🇹🇷 Türkçe

Mimar Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu Mimar aday mülakat soruları, en iyi adayları bulmak için en önemli mimar becerilerini keşfetmenize yardımcı olur.

Mimar Mülakat Soruları

Mimarın işi, yaratıcılık ve pratiklik arasında bir köprüdür. Vizyon sahibi ve ezber bozan düşünebilen birini işe almak isteyeceksiniz. Ancak, aynı zamanda gerçekçi ve pratik olmalarını da isteyeceksiniz. Portföylerine bakın. Çalışmaları daha çok işlevsellik ve faydacı yapılara mı odaklanıyor? Yoksa benzersiz ve yenilikçi özellikler mi öngörüyorlar? En iyi adaylar her ikisini de birleştirdiklerini göstereceklerdir.

Mimarlar her zaman tek bir yapı türüne, malzemeye veya tekniğe odaklanmazlar. Bu yüzden sürekli öğrenebilmeleri gerekir. Bir aday size yeni bir fikri veya yöntemi nasıl araştıracağını söyleyemiyorsa veya öğrenme yetenekleri hakkında konuşmakta zorlanıyorsa, bu bir endişe kaynağı olmalıdır. Enerji veya teknoloji gibi hızla gelişen alanları takip eden adaylara dikkat edin (bu alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak bir avantajdır).

Mimarlar genellikle birçok kişiyle iş birliği yapar ve inşaat projelerini denetler. Liderlik ve ikna yeteneklerine sahip mükemmel iletişimciler olmaları gerekir. Olağanüstü proje yöneticileri olmalı ve hızlı bir şekilde uyum sağlamalıdırlar. Müşteri hizmetleri becerileri faydalı olabilir, böylece müşterilerinin isteklerini uygulanabilir olanla dengeleyebilirler.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Bir müşterinin size bir dergiden bir resim gösterdiğini ve sizden evini tam olarak böyle tasarlamanızı istediğini hayal edin. Nasıl cevap verirsiniz?
 • Bir mühendisin çalışması gecikseydi, bunu nasıl ele alırdınız?
 • Deneyiminiz olmayan bir yapının etüdü veya tasarımı size verilse, bunu nasıl tamamlardınız?

Role özgü sorular

 • Portföyünüzde en çok gurur duyduğunuz proje hangisi?
 • Mimarlıkla ilgili hangi dergileri takip ediyorsunuz? Başka konularda takip ettiğiniz dergiler var mı?
 • Metal, ahşap vb. malzemelerle çalışma deneyiminiz var mı?
 • Malzeme seçiminde kullanacağınız bazı kriterler nelerdir?
 • AutoCAD ve 3D modelleme ile ilgili deneyiminiz nedir?
 • Enerji alanında ilginç bulduğunuz yeni bir gelişme nedir?
 • Yaratıcılık pratiklikten daha mı önemli?

Davranışsal sorular

 • Bir inşaat projesinde farklı tarafları koordine etmekte zorlandığınız bir zamandan bahsedin. Nasıl idare ettiniz?
 • Bir çalışma için gereken tüm bilgileri toplamakta zorlandığınız bir zamanı hatırlayın. Sonunda bunu nasıl başardınız?
 • Bana bir paydaşı bir konuda ikna etmek zorunda kaldığınız bir zamandan bahsedin.
 • İyileştirmeye sebep olan yaratıcı bir fikriniz oldu mu? Örnek verebilir misiniz?
 • Bir proje sırasında öncelikler değişti diyelim. Bununla nasıl başa çıktınız/çıkarsınız?

🇬🇧 English

Architect Interview Questions

These Architect interview questions tell you how to look for the most important architect skills to find the best candidates.

Architect Interview Questions

The architect’s job is a bridge between creativity and practicality. You’ll want to hire someone who has vision and can think out-of-the-box. But, you’ll also want them to be down to earth and practical. Look at their portfolio. Is their work focused more on functionality and utilitarian structures? Or do they envisage unique and innovative features? The best candidates will show they combine both.

Architects aren’t always focused on one type of structure, material or technique. That’s why they must be able to learn continuously. If a candidate can’t tell you how they’d research a new idea or method, or have trouble talking about their learning abilities, that should be a concern. Keep an eye out for candidates who follow rapidly developing fields such as energy or technology (holding postgraduate degrees in these fields is a bonus).

Usually, architects collaborate with many people and oversee construction projects. They need to be excellent communicators with leadership and persuasion abilities. They should be outstanding project managers and adapt quickly. Customer service skills can be useful so they can balance their client’s wishes with what is feasible.

Operational and situational questions

 • Imagine a client shows you a picture from a magazine and asks you to design their home exactly like that. How would you respond?
 • If an engineer’s study was delayed, how would you handle it?
 • If you were assigned the study or design of a structure you don’t have experience with, how would you go about completing it?

Role-specific questions

 • Which is the project in your portfolio you’re most proud of?
 • What architecture or other magazines do you read?
 • Do you have experience in working with different material like metal, wood etc.?
 • What are some criteria you’d use for choosing materials?
 • What’s your experience with AutoCAD and 3D modeling?
 • What’s a recent development in energy you find interesting?
 • Is creativity more important than practicality?

Behavioral questions

 • Tell me about a time you had difficulty coordinating different parties on a construction project. How did you manage?
 • Recall a time you found it difficult to gather all information needed for a study. How did you do it in the end?
 • Tell me about a time you had to persuade a stakeholder about something
 • Give me an example of a creative idea you had that resulted in an improvement
 • Tell me about a time priorities changed during a project. How did you handle it?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver