Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Kurumsal İşveren İş İlanı Örneği 

Kurumsal İşveren iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Kurumsal İşveren sorumlulukları şunları içerir:

 • İhtiyaçları tanımlamak ve işe alım planını yapılandırmak için işe alım yöneticileriyle yakın çalışmak
 • Şirketin yetenek kazanımı stratejisini oluşturmak
 • Adaylarla tüm iletişimleri organize etmek

İş özeti

İhtiyaçların belirlenmesinden ve adayların kısa listeye alınmasından başarılı işe alımların kapatılmasına kadar işe alım planının tüm yelpazesinden sorumlu olacak bir Kurumsal İşveren arıyoruz.

Kurumsal İşveren sorumlulukları arasında iş ilanları oluşturma ve yayınlama, adaylarla görüşme ve yeni aday kaynakları arama yer alır. Bu rolde başarılı olmak için tam döngülü işe alım deneyimine ve mükemmel iletişim becerilerine sahip olmalısınız.

Sonuç olarak, şirketimizin büyümesine katkıda bulunan kişileri çekmemizi, işe almamızı ve elde tutmamızı sağlayarak işveren markamızı sürdürecek ve geliştireceksiniz.

Sorumluluklar

 • İşe alım ihtiyaçlarını belirlemek ve işe alım sürecini planlamak için çeşitli departmanlardaki işe alım yöneticileriyle yakın bir şekilde çalışın
 • İşe alma hedefleri belirleyin (örneğin üç aylık ve yıllık)
 • İşe alma süresi, işe alma kaynağı ve doldurma süresi gibi işe alım KPI'larını izleyin
 • Adaylarla, başvurdukları andan işe başlayana kadar olan tüm iletişimi yönetin
 • Adayları iş kurullarında, özgeçmiş veritabanlarında, profesyonel ağlarda ve yönlendirmeler aracılığıyla kaynaklayın
 • İşe alım sürecinin çeşitli aşamalarında adaylarla görüşün (telefon görüşmeleri, görüntülü görüşmeler ve yüz yüze toplantılar)
 • Adayları taramak için beceri değerlendirme araçlarını ve testlerini kullanın
 • Şirketimizin bir işveren olarak olumlu bir itibara sahip olduğundan emin olarak (örneğin Glassdoor, LinkedIn ve sosyal medyada) iç ve dış iletişimi denetleyin
 • Potansiyel adaylarla ağ oluşturmak için işe alım etkinlikleri düzenleyin ve iş fuarlarına katılın

Gereksinimler

 • Şirket İçi İşveren olarak iş deneyimi
 • Tam döngü işe alım ile aşinalık
 • İşe alım yazılımı ve Başvuru Sahibi Takip Sistemleri ile uygulamalı deneyim
 • Güçlü görüşme becerileri ve çeşitli görüşme tekniklerine aşinalık (video veya panel görüşmeleri gibi)
 • Sosyal medya işe alım tecrübesi
 • İK uygulamaları ve çalışma mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
 • Olağanüstü iletişim becerileri
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde BSc veya ilgili derece

🇬🇧 English

Corporate Recruiter job description

This Corporate Recruiter job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 


Corporate Recruiter responsibilities include:

 • Working closely with hiring managers to define needs and structure the recruitment plan
 • Crafting the company’s talent acquisition strategy
 • Organizing all communications with candidates

Job brief

We are looking for a Corporate Recruiter to be responsible for the full spectrum of the hiring plan from identifying needs and shortlisting candidates to closing successful hires.

Corporate Recruiter responsibilities include creating and publishing job ads, interviewing candidates and seeking out new candidate sources. To be successful in this role, you should have experience with full-cycle recruitment and great communication skills.

Ultimately, you will maintain and improve our employer brand, ensuring that we attract, hire and retain people who contribute to our company’s growth.

Responsibilities

 • Work closely with hiring managers in various departments to define recruitment needs and plan the hiring process
 • Set hiring goals (e.g. quarterly and annual)
 • Track recruitment KPIs, like time to hire, source of hire and time to fill
 • Manage all communication with candidates from the moment they apply until they get onboard
 • Source candidates on job boards, resume databases, professional networks and through referrals
 • Interview candidates at various stages of the hiring process (phone screening calls, video interviews and in-person meetings)
 • Use skill assessment tools and tests to screen candidates
 • Oversee internal and external communication, making sure that our company maintains a positive reputation as an employer (for example on Glassdoor, LinkedIn and social media)
 • Organize hiring events and participate in job fairs to network with potential candidates

Requirements

 • Work experience as an In-house Recruiter
 • Familiarity with full cycle recruitment
 • Hands-on experience with recruitment software and Applicant Tracking Systems
 • Strong interviewing skills and familiarity with various interview techniques (like video or panel interviews)
 • Experience with social media recruiting
 • Understanding of HR practices and labor legislation
 • Exceptional communication skills
 • BSc in Human Resources Management or relevant degree

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver