🇹🇷 Türkçe

Liderlik Aday Mülakat Sorusu örneği

Liderlik Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Adaylara neden liderlik mülakat soruları sorulur?

Kıdemli bir pozisyon için (örneğin ekip liderleri) işe alırken , adaylarda onların liderlik tarzlarını yansıtabilecek yumuşak beceriler arayın. Bunlar şunları içerebilir:

Motivasyon: Üretkenliğe ilham vermek için geri bildirimi ve onayı nasıl kullanıyorlar?
Yetkilendirme: Görevleri atamak için çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini nasıl belirlerler
İletişim: Ekip üyelerini endişelerini ve fikirlerini ifade etmeye nasıl teşvik ediyorlar?
Dürüstlük: Ekipleri için iyi bir örnek oluşturmak için gizli bilgileri nasıl ele aldıkları, iş ilişkilerini nasıl yönettikleri ve şirket politikalarını nasıl takip ettikleri

İyi liderler, işbirlikçi bir ortamı teşvik ederek ve yeni fikirleri memnuniyetle karşılayarak şirkete değer katar. Liderlik görüşme soruları, işe alım görevlilerinin bir adayın çalışma şekli hakkında daha fazla fikir edinmelerine yardımcı olur. Adayların aşağıdakileri nasıl yaptığını anlamak için işle ilgili örnekleri kullanın:

 • Hedeflere ulaşmak için bir ekibi yönetmek (veya işbirliği yapmak)
 • Astlarını/iş arkadaşlarını motive etmek
 • Bir takımdaki zorluklara ve çatışmalara yaklaşma
 • Kararlar almak

Bu mülakat soruları, giriş seviyesi roller için mülakat yapıyor olsalar bile adayların liderlik potansiyelini ortaya çıkarabilir. Liderlik becerilerine ve deneyimine sahip çalışanlar, işlerine bağlılık gösterme ve engelleri zamanında aşma eğilimindedir.

Bu örnek liderlik görüşme soruları, adaylarınızın iyi bir lider olmak için gerekenlere sahip olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Adaylara sorulacak örnek liderlik mülakat soruları

 • Bana iş-yaşam dengesinde zorlandığınız bir zamandan bahsedin. Sorunu çözmeyi başardınız mı? Bunu nasıl yaptın?
 • Bana bir ekip projesinde liderlik ettiğiniz bir zamanı anlatın. Projenin sonucu ne oldu?
 • Fikrinizin şirketi bir şekilde iyileştirdiği bir zamandan bahsedin. Uygulandığından nasıl emin oldunuz?
 • Büyük bir projede son teslim tarihinden hemen önce ekibinizden iki çalışan ayrıldı. Son teslim tarihini karşılamak için liderlik tarzınızı nasıl değiştirirsiniz?
 • Bireysel ekip üyelerinin performansını nasıl izliyorsunuz?
 • Ekibinizi hangi belirli yollarla motive ediyorsunuz?
 • Ekip üyelerinin ücretlendirilmesi konusunda nasıl kararlar veriyorsunuz?
 • Liderlik tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Mülakatlarda liderlik becerilerini değerlendirmek için ipuçları

 • Tüm adaylar iletişim ve motivasyon becerilerine sahip olduklarını iddia edeceklerdir. Davranışsal ve durumsal görüşme soruları, bu becerileri işle ilgili senaryolarda nasıl kullandıklarını belirlemenize yardımcı olacaktır.
 • Liderlik (sadece) bilgi ile ilgili değildir. İyi bir lider, şirketin değerlerini paylaşır ve uzun vadeli büyümesine katkıda bulunur. Büyümek isteyen ve kariyerlerini geliştirmekle ilgilenen adayları tercih edin.
 • Ekip liderleri, yeni üyelerin işe alınması ve eğitilmesiyle ilgilenir. Bu prosedürlere aşinalıklarını ölçmek için görüşme soruları sorun.
 • İyi bir lider zor zamanlarda inatçıdır. Adayların zorluklara nasıl tepki verdiğini ve zor kararlara nasıl yaklaştığını belirlemek için işle ilgili liderlik örneklerini kullanın.
 • Adayların yaratıcılığını ortaya çıkaran liderlik soruları sorun. İşler planlandığı gibi gitmediğinde hızlı karar verebilen çalışanlar, şirketiniz için hayati önem taşıyabilir.

🇬🇧 English

Leadership interview questions

This Leadership interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Why ask candidates leadership interview questions

When you’re hiring for a senior level position (e.g. team leaders), look for soft skills in candidates that may reflect their leadership styles. These can include:

 • Motivation: How they use feedback and acknowledgment to inspire productivity
 • Delegation: How they identify employees’ strengths and weaknesses to assign duties
 • Communication: How they encourage team members to express concerns and ideas
 • Integrity: How they handle confidential information, manage work relationships and follow company policies to set a good example for their team

Good leaders add value to the company by fostering a collaborative environment and welcoming new ideas. Leadership interview questions help recruiters get greater insight into a candidate’s way of working. Use job-related examples to understand how candidates:

 • manage (or collaborate in) a team to achieve goals
 • motivate their subordinates/co-workers
 • approach challenges and conflicts in a team
 • reach decisions

These interview questions can also reveal the leadership potential of candidates, even if they’re interviewing for entry-level roles. Employees with leadership skills and experience tend to show commitment to their job and overcome obstacles in a timely manner.

These sample leadership interview questions will help you identify if your candidates have what it takes to be a good leader.

Example leadership interview questions to ask candidates

 • Tell me about a time you struggled with work-life balance. Did you manage to solve the problem? How did you do it?
 • Tell me about a time you took the lead in a team project. What was the outcome of the project?
 • Tell me about a time your idea improved the company in some way. How did you make sure it was implemented?
 • Two employees left from your team just before the deadline on a big project. How would you change your leadership style to meet the deadline?
 • How do you monitor the performance of individual team members?
 • In what specific ways do you motivate your team?
 • How do you make decisions about the compensation of team members?
 • How would you describe your leadership style?

Tips to assess leadership skills in interviews

 • All candidates will claim to have communication and motivational skills. Behavioral and situational interview questions will help you identify how they use these skills in work-related scenarios.
 • Leadership is not (only) about knowledge. A good leader shares the company’s values and contributes to its long-term growth. Opt for candidates who aspire to grow and are interested in developing their careers.
 • Team leaders get involved with hiring and training new members. Ask interview questions to gauge their familiarity with these procedures.
 • A good leader is tenacious during hard times. Use work-related leadership examples to identify how candidates react to challenges and approach difficult decisions.
 • Ask leadership questions that reveal candidates’ creativity. Employees who can make quick decisions when things don’t go as planned can prove vital for your company.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver