🇹🇷 Türkçe

Makine Operatörü Aday Mülakat Soru Örnekleri

Makine Operatörü adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Makine Operatörü aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz. En iyi sonuçları elde etmek için şirketinize özel sorular da ekleyebilirsiniz.

Makine Operatörü Mülakat Soruları

Makine operatörleri, makineleri kurar, kontrol eder ve bakımını yapar. Tipik olarak imalat ve üretimde çalışırlar ancak paketleme ve doldurma gibi diğer işlevlerde de bulunabilirler.

Genel olarak, bu mesleğe girmek için lise diploması yeterlidir. İlgili bazı deneyimler genellikle gereklidir, ancak her zaman değil, çünkü çok fazla iş başında eğitim söz konusudur. Güçlü teknik yetenek adayın özgeçmişine yansımış olmalıdır.

Sorular dört kategoriye ayrılabilir: teknik bilgi (makineler, ölçüm ve prosedürler), kalite kontrol, güvenlik ve iş birliği. Hepsi, makine operatörleri için hayati önem taşıyan bir dizi beceriye yöneliktir. Şirketiniz belirli bir makine türü kullanıyorsa, onlara ne kadar aşina olduklarını sorabilirsiniz. İdeal aday, işleri doğru şekilde yapma taahhüdünü gösterecektir.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Bir üretim döngüsüne başlamadan önce yapmanız gereken üç şey nedir?
 • Kayıtlarda ne tür bilgiler tutmalısınız?
 • Bir makinede sorun olduğunu keşfettiniz. Amiriniz sizden günlük üretim kotası karşılanana kadar çalışmasına izin vermenizi ve ardından sorunu gidermenizi istiyor. Siz ne yaparsınız?
 • Bir makine operatörü olarak kalite güvencesi için nasıl çalışırsınız?
 • İş arkadaşlarınızın güvenlik kurallarına uymadığını fark ederseniz ne yaparsınız?
 • İki makinenin aynı anda bozulduğunu düşünün. Önce hangisini tamir edersiniz?

Role özgü sorular

 • X makinesi ile ilgili deneyiminiz var mı?
 • Kalite kontrolünü nasıl yapıyorsunuz?
 • Bir makineye bakım yapmak için izlediğiniz adımlar nelerdir?
 • Makineleri programlama konusundaki deneyiminiz nedir?
 • İş üzerinde ölçüm yapmak için hangi araçları kullanıyorsunuz?
 • Bireysel olarak mı yoksa bir ekibin parçası olarak mı çalışmayı tercih edersiniz? Neden?

Davranışsal sorular

 • İş yerinde hiç bir tehlike fark ettiniz mi ve bu konuda ne yaptınız?
 • Bir iş arkadaşınızla anlaşmazlığa düştüğünüz bir zamanı anlatın. Bunu nasıl çözdünüz?
 • Parçaları veya nihai ürünleri ölçerken hiç hata yaptınız mı? Ne oldu?
 • Son işinizde kaliteyi artırmak için yaptığınız bir şeyi söyleyin.

🇬🇧 English

Machine Operator Interview Questions

This Machine Operator interview profile provides an outline of best interview questions to ask to find the most suitable candidate. Add questions specific to your company for the best results.

Machine Operator Interview Questions

Machine operators set up, control and maintain machines. They work typically in manufacturing and production but may also be found in other functions such as packaging and filling.

Generally,  a high school diploma is enough to enter this profession. Some related experience is often required but not always, since a lot of on-the-job training is involved. Strong technical aptitude should be reflected in the candidate’s resume.

Questions can be divided into four categories: technical knowledge (machines, measuring and procedures), quality control, safety and collaboration. All of them address a set of skills that are vital for machine operators. If your company uses a specific type of machine, you can ask them how familiar they are with it. The ideal candidate will demonstrate a commitment to doing things the right way.

Operational and situational questions

 • What are three things you must do before you start a production cycle?
 • What kind of information should you keep in logs?
 • You discover that a machine has an issue. Your supervisor asks you to let it run until the daily production quota has been met and then fix it. What do you do?
 • As a machine operator, how would you work towards quality assurance?
 • If you noticed that your colleagues are not complying with safety rules what would you do?
 • Imagine two machines break down at the same time. Which one will you fix first?

Role-specific questions

 • Do you have experience with [type of machine]?
 • How do you go through a quality check?
 • What are the steps you follow to perform maintenance to a machine?
 • What’s your experience in programming machines?
 • What tools do you use to perform measurements on the job?
 • Do you prefer working individually or as part of a team and why?

Behavioral questions

 • Have you ever noticed a hazard in the workplace and what did you do about it?
 • Describe a time when you disagreed with a co-worker. How did you resolve it?
 • Have you ever made a mistake in measuring parts or final products? What happened?
 • Tell me one thing you did to improve quality in your last job

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver