🇹🇷 Türkçe

Maliyet Muhasebecisi İş İlanı Örneği 

Maliyet Muhasebecisi iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Maliyet Muhasebecisi sorumlulukları şunları içerir:

 • Maliyet bilgilerinin toplanması ve bir gider veritabanının sürdürülmesi
 • Veri toplama sistemlerinin kurulması
 • Sabit maliyetlerin belirlenmesi (örneğin maaşlar, kira ve sigorta)

İş özeti

Muhasebe departmanımızda görevlendirilmek üzere Maliyet Muhasebecisi arıyoruz. Maliyet analizleri yapmaktan ve bütçe raporları hazırlamaktan siz sorumlu olacaksınız.

Farklı verileri birleştirme ve kar marjlarını hesaplama yeteneğinin yanı sıra mükemmel analitik becerilere sahip olmalısınız. İdeal adayımız ayrıca şirketimiz için uygun maliyetli çözümler sunan ayrıntılı raporlar oluşturabilmelidir.

Sonuç olarak, şirketimiz için karlılığı en üst düzeye çıkarmak için güncel veri tabanları oluşturmalı ve maliyet bilgilerini yönetmelisiniz.

Sorumluluklar

 • Maliyet bilgilerini toplayın ve bir gider veritabanını koruyun
 • Veri toplama sistemleri oluşturun
 • Sabit maliyetleri belirleyin (örneğin maaşlar, kira ve sigorta)
 • Değişken maliyetleri planlayın ve kaydedin (örneğin, hammadde alımları ve işletme maliyetleri)
 • Hatalar için standart ve fiili maliyetleri gözden geçirin
 • Bütçeleme raporları hazırlamak (şirket ve her departman için)
 • Kar marjlarını analiz edin ve raporlayın
 • (Aylık, üç aylık ve yıllık) maliyet tahminleri hazırlamak
 • Ay sonu ve yıl sonu kapanışlarına yardımcı olmak
 • Uygun maliyetli çözümleri belirleyin ve önerin

Gereksinimler

 • Maliyet Muhasebecisi, Maliyet Analisti, Muhasebeci veya benzeri bir rol olarak kanıtlanmış iş deneyimi
 • Muhasebe prosedürleri hakkında kapsamlı bilgi
 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin (GAAP) derinlemesine anlaşılması
 • FreshBooks ve Zoho gibi muhasebe yazılımlarıyla deneyim
 • Bilgisayar okuryazarlığı, özellikle MS Excel (DÜŞEYARA ve pivot tablolara aşinalık)
 • Detaylara dikkat ile mükemmel analitik beceriler
 • Güçlü zaman yönetimi becerileri
 • Gizli bilgileri işleme yeteneği ile bütünlük
 • Muhasebe, Finans veya ilgili çalışma alanında lisans derecesi

🇬🇧 English

Cost Accountant job description

This Cost Accountant job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Cost Accountant responsibilities include:

 • Collecting cost information and maintaining an expenses database
 • Constructing data accumulation systems
 • Determining fixed costs (e.g. salaries, rent and insurance)

Job brief

We are looking for a Cost Accountant to join our accounting department. You’ll be responsible for performing cost analyses and preparing budget reports.

You should possess excellent analytical skills along with the ability to combine different data and calculate profit margins. Our ideal candidate should also be able to create detailed reports that present cost-effective solutions for our company.

Ultimately, you should build updated databases and manage cost information to maximize profitability for our company.

Responsibilities

 • Collect cost information and maintain an expenses database
 • Construct data accumulation systems
 • Determine fixed costs (e.g. salaries, rent and insurance)
 • Plan and record variable costs (e.g. purchases of raw material and operations costs)
 • Review standard and actual costs for inaccuracies
 • Prepare budgeting reports (for the company and for each department)
 • Analyze and report profit margins
 • Prepare (monthly, quarterly and annual) cost forecasts
 • Assisting in month-end and year-end closing
 • Identify and recommend cost-effective solutions

Requirements

 • Proven work experience as a Cost Accountant, Cost Analyst, Accountant or similar role
 • Thorough knowledge of accounting procedures
 • In-depth understanding of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
 • Experience with accounting software, like FreshBooks and Zoho
 • Computer literacy, MS Excel in particular (familiarity with VLOOKUPs and pivot tables)
 • Excellent analytical skills with an attention to detail
 • Strong time management skills
 • Integrity, with an ability to handle confidential information
 • BSc degree in Accounting, Finance or relevant study

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver