🇹🇷 Türkçe

Muhasebe Memuru İş İlanı Örneği 

Muhasebe Memuru iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Muhasebe Memuru sorumlulukları şunları içerir:

 • Muhasebe departmanına muhasebe ve büro desteği sağlamak
 • Doğru yazmak, muhasebe belge ve kayıtlarını hazırlamak ve muhafaza etmek
 • Banka mevduatlarının, genel muhasebe kayıtlarının ve beyanlarının hazırlanması

İş özeti

Çeşitli muhasebe, defter tutma ve finansal görevleri yerine getirmek için yetenekli bir Muhasebe Memuru arıyoruz.

Muhasebe Memuru sorumlulukları arasında mali kayıtların güncel tutulması, raporların hazırlanması ve banka hesap özetlerinin uzlaştırılması yer alır. Ayrıca, borç ve alacak hesapları, ödemeler, gider fişleri ve makbuzlar gibi ticari işlemleri işlemek için muhasebe yazılım programlarını (örn. SAP) çalıştıracaksınız. Başarılı bir muhasebe asistanı, tüm muhasebe prosedürlerine aşina olmalı ve sayılara karşı bir yeteneğe sahip olmalıdır.

Sonuç olarak, başarılı bir Muhasebe Memuru, şirketin günlük muhasebe fonksiyonlarının doğru ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Sorumluluklar

 • Muhasebe departmanına muhasebe ve büro desteği sağlamak
 • Doğru yazın, muhasebe belgelerini ve kayıtlarını hazırlayın ve saklayın
 • Banka mevduatlarını, genel muhasebe kayıtlarını ve beyanlarını hazırlamak
 • Hesapları zamanında uzlaştırın
 • Veritabanındaki finansal işlemlerin anahtar verilerini günlük olarak girin
 • Şirket personeline yardım ve destek sağlamak
 • Muhasebe veya dokümantasyon sorunlarını ve tutarsızlıklarını araştırın, takip edin ve geri yükleyin
 • Faaliyet alanları hakkında yönetimi bilgilendirmek ve raporlar/özetler derlemek
 • Yerleşik standartlar, prosedürler ve yürürlükteki yasalara göre işlev
 • İş bilgisini sürekli güncelleyin

Gereksinimler

 • Tercihen Alacak Hesapları Katibi veya Borçlar Hesapları Katibi olarak kanıtlanmış muhasebe deneyimi
 • Muhasebe ve temel muhasebe prosedürlerine aşinalık
 • MS Office, veri tabanları ve muhasebe yazılımlarına hakim
 • Elektronik tablolar ve finansal raporlarla uygulamalı deneyim
 • Doğruluk ve detaylara dikkat
 • sayılar için yetenek
 • Dosyalama ve kayıt tutma görevlerini yerine getirebilme
 • Veri girişi ve kelime işlem becerileri
 • İyi organize edilmiş
 • Lise derecesi
 • Önlisans derecesi veya ilgili sertifika bir artıdır

🇬🇧 English

Accounting Clerk job description

This Accounting Clerk job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Accounting Clerk responsibilities include:

 • Providing accounting and clerical assistance to the accounting department
 • Typing accurately, preparing and maintaining accounting documents and records
 • Preparing bank deposits, general ledger postings and statements

Job brief

We are looking for a skilled Accounting Clerk to perform a variety of accounting, bookkeeping and financial tasks.

Accounting Clerk responsibilities include keeping financial records updated, preparing reports and reconciling bank statements. You will also run accounting software programs (e.g. SAP) to process business transactions, like accounts payable and receivable, disbursements, expense vouchers and receipts. A successful accounting assistant should be familiar with all accounting procedures and have a flair for numbers.

Ultimately, a successful Accounting Clerk will ensure that the company’s daily accounting functions run accurately and effectively.

Responsibilities

 • Provide accounting and clerical support to the accounting department
 • Type accurately, prepare and maintain accounting documents and records
 • Prepare bank deposits, general ledger postings and statements
 • Reconcile accounts in a timely manner
 • Daily enter key data of financial transactions in database
 • Provide assistance and support to company personnel
 • Research, track and restore accounting or documentation problems and discrepancies
 • Inform management and compile reports/summaries on activity areas
 • Function in accordance with established standards, procedures and applicable laws
 • Constantly update job knowledge

Requirements

 • Proven accounting experience, preferably as an Accounts Receivable Clerk or Accounts Payable Clerk
 • Familiarity with bookkeeping and basic accounting procedures
 • Competency in MS Office, databases and accounting software
 • Hands-on experience with spreadsheets and financial reports
 • Accuracy and attention to detail
 • Aptitude for numbers
 • Ability to perform filing and record keeping tasks
 • Data entry and word processing skills
 • Well organized
 • High school degree
 • Associate’s degree or relevant certification is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver