🇹🇷 Türkçe

Liderlik Becerisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Aşağıda adaylara sorabileceğiniz en iyi liderlik becerisi mülakat soruları yer alıyor. Bu sorular ile adayların liderlik deneyimlerini, yeteneklerini ve liderlik etme stillerini öğrenebilirsiniz.

Mülakatlarda adayların liderlik becerileri neden test etmelisiniz?

Kıdemli bir pozisyon için (örneğin; ekip lideri) işe alım yaparken, adaylarda onların liderlik tarzlarını yansıtabilecek sosyal beceriler (soft skills) arayın. Bunlar şunları içerebilir:

 • Motivasyon: Geri bildirimlerin verimliliklerine nasıl bir faydası oluyor?
 • Yetkilendirme: Görevleri atamak için çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini nasıl belirliyorlar?
 • İletişim: Ekip üyelerini endişelerini ve fikirlerini ifade etmeye nasıl teşvik ediyorlar?
 • Dürüstlük: Ekibe iyi bir örnek oluşturmak için gizli bilgileri nasıl ele alıyorlar, iş ilişkilerini nasıl yönetiyorlar ve şirket politikalarını nasıl takip ediyorlar?

İyi liderler, iş birlikçi bir ortamı teşvik ederek ve yeni fikirleri memnuniyetle karşılayarak şirkete değer katar. Liderlik becerisi iş görüşmesi soruları, işe alım profesyonellerinin bir adayın çalışma şekli hakkında daha fazla fikir edinmelerine yardımcı olur.

Adayların aşağıdakileri nasıl yaptığını anlamak için işle ilgili örnekleri kullanabilirsiniz:

 • Hedeflere ulaşmak için bir ekibi yönetmek (veya iş birliği yapmak)
 • Astlarını/iş arkadaşlarını motive etmek
 • Bir takımdaki zorluklara ve çatışmalara yaklaşma
 • Kararlar almak

Bu mülakat soruları, yeni mezun roller için mülakat yapıyor olsanız bile adayların liderlik potansiyelini ortaya çıkarabilir. Liderlik becerilerine ve deneyimine sahip çalışanlar, işlerine bağlılık gösterme ve zorlukları kolaylıkla aşma eğilimindedir.

Bu örnek liderlik becerisi iş görüşmesi soruları, adaylarınızın iyi bir lider olmak için gerekenlere sahip olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Adaylara sorulacak örnek liderlik mülakat soruları

 • İş-yaşam dengesinde zorlandığınız bir zamandan bahsedin. Sorunu çözmeyi başardınız mı? Bunu nasıl yaptınız?
 • Bir ekip projesinde liderlik ettiniz mi? Ettiyseniz, projenin sonucunda neler oldu?
 • Fikrinizin şirketi bir şekilde iyileştirdiği bir zaman oldu mu? Uygulandığından nasıl emin oldunuz?
 • Büyük bir projede son teslim tarihinden hemen önce ekibinizden iki çalışan ayrıldı. Son teslim tarihini karşılamak için liderlik tarzınızı nasıl değiştirirsiniz?
 • Ekip üyelerinin bireysel performansını nasıl izliyorsunuz?
 • Ekibinizi hangi belirli yollarla motive ediyorsunuz?
 • Ekip üyelerinin ücretlendirilmesi konusunda nasıl kararlar veriyorsunuz?
 • Liderlik tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Mülakatlarda liderlik becerilerini değerlendirmek için ipuçları

 • Tüm adaylar iletişim ve motivasyon becerilerine sahip olduklarını iddia edeceklerdir. Davranışsal ve durumsal mülakat soruları, bu becerileri işle ilgili senaryolarda nasıl kullandıklarını belirlemenize yardımcı olacaktır.
 • Liderlik (sadece) bilgi ile ilgili değildir. İyi bir lider, şirketin değerlerini paylaşır ve uzun vadeli büyümesine katkıda bulunur. Büyümek isteyen ve kariyerlerini geliştirmekle ilgilenen adayları tercih edin.
 • Ekip liderleri, yeni üyelerin işe alınması ve eğitilmesiyle ilgilenir. Bu prosedürlere aşinalıklarını ölçmek için bu konuyla ilgili sorular sorun.
 • İyi bir lider zor zamanlarda inatçıdır. Adayların zorluklara nasıl tepki verdiğini ve zor kararlara nasıl yaklaştığını belirlemek için işle ilgili liderlik örneklerini kullanın.
 • Adayların yaratıcılığını ortaya çıkaran liderlik becerisi soruları sorun. İşler planlandığı gibi gitmediğinde hızlı karar verebilen çalışanlar, şirketiniz için hayati önem taşıyabilir.

🇬🇧 English

Leadership Interview Questions

Here’s a sample of great leadership interview questions to ask candidates. With these questions, you’ll learn about leadership experience, skills and leadership styles.

Why ask candidates leadership interview questions?

When you’re hiring for a senior level position (e.g. team leaders), look for soft skills in candidates that may reflect their leadership styles. These can include:

 • Motivation: How they use feedback and acknowledgment to inspire productivity
 • Delegation: How they identify employees’ strengths and weaknesses to assign duties
 • Communication: How they encourage team members to express concerns and ideas
 • Integrity: How they handle confidential information, manage work relationships and follow company policies to set a good example for their team

Good leaders add value to the company by fostering a collaborative environment and welcoming new ideas. Leadership interview questions help recruiters get greater insight into a candidate’s way of working. Use job-related examples to understand how candidates:

 • manage (or collaborate in) a team to achieve goals
 • motivate their subordinates/co-workers
 • approach challenges and conflicts in a team
 • reach decisions

These interview questions can also reveal the leadership potential of candidates, even if they’re interviewing for entry-level roles. Employees with leadership skills and experience tend to show commitment to their job and overcome obstacles in a timely manner.

These sample leadership interview questions will help you identify if your candidates have what it takes to be a good leader.

Example leadership interview questions to ask candidates

 • Tell me about a time you struggled with work-life balance. Did you manage to solve the problem? How did you do it?
 • Tell me about a time you took the lead in a team project. What was the outcome of the project?
 • Tell me about a time your idea improved the company in some way. How did you make sure it was implemented?
 • Two employees left from your team just before the deadline on a big project. How would you change your leadership style to meet the deadline?
 • How do you monitor the performance of individual team members?
 • In what specific ways do you motivate your team?
 • How do you make decisions about the compensation of team members?
 • How would you describe your leadership style?

Tips to assess leadership skills in interviews

 • All candidates will claim to have communication and motivational skills. Behavioral and situational interview questions will help you identify how they use these skills in work-related scenarios.
 • Leadership is not (only) about knowledge. A good leader shares the company’s values and contributes to its long-term growth. Opt for candidates who aspire to grow and are interested in developing their careers.
 • Team leaders get involved with hiring and training new members. Ask interview questions to gauge their familiarity with these procedures.
 • A good leader is tenacious during hard times. Use work-related leadership examples to identify how candidates react to challenges and approach difficult decisions.
 • Ask leadership questions that reveal candidates’ creativity. Employees who can make quick decisions when things don’t go as planned can prove vital for your company.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver