🇹🇷 Türkçe

Muhasebeci Aday Mülakat Soru Örnekleri

Muhasebeci adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu muhasebeci mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Muhasebeci Mülakat Soruları

Bu pozisyon için iki temel nitelik; a) bir ila iki yıllık pratik muhasebe deneyimi ve b) muhasebe sertifikası veya sertifika alma sürecinde olduklarının doğrulanmasıdır. Bu temel unsurları gözden geçirdikten sonra, yalnızca deneyimli muhasebecilerin yanıtlayabileceği durumsal ve sürece dayalı mülakat soruları sormak isteyeceksiniz.

Bu mülakat soruları, deneyimlerinin bir şirket olarak ihtiyaçlarınızla uyuşup uyuşmadığını ve adayınızın bu rolde başarılı olmak için eğitilip eğitilemeyeceğini öğrenmenize yardımcı olacaktır. Çok uluslu şirketler ve şahıs şirketleri gibi ne tür şirketlerle deneyim yaşadıklarına bakın. Alacak ve alacaklılar hesaplarıyla ilgili deneyimleri hakkında sorular ile ne tür bir şirkette çalıştıklarını ve öncelikle müşterilerle mi yoksa tedarikçilerle mi çalıştıklarını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Ne kadar detay odaklı olduklarını, rollerinde ne kadar uzmanlaştıklarını ve genel iş hedeflerine katkılarını ne kadar ciddiye aldıklarını öğrenmek isteyeceksiniz. Muhasebe tekrarlayan ve rutin bir iş olma eğilimindedir, bu nedenle mevcut sistemleri ve süreçleri iyileştirmeye yönelik motive, analitik bir kişiyi işe almak isteyeceksiniz.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • İş modelimiz hakkında ne biliyorsunuz?
 • İşinizde kesinliği nasıl sağlıyorsunuz?
 • Sıkı teslim tarihlerini nasıl yönettiniz?
 • Tekrarlayan görevleri yaparken nasıl motive oluyorsunuz?
 • Geliştirdiğiniz veya iyileştirdiğiniz bir muhasebe sürecini tanımlayın.
 • Şirketinizin maliyetleri düşürmesine yardımcı olduğunuz bir zamanı anlatın.
 • Faturaları işlemek için bir iç kontrol sistemini nasıl kurarsınız?
 • Alacak ve alacaklılar hesaplarıyla ilgili deneyiminizi paylaşın.
 • Hangi muhasebe yazılım programlarını kullandınız?
 • FASB ve GAAP gibi muhasebe standartlarına aşinalığınız nedir?

🇬🇧 English

Accountant Interview Questions

This Accountant interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

Accountant Interview Questions

The two essential qualifications for this position are a) one to two years of practical accounting experience, and b) accounting certification, or verification that they are in the process of getting certification. Once you’ve screened for those essentials, you’ll want to ask situational and process-based interview questions that only experienced accountants can answer.

These interview questions will help you find out whether their experience lines up with what you need as a company and whether or not your candidate can be trained to succeed in this role. Look into what kinds of entities they have experience with, such as multinational entities and sole proprietorships. Questions about their experience with accounts receivable and accounts payable will also tell you what kind of company they worked for and if they primarily worked with customers or suppliers.

You’ll want to find out how detail-oriented they are, how specialized their roles have been and how seriously they take their contribution to overall business goals. Accounting tends to be repetitive and routine work, so you’ll want to hire a motivated, analytical individual who is driven to improve current systems and processes.

Operational and situational questions

 • What do you know about our business model?
 • How do ensure accuracy in your work?
 • How have you handled tight deadlines?
 • How do you stay motivated while doing repetitive tasks?
 • Describe an accounting process that you developed or improved.
 • Describe a time you helped your company reduce costs.
 • How would you set up an internal control system for processing invoices?
 • Share your experience with accounts receivable and accounts payable.
 • Which accounting software programs have you used?
 • Describe your familiarity with accounting standards such as FASB and GAAP.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver