🇹🇷 Türkçe

Kurumsal Muhasebeci İş İlanı Örneği 

Kurumsal Muhasebeci iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Kurumsal Muhasebecinin sorumlulukları şunları içerir:

 • İşle ilgili karar vermeyi desteklemek için verileri analiz etme
 • Finansal raporlama, bütçeleme ve tahmin yönetimi
 • Düzenlemelere uygunluğu sağlamak için muhasebe prosedürlerini denetlemek

İş özeti

Mali tablolar hazırlamak ve bütçeleme ve tahminlerimizi denetlemek için bir Kurumsal Muhasebeci arıyoruz. Şirketimizin karar verme sürecini desteklemek için tavsiyelerde bulunmanız konusunda size güveneceğiz.

Güvenilir ve matematikte iyi olmanız, üst yönetim ve çeşitli departmanlarla etkin iletişim kurabilmeniz gerekir. Ayrıca detay odaklı olmanızı ve keskin bir iş zekasına sahip olmanızı istiyoruz.

Sorumluluklar

 • Finansal verileri ve defterleri toplayın
 • Mali tabloları ve sonuçları konsolide edin ve analiz edin
 • Bütçeleri hazırlamak ve harcamaları izlemek
 • Aylık, üç aylık ve yıllık kapanışları yönetin
 • Periyodik raporlamayı yönetin
 • Dış ve iç denetimleri denetlemek
 • Riskleri belirlemek ve tahminler oluşturmak için finansmanı analiz edin
 • Etkili iş planlarının nasıl oluşturulacağı ve maliyetle ilgili sorunların nasıl çözüleceği konusunda yönetime tavsiyede bulunun
 • Genç Muhasebecileri Denetleyin

Gereksinimler

 • Kurumsal Muhasebeci olarak kanıtlanmış deneyim
 • Muhasebe düzenlemeleri ve uygulamaları hakkında mükemmel bilgi
 • Risk analizi, bütçeleme ve tahminde derinlemesine deneyim
 • MS Office (özellikle Excel) ve finans yazılımlarına hakim
 • Problem çözme yeteneğine sahip analitik bir zihin
 • Mükemmel iletişim becerileri
 • Detay için keskin göz
 • Organizasyon ve liderlik becerileri
 • Muhasebe, Finans veya ilgili alanlarda BSc/BA; profesyonel sertifika (örneğin EBM) bir artıdır

🇬🇧 English

Corporate Accountant job description

This Corporate Accountant job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Corporate Accountant responsibilities include:

 • Analyzing data to support business decision-making
 • Managing financial reporting, budgeting and forecasting
 • Overseeing accounting procedures to ensure compliance with regulations

Job brief

We are looking for a Corporate Accountant to prepare financial statements and oversee our budgeting and forecasting. We’ll rely on you to provide advice to support our company’s decision-making.

You should be reliable and good at math, and be able to communicate effectively with senior management and various departments. We also want you to be detail-oriented, and possess sharp business acumen.

Responsibilities

 • Gather financial data and ledgers
 • Consolidate and analyze financial statements and results
 • Prepare budgets and monitor expenditures
 • Handle monthly, quarterly and annual closings
 • Manage periodical reporting
 • Oversee external and internal audits
 • Analyze finances to determine risks and create forecasts
 • Advise management on how to craft effective business plans and resolve cost-related issues
 • Supervise Junior Accountants

Requirements

 • Proven experience as a Corporate Accountant
 • Excellent knowledge of accounting regulations and practices
 • In-depth experience in risk analysis, budgeting and forecasting
 • Proficient in MS Office (especially Excel) and finance software
 • An analytical mind with problem-solving aptitude
 • Excellent communication skills
 • Keen eye for detail
 • Organizational and leadership skills
 • BSc/BA in Accounting, Finance or related field; professional certification (e.g. CPA) is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver