🇹🇷 Türkçe

Muhasebe Şefi Aday Mülakat Sorusu örneği

Muhasebe Şefi Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Muhasebe Şefi  Mülakat Soruları

Muhasebe Denetçileri , borç/alacak hesapları, banka mutabakatları ve vergi denetimleri gibi finansal prosedürleri denetler. Ayrıca bir Muhasebeci ekibini yönetirler ve muhasebe departmanının sorunsuz çalışmasını sağlarlar.

Bu rol için adaylar genellikle bir Muhasebe veya Finans derecesine ve ilgili sertifikaya (örn. CMA veya CPA) sahiptir. Mali işlemlere ve muhasebe yazılımına daha aşina olacakları için üst düzey rollerde deneyime sahip kişileri arayın.

Mülakatlar sırasında, adayların analitik becerilerini ve büyük miktarda sayısal veriyi işleme becerilerini test edin. Gerekirse, adayların elektronik tabloları yönetme ve rapor oluşturma konusundaki deneyimlerini değerlendirmek için bir ödev ekleyin. Bu pozisyon ekip yönetimi becerileri gerektirir , bu nedenle adaylara ekip üyelerini motive etme ve değerlendirme yeteneklerini ortaya çıkaran sorular sorun.

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Bir fatura tutarsızlığı keşfederseniz ne gibi önlemler alırsınız?
 • İlk yılınızda ekibiniz için hangi hedefleri koyardınız? İlerlemeyi nasıl takip ederdiniz?
 • Hazırladığınız bir raporda bir hata bulursanız ancak yöneticiniz fark etmeseydi ne yapardınız?
 • Genç Muhasebeciler hangi işlemleri bilmeli ve onları daha ileri finansal konularda nasıl eğitirsiniz?

Role özel sorular

 • Hangi muhasebe yazılımını kullanıyorsunuz?
 • Sayısal hatalar için bir raporu nasıl kontrol edersiniz?
 • Düzenli vergi denetimleri sırasında rolünüz nedir?
 • Bir departmanın yıllık bütçesini hazırlamak için hangi finansal verileri ve metrikleri kullanıyorsunuz?
 • Yıl sonu kapanışında hangi raporları ve faturaları topluyor ve yönetiyorsunuz?

Davranışsal sorular

 • Muhasebe mevzuatındaki değişikliklerden nasıl haberdar oluyorsunuz?
 • Ayrıntılara gösterdiğiniz özenin sizi hata yapmaktan kurtardığı bir zamanı bize anlatın (örneğin bir tahmin raporunda).
 • Şimdiye kadar yönettiğiniz en zorlu finansal projeyi tanımlayın. Zorlukları nasıl aştınız?
 • Ekibinizi hedeflere ulaşmak için motive ettiğiniz bir zamanı tanımlayın. Hangi ekip yönetimi tekniklerini kullandınız?

🇬🇧 English

Accounting Supervisor interview questions

This Accounting Supervisor interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Accounting Supervisor Interview Questions

Accounting Supervisors oversee financial procedures, like accounts payable/receivable, bank reconciliations and tax audits. They also manage a team of Accountants and ensure the accounting department runs smoothly.

Candidates for this role usually have an Accounting or Finance degree, along with relevant certification (e.g. CMA or CPA.) Look for people with experience in senior-level roles, as they’ll be more familiar with financial transactions and accounting software.

During interviews, test candidates’ analytical skills and their ability to handle large amounts of numerical data. If necessary, include an assignment to assess candidates’ experience in managing spreadsheets and creating reports. This position requires team management skills, so ask candidates questions that reveal their ability to motivate and evaluate team members.

Operational and Situational questions

 • What measures would you take if you discovered an invoice discrepancy?
 • What goals would you set for your team during your first year? How would you keep track of progress?
 • What would you do if you found a mistake in a report you prepared but your manager hadn’t noticed?
 • What transactions should Junior Accountants know and how would you train them on more advanced financial topics?

Role-specific questions

 • What accounting software do you use?
 • How do you check a report for numerical errors?
 • What’s your role during regular tax audits?
 • What financial data and metrics do you use to prepare a department’s annual budget?
 • What reports and invoices do you gather and manage during the year-end closing?

Behavioral questions

 • How do you stay up-to-date with changes in accounting legislation?
 • Tell us about a time your attention to detail saved you from making a mistake (e.g. in a forecasting report.)
 • Describe the most challenging financial project you’ve managed so far. How did you overcome difficulties?
 • Describe a time when you motivated your team to achieve goals. What team management techniques did you use?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver