Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Kurumsal Eğitmen Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu Kurumsal Eğitmen mülakat soruları, adaylarınız arasında önemli kurumsal eğitmen becerilerini aramanıza yardımcı olabilir.

Kurumsal Eğitmen Mülakat Soruları

Kurumsal eğitmenler, şirketlerin çalışanlarının gelişimi yoluyla üretkenliklerini ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olur. Genellikle belirli bir alanda uzmanlaşırlar (eğer bu teknolojikse, genellikle teknik eğitmenler olarak adlandırılırlar).

Bir lisans derecesi zorunludur, daha üst düzey pozisyonlar için bir yüksek lisans derecesi gerekebilir. Bilgi ve deneyim her ikisi de son derece önemlidir. İşlerinden tutku ve coşkuyla bahseden güçlü iletişim yeteneğine sahip adaylara dikkat etmenizi öneririz. Bir mesajı somut bir şekilde iletip iletemeyeceklerini görmek için zor kavramları açıklamalarını isteyin. Davranışsal ve durumsal sorular aracılığıyla organizasyon yeteneği veya kişilerarası beceriler gibi diğer temel becerileri değerlendirin. Teknolojiye aşinalıklarını ve işlerinde teknolojiyi nasıl kullandıklarını sormaya özen gösterin.

Role özgü sorular, belirli bir süre için serbest çalışan bir kurumsal eğitmen mi yoksa tam zamanlı bir pozisyon için birini mi işe aldığınıza bağlı olacaktır. İkincisi ise, şirketiniz hakkındaki bilgileri, kurumsal ortamdaki deneyimleri ve stratejik zekaları hakkında sorular sorun.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Eğitim seansınızın değerli olmadığını düşünen bir çalışanla nasıl başa çıkarsınız?
 • İnsanlar farklı şekillerde ve değişen hızlarda öğrenirler. Programınızdaki herkesin becerilerini geliştirmesini nasıl sağlarsınız?
 • Bir antrenman seansını nasıl sonlandırırsınız?
 • Kurumun eğitim ihtiyaçlarını belirlemenizi istesem nereden başlarsınız?

Role özgü sorular

 • Eğitimde hangi metodolojileri kullanıyorsunuz?
 • Öğretmekten en az keyif aldığınız konu hangisidir?
 • Hangi konuyu daha sık öğretiyorsunuz?
 • İşinizde teknolojiyi nasıl kullandığınıza dair bir örnek verin. Hangi e-öğrenme yazılımını tercih ediyorsunuz?
 • Çalışan eğitimindeki haberleri ve trendleri nasıl takip ediyorsunuz ?
 • ADDIE/Kirkpatrick modelini nasıl kullanırsınız?
 • Bir eğitmen yetiştirme konusunda deneyiminiz var mı?
 • Eğitmen olarak sertifikanız var mı?

Davranışsal sorular

 • Verdiğiniz başarılı bir eğitim programından örnek verin. Onu bu kadar başarılı kılan neydi?
 • Bir müfredat hazırlama sürecinde bana yol gösterin.
 • Bir eğitim programının hedefleri konusunda biriyle anlaşmazlık yaşadığınız bir zamanı hatırlayın. Bunu nasıl çözdünüz?
 • Olumsuz geri bildirimlere cevabınız nedir?
 • Sizin için işe yarayan bazı çalışan eğitimi yöntemlerini açıklayın.
 • Bana eğitiminizin beklediğiniz kadar iyi sonuçlar vermediği bir zamandan bahsedin. Ne oldu ve ne öğrendiniz?

🇬🇧 English

Corporate Trainer Interview Questions

These Corporate Trainer Interview Questions can help you search for important corporate trainer skills among your candidates.

Corporate Trainer Interview Questions

Corporate trainers help companies increase their productivity and efficiency through their employees’ development. They usually specialize in a particular field (if it’s technological they’re often called technical trainers).

A bachelor’s degree is mandatory while a graduate degree may be needed for higher level positions. Knowledge and experience are both of extreme importance. Be on the lookout for exceptional communicators who talk of their work with passion and enthusiasm. Ask them to explain difficult concepts to see if they can convey a message in a concrete way. Assess other core skills such as organizational ability or interpersonal skills through behavioral and situational questions. Make a point to ask about their familiarity with technology and how they use it in their job.

Job-specific questions will depend on whether you’re hiring a freelance corporate trainer for a certain period or someone for a full-time position. If the latter, ask questions about their knowledge of your company, their experience in the corporate environment and strategic acumen.

Operational and situational questions

 • How would you deal with an employee who doesn’t think your training session is worthwhile?
 • People learn in different ways and with varying speeds. How would you ensure everyone in your program develops their skills?
 • How would you conclude a training session?
 • If I asked you to identify the training needs of the organization, where would you start?

Role-specific questions

 • What methodologies do you use in training?
 • What subject do you least enjoy teaching?
 • Which subject do you teach more often?
 • Give me an example of how you use technology in your job. What e-learning software do you prefer?
 • How do you keep up with news and trends in employee training?
 • How would you use the ADDIE/Kirkpatrick model?
 • Do you have experience in training a trainer?
 • Are you certified as a trainer?

Behavioral questions

 • Give me an example of a successful training program you taught. What made it so successful?
 • Walk me through the process of preparing a curriculum
 • Recall a time you had disagreement with someone about the objectives of a training program. How did you resolve it?
 • What’s your response to negative feedback?
 • Describe some employee training methods that have worked well for you
 • Tell me about a time your training didn’t have the good results you expected. What happened and what did you learn?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver