Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Kontrol Yardımcısı İş İlanı Örneği 

Kontrol Yardımcısı iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Kontrol Yardımcısı görev tanımı

Bu yardımcı denetçi iş tanım şablonu, çevrimiçi iş panolarına veya kariyer sayfalarına gönderilmek üzere optimize edilmiştir ve şirketiniz için özelleştirilmesi kolaydır.

Kontrolör Yardımcısının sorumlulukları şunları içerir: Muhasebe yönetiminin birçok yönünü destekleme

Mevzuata ve belirlenmiş en iyi uygulamalara uymak için iç kontrol ve politikaların oluşturulmasına yardımcı olma

Mali tabloların resmi yönerge ve şartlara uygun olarak hazırlanmasına yardımcı olma

 İş özeti

Bir denetleyicinin gözetimi altında tüm düzenleme ve muhasebe yönergelerine uygun ifadelerin hazırlanmasına yardımcı olacak güvenilir bir yardımcı denetçi arıyoruz. Tutarsızlıkların belirlenmesi ve önlenmesinden ve kontrol sistemlerinin kurulmasına yardımcı olmaktan siz sorumlusunuz.

Etkili bir yardımcı denetçinin, muhasebe ilkeleri hakkında iyi bilgisi vardır. Ayrıntı için büyük bir gözle organize edilmiş profesyoneller olmalısınız. Güvenilir olmalı ve görevleri özerk ve işbirliği içinde gerçekleştirebilmelisiniz.

Amaç, şirketin muhasebe ve finansal süreçlerinin standartlara uymasına ve doğru finansal raporlama ve kontrolün sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bir finansal denetleyiciye rapor vereceksiniz.

Sorumluluklar

 •  Muhasebe yönetiminin birçok yönünü destekleme (fatura, vergi formları, raporlama vb.)
 • Mevzuata ve belirlenmiş en iyi uygulamalara uymak için iç kontrol ve politikaların oluşturulmasına yardımcı olma
 • Mali tabloların resmi yönerge ve şartlara uygun olarak hazırlanmasına yardımcı olma
 • Günlük girişlerini, faturaları vb. yönetin ve aylık veya yıllık kapanış için hesapları mutabık kılma
 • Bütçe veya tahminlerin hazırlanmasına yardımcı olma
 • Yıllık denetime hazırlık çalışmalarına katılma
 • Yönetim veya düzenleyici kurumlar için raporların geliştirilmesine yardım
 • Yanlışlıkları veya dengesizlikleri belirleme ve çözme için şirketin muhasebe bilgilerini inceleme
 • Süreçleri kolaylaştırmak ve kayıtları tutmak için muhasebe BT sistemini kullanma

Gereksinimler

 • Yardımcı denetçi veya benzer bir pozisyon olarakda deneyim
 • GKMİ (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) ve düzenlemeleri hakkında sağlam bilgi
 • Muhasebe ve finansal süreçler hakkında mükemmel bilgi (bütçeleme, finansal kapanış, raporlama vb.)
 • Veri analizi ve tahminini anlama
 • MS Office (özellikle Excel) ve muhasebe yazılımı (örn. SAP) çalışma bilgisi
 • Öncelik verme yeteneği ile iyi organize olma
 • Çok iyi iletişim ve kişilerarası beceriler
 • Detaylara dikkat ve problem çözme yeteneği
 • Muhasebe, finans veya ilgili alanlarda lisans tercih edilir
 • Profesyonel sertifika (ör. CPA) bir artıdır

🇬🇧 English

Assistant Controller job description

This Assistant Controller job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Assistant Controller responsibilities include:

 • Supporting most aspects of accounting management
 • Assisting in the formulation of internal controls and policies to comply with legislation and established best practices
 • Assisting in the preparation of financial statements in compliance with official guidelines and requirements

Job brief

We are looking for a reliable Assistant Controller to assist in preparing statements that follow all regulatory and accounting guidelines under the supervision of a controller. You will be responsible for identifying and preventing discrepancies and helping set up control systems.

An effective assistant controller has good knowledge of accounting principles. You must be organized professionals with a great eye for detail. You must be reliable and able to carry out tasks autonomously and collaboratively.

The goal is to contribute to keep the accounting and financial processes of the company up to standard and ensure accurate financial reporting and control. You will report to a financial controller.

Responsibilities

 • Support most aspects of accounting management (billing, tax forms, reporting etc.)
 • Assist in the formulation of internal controls and policies to comply with legislation and established best practices
 • Assist in the preparation of financial statements in compliance with official guidelines and requirements
 • Manage journal entries, invoices etc. and reconcile accounts for the monthly or annual closing
 • Assist in the preparation of budgets or forecasts
 • Participate in preparation for the annual audit
 • Help in development of reports for management or regulatory bodies
 • Review the company’s accounting information to identify and resolve inaccuracies or imbalances
 • Utilize accounting IT system to facilitate processes and maintain records

Requirements

 • Proven experience as assistant controller or other similar position
 • Solid knowledge of GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) and regulations
 • Excellent knowledge of accounting and financial processes (budgeting, financial closure, reporting etc.)
 • Understanding of data analysis and forecasting
 • Working knowledge of MS Office (especially excel) and accounting software (e.g. SAP)
 • Well-organized with ability to prioritize
 • Very good communication and interpersonal skills
 • Attention to detail and problem-solving ability
 • BSc/BA in accounting, finance or relevant field is preferred
 • Professional certification (e.g. CPA) is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver