutan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan, evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

• Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)

Tıp Bölümü

FEN FAKÜLTESİ

Koç Üniversitesi Fen Fakültesi’nde 4 lisans programı bulunmaktadır ve bu programların eğitim dili İngilizce’dir. Hem iş dünyasında hem de akademide aranan mezunlar yetiştiren bir fakülte olmayı hedefleyen Fen Fakültesi, en yüksek etik ve profesyonel standartlara sahip, yaşam boyu öğrenmeye ve büyümeye açık, temel bilgiler yanında disiplinler arası bakış açısı ile donanmış lisans öğrencileri yetiştirmektedir.

• Fizik (İngilizce) (Burslu)
• Kimya (İngilizce) (Burslu)
• Matematik (İngilizce) (Burslu)
• Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
• Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ

Koç Üniversitesi fotoğrafları ile kampüs yaşamına göz at.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.