🇹🇷 Türkçe

Kredi Yöneticisi İş İlanı Örneği 

Kredi Yöneticisi iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Kredi Yöneticisi sorumlulukları şunları içerir:

 • Müşterilerin kredibilitesinin araştırılması ve değerlendirilmesi
 • Riskleri tahmin etmek için kredi puanlama modelleri oluşturmak
 • Kredi taleplerinin kredibilite ve potansiyel gelir ve kayıplara göre onaylanması veya reddedilmesi

İş özeti

Müşterilerimizin kredi itibarını değerlendirmekten kredi taleplerini onaylamaya veya reddetmeye kadar şirketimizin kredi verme sürecini denetlemek için bir Kredi Yöneticisi arıyoruz.

Kredi Yöneticisi sorumlulukları arasında kredi puanlama modelleri oluşturma, kredi koşullarının belirlenmesi ve faiz oranlarının belirlenmesi yer alır. Bu rolde başarılı olmak için, kredi başvurularını işleme deneyimi ile birlikte Muhasebe veya Finans diplomasına sahip olmalısınız. Önceki bankacılık deneyimi bir artıdır.

Sonuç olarak, şüpheli borçları en aza indirmemize ve kredilerden elde edilen gelirleri artırmamıza yardımcı olacaksınız.

Sorumluluklar

 • Müşterilerin kredibilitesini araştırın ve değerlendirin
 • Riskleri tahmin etmek için kredi puanlama modelleri oluşturun
 • Güvenilirlik ve potansiyel gelir ve kayıplara dayalı olarak kredi taleplerini onaylayın veya reddedin
 • Faiz oranlarını hesaplayın ve ayarlayın
 • Müşterilerle kredi koşullarını görüşün
 • Ödemeleri izleyin
 • Kredi başvurularının kayıtlarını tutmak
 • Borç yerleşimlerini ve kredi yenilemelerini yönetmek için müşterilerle takip edin
 • Tüm kredi prosedürlerinin yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak
 • Şirketimizin kredi politikalarını geliştirmek, gözden geçirmek ve güncellemek

Gereksinimler

 • Kredi Yöneticisi, Kredi Analisti veya benzeri bir rol olarak kanıtlanmış iş deneyimi
 • Muhasebe yazılımı ile uygulamalı deneyim
 • Borç verme prosedürlerinin sağlam bir şekilde anlaşılması
 • Finansal elektronik tablolar oluşturma ve işleme yeteneği ile mükemmel analitik beceriler (örn. Excel'de)
 • Müzakere Becerileri
 • Muhasebe, Ekonomi, Bankacılık ve Finans veya ilgili alanlarda BSc

🇬🇧 English

Credit Manager job description

This Credit Manager job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Credit Manager responsibilities include:

 • Researching and evaluating clients’ creditworthiness
 • Creating credit scoring models to predict risks
 • Approving or rejecting loan requests, based on credibility and potential revenues and losses

Job brief

We are looking for a Credit Manager to oversee our company’s lending process, from evaluating clients’ creditworthiness to approving or rejecting loan requests.

Credit Manager responsibilities include creating credit scoring models, setting loan terms and determining interest rates. To be successful in this role, you should have a degree in Accounting or Finance along with experience processing loan applications. Previous banking experience is a plus.

Ultimately, you will help us minimize bad debts and increase revenues from loans.

Responsibilities

 • Research and evaluate clients’ creditworthiness
 • Create credit scoring models to predict risks
 • Approve or reject loan requests, based on credibility and potential revenues and losses
 • Calculate and set interest rates
 • Negotiate loan terms with clients
 • Monitor payments
 • Maintain records of loan applications
 • Follow up with clients to manage debt settlements and loan renewals
 • Ensure all lending procedures comply with regulations
 • Develop, review and update our company’s credit policies

Requirements

 • Proven work experience as a Credit Manager, Credit Analyst or similar role
 • Hands-on experience with accounting software
 • Solid understanding of lending procedures
 • Excellent analytical skills, with the ability to create and process financial spreadsheets (e.g. in Excel)
 • Negotiation skills
 • BSc in Accounting, Economics, Banking and Finance or relevant field

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver