🇹🇷 Türkçe

Kredi Analisti Aday Mülakat Sorusu örneği

Kredi Analisti Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Kredi Analisti Mülakat Soruları

Kredi Analistleri, bir kredinin risk tutarını veya diğer bir deyişle müşterinin kredibilitesini belirler. Bunu söylemek yapmaktan daha kolay; bir kredi analisti, veri analizi ve risk değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra çeşitli finansal, yasal ve bazen programlama yönleri konusunda çok bilgili olmalıdır.

Genellikle çeşitli bankalar, derecelendirme kuruluşları veya diğer finans firmaları için çalışırlar. Deneyimli adaylar muhtemelen profesyonel kimlik bilgilerine sahiptir. Ekonomik dünyadaki gelişmeleri nasıl takip ettiklerini ve geçmiş deneyimlerinin sektörünüze ve ihtiyaçlarınıza nasıl uyduğunu öğrenin. Giriş seviyesi bir pozisyon için işe alıyorsanız, temel teorik bilgilerine ve sosyal becerilerine odaklanın. Şirketiniz/hizmetleriniz hakkında ne bildiklerini ve bu alanla neden ilgilendiklerini sorun.

En iyi adaylar analitik bir zihne ve mükemmel matematiksel yeteneğe sahip olacaklardır. Metodik ve detay odaklı olmak son derece önemlidir. Görüşme sırasında iletişim ve eleştirel düşünme gibi ek nitelikler de ele alınmalıdır. Aşağıdaki liste, adayları nasıl etkili bir şekilde değerlendireceğiniz konusunda size fikir verecektir.

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Bilanço veya nakit akış tablosu, kredi riskini belirlemenize nasıl yardımcı olur?
 • Bir şirkete 5 milyon dolar borç vermemiz gerekip gerekmediğini belirleme sürecinde bana yol gösterin
 • Uzun süredir önemli bir müşteriniz kredi başvurusunda bulunsa, ancak analizinizden sonra riskin çok yüksek olduğunu görseydi, bununla nasıl başa çıkardınız?
 • Şirketin satış görevlilerinden birinin belirli bir müşteriyi güçlü bir şekilde elde etmek istediğini, ancak kredi itibarının eksik olduğunu fark ettiğinizi hayal edin. Bunu nasıl çözersiniz?

Role özel sorular

 • Kantitatif analiz deneyiminiz nedir?
 • Geçmişte hangi finansal yazılımları kullandınız?
 • Hangi finansal oranları daha sık kullanıyorsunuz? En önemlisi hangisi ve neden?
 • Geçmişte ne tür müşterilerle ilgilendiniz?
 • Kredi Temerrüt Swapının (CDS) anlamını açıklayabilir misiniz?
 • Basel III'ün farkı ne?
 • Bir takımda çalışmayı sever misin?

Davranışsal sorular

 • Bana bir dava hakkındaki kararınızın yanlış olduğu kanıtlanan bir zamandan bahsedin. Neyi farklı yapmalıydın?
 • İş yerindeki bir sorunu çözmek için iletişim becerilerinizi kullandığınız bir zamanı hatırlayın.
 • Karlılığı değerlendirmek için etkili bir yöntem veya model geliştirdiğiniz bir zamanı anlatın

🇬🇧 English

Credit Analyst interview questions

This Credit Analyst interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Credit Analyst Interview Questions

Credit Analysts determine the amount of risk of a loan or, in other words, the creditworthiness of a customer. This is easier said than done; a credit analyst must be very knowledgeable in data analysis and risk assessment methods as well as various financial, legal and sometime programming aspects.

They usually work for various types of banks, rating agencies or other financial firms. Experienced candidates likely hold professional credentials. Find out how they keep abreast of developments in the economic world and how their past experience matches your industry and needs. If you’re hiring for an entry level position, focus on their basic theoretical knowledge and soft skills. Ask what they know of your company/services and why they’re interested in this field.

The best candidates will have an analytical mind and excellent mathematical ability. Being methodical and detail oriented is of utmost importance. Additional qualities like communication and critical thinking should also be addressed during the interview. The following list will give you ideas on how to effectively evaluate candidates.

Operational and Situational questions

 • How does a balance sheet or cash flow statement help you in determining credit risk?
 • Walk me through the process of determining whether we should loan $5 million to a company
 • If an important long-time customer applied for a loan, but after your analysis you found the risk was too high, how would you handle it?
 • Imagine one of the company’s salespeople strongly wants to acquire a particular customer, but you’ve found their creditworthiness is lacking. How do you resolve this?

Role-specific questions

 • What’s your quantitative analysis experience?
 • What financial software have you used in the past?
 • Which financial ratios do you use more often? Which is the most important and why?
 • What types of customers have you dealt with in the past?
 • Can you explain the meaning of Credit Default Swap (CDS)?
 • What’s different with Basel III?
 • Do you like working in a team?

Behavioral questions

 • Tell me about a time your judgement on a case was proven incorrect. What should you have done differently?
 • Recall a time you used your communication skills to resolve an issue at work
 • Tell me about a time you developed an effective method or model to assess profitability

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver