🇹🇷 Türkçe

Maliyet Analisti İş İlanı Örneği 

Maliyet Analisti iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Maliyet analisti nedir?
Maliyet analistleri kurumsal giderleri inceler ve yönetim için raporlar oluşturur. Maliyet analistleri için yaygın bir endüstri, üretim maliyetlerini denetlemek için ihtiyaç duydukları yerde üretimdir.

Maliyet analisti ne iş yapar?
Bir maliyet analistinin birincil görevi, finansal verileri (örneğin envanter alımları, işçilik maliyetleri) toplamak ve verimsizlikleri ortaya çıkarmak için analiz etmektir. Üretim maliyetlerini tahmin edebilir ve düzenli maliyetlerdeki değişiklikleri (örneğin yeni ürünler ve yeni süreçler nedeniyle) takip edebilirler.

Maliyet analisti sorumlulukları şunları içerir:

 • Finansal verilerin toplanması ve analiz edilmesi
 • Maliyetleri tahmin etme ve bütçeleri gerçek harcamalarla karşılaştırma
 • Ürünlerde veya süreçlerde önemli değişikliklerden sonra maliyetlerin izlenmesi

İş özeti
Harcamalarımızı denetlememize ve operasyonlarımızı daha uygun maliyetli hale getirmenin yollarını bulmamıza yardımcı olacak bir maliyet analisti arıyoruz.

Maliyet analizi için başvurulacak kişi siz olacaksınız ve yönetimin daha iyi kararlar almasına yardımcı olacak raporlar hazırlayacaksınız. Bu işi iyi yapmak için, veri ve finansal analiz konusunda bilgili olmanızı ve ayrıntılara büyük önem vermenizi istiyoruz.

Nihayetinde işiniz, karlılığı ve iş başarısını sağlama çabalarımızın ayrılmaz bir parçası olacaktır.

Sorumluluklar

 • Finansal verileri toplayın ve analiz edin
 • Standart maliyetleri belirleyin ve gerçek maliyetlerle varyansları araştırın
 • Hem periyodik hem de geçici olarak ayrıntılı raporlar hazırlayın
 • Yönetimin maliyetlere ve faydalara dayalı olarak önemli kararlar almasına yardımcı olun (ör. yatırımlar, pazar büyümesi, fiyat değişiklikleri)
 • Bütçeler oluşturun ve yönetin ve harcamaları izleyin
 • Mali süreç ve işlemlerle ilgili denetimler yapmak
 • Genel maliyetler üzerindeki etkileri hesaplamak için süreçlerdeki veya yöntemlerdeki değişiklikleri izleyin
 • Mevcut ve yeni ürünler için ürün maliyetlerini tahmin edin
 • Süreç, işçilik ve envanter maliyetlerini tahmin edin ve analiz edin
 • Maliyet düşürücü veya karlı çözümler önerin
 • Gelecekteki iş planlamasını desteklemek için pazar araştırması yapın

Gereksinimler

 • Maliyet analisti, maliyet uzmanı veya benzer bir rol olarak kanıtlanmış deneyim
 • Veri, operasyonel ve finansal analiz konusunda deneyim
 • Muhasebe süreçleri ve yazılımları konusunda bilgi sahibi,
 • Güçlü analitik beceriler
 • Bir iş zekası
 • Detaylara büyük özen
 • İyi iletişim yeteneği
 • Finans, Muhasebe veya benzeri alanlarda lisans derecesi; Tercihen Yeminli Mali Müşavir (CPA)

🇬🇧 English

Cost Analyst job description

This Cost Analyst job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

What is a cost analyst?

Cost analysts study corporate expenses and create reports for management. One common industry for cost analysts is manufacturing where they are needed to audit production costs.

What does a cost analyst do?

The primary duty of a cost analyst is to gather financial data (e.g. inventory purchases, labor costs) and analyze it to uncover inefficiencies. They may estimate production costs and track the changes in regular costs (e.g. due to new products and new processes).

Cost analyst responsibilities include:

 • Collecting and analyzing financial data
 • Estimating costs and comparing budgets with actual expenses
 • Monitoring costs after significant changes in products or processes

Job brief

We are looking for a cost analyst to help us audit our expenses and find ways to make our operations more cost-efficient.

You’ll be the go-to person for cost analysis and you’ll get to prepare reports to help management make better decisions. To do this job well, we’d like you to be well-versed in data and financial analysis, and have strong attention to detail.

Ultimately, your job will be an integral part of our efforts to ensure profitability and business success.

Responsibilities

 • Gather and analyze financial data
 • Determine standard costs and investigate variances with actual costs
 • Prepare detailed reports, both periodically and ad-hoc
 • Help management make important decisions based on costs and benefits (e.g. investments, market growth, pricing changes)
 • Create and manage budgets, and monitor spending
 • Conduct audits on financial processes and transactions
 • Monitor changes in processes or methods to calculate effects on overall costs
 • Estimate product costs for existing and new products
 • Forecast and analyze costs of processes, labor and inventory
 • Suggest cost-reducing or profitable solutions
 • Conduct market research to support future business planning

Requirements

 • Proven experience as a cost analyst, cost specialist or similar role
 • Experience in data, operational and financial analysis
 • Knowledge of accounting processes and software
 • Strong analytical skills
 • A business acumen
 • Great attention to detail
 • Good communication aptitude
 • Degree in Finance, Accounting or similar field; Certified Public Accountant (CPA) preferred

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver