Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

.NET Web Developer Aday Mülakat Soru Örnekleri

.NET Web Developer adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu .NET Web Developer aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

.NET Web Developer Mülakat Soruları

Bazı açılardan en teknik rol bile tüm pozisyonlar için güçlü adaylarda ortak olan nitelikleri gerektirir: öğrenmeye istekli olma; nitelikli beceriler; iş için tutku.

.NET geliştiricilerini işe alırken aranacak bazı şeyler:

 • Temel algoritmik kavramların anlaşılması
 • Temel algoritmaları tartışabilme; nasıl bulacaklarını/düşüneceklerini/sıralayacaklarını
 • Veri tabanlarına ilişkin daha geniş bir anlayış gösterebilirler mi?
 • Modelleme konusunda bir yaklaşımları var mı?

En son gelişmelerden haberdar oluyorlar mı? Eğer öyleyse, nasıl? En sevdikleri teknik kitapları sorun. Twitter'da kimleri takip ediyorlar, hangi bloglara bakıyorlar?

Github'da aktifler mi? Herhangi bir açık kaynak yazılım projesine katkıda bulunuyorlar mı? Ya da Hackathon'lara katılıyorlar mı? Kısacası, seçtikleri alana olan entelektüel ilgileri ne kadar güçlü? Bu nasıl gösteriliyor? Yan projelerini sorun (oyun geliştirme gibi). Kendini adamış, meraklı adaylar öne çıkacaktır.

Bilgisayar bilimi soruları

 • Ağ gecikmesi genellikle kullanıcı deneyimini nasıl etkiler ve bant genişliği nasıldır?
 • REST'in temel ilkelerini tanımlayın. Bunun özünde RPC'den farkı nedir?

Role özgü sorular

Web

 • Sırasıyla başarıyı, istemci hatasını ve sunucu hatasını belirtmek için hangi HTTP durum kod sınıfları kullanılır?
 • Bugün yeni bir web API'si tasarlarken nelere dikkat edilmelidir?
 • Lütfen internette yayınlamak üzere geliştirdiğiniz bir web sitesinin/web uygulamasının performansını ölçmek ve optimize etmek için kullanacağınız uygulamaların/araçların bir listesini veriniz.
 • Modern tarayıcılar hangi depolama seçeneklerini sağlar?
 • OAUTH2 protokol akışına temel bir genel bakış sağlar mısınız?

.NET

 • Polimorfizm, kalıtım ve kapsülleme ile ne demek istiyorsunuz?
 • Soyut bir sınıf ile bir arayüz arasındaki fark nedir ve birini diğerinin üzerinde ne zaman kullanırsınız?
 • Belirli bir Lambda ifadesinin bir kapanış oluşturduğunu söylediğimizde ne demek istiyoruz?
 • .NET'te bir sınıfı (herhangi bir sınıfı) bazı ekstra yöntemlerle genişletmek mümkün müdür? Evet ise, nasıl gerçekleştirilebilir?
 • Çoklu yayın delegesi nedir?
 • .NET'te öznitelikler, bildirime dayalı bilgileri C# koduyla ilişkilendirme yöntemidir. Lütfen kullanım şekillerini ve uygun bir kullanım durumunu açıklayın.
 • .NET'teki WebSecurity sınıfı nedir? Kullanım alanı nedir?
 • Yapılandırma değişkenlerini ASP.NET uygulamalarına aktarmanın en iyi yolu hangisidir?
 • Web.config dosyası kullanıcı tanımlı bölümler içerebilir mi? Kodla nasıl bildirilir ve erişilir?
 • Lütfen Web Deploy kullanarak bir web uygulamasını dağıtma sürecini açıklayın. Web.config dosyası, dağıtım ortamı için uygun yapılandırmayı içerecek şekilde otomatik olarak nasıl değiştirilir?

🇬🇧 English

.NET Web Developer Interview Questions

This .NET Web Developer interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

.NET Web Developer Interview Questions

In some respects even the most technical role demands qualities common to strong candidates for all positions: the willingness to learn; qualified skills; passion for the job.

Even college performance, while it helps you to assess formal education, doesn’t give a complete picture. This is not to underplay the importance of a solid background in computer science. Some things to look for when sourcing .NET developers:

• Understanding of basic algorithmic concepts
• Discuss basic algorithms, how would they find/think/sort
• Can they show a wider understanding of databases
• Do they have an approach to modelling?

Are they active on Github? Do they contribute to any open source software projects? Or take part in Hackathons. In short, how strong is their intellectual interest in their chosen field? How is this demonstrated? Ask for side projects (like game development). Committed, inquisitive candidates will stand out.

Computer Science questions

 • How does network latency usually affect user experience and how’s bandwidth?
 • Describe the core principles of  REST. How is this a different in essence from RPC?

Role-specific questions

Web

 • Which HTTP status codes classes are used to designate success, client error and server error respectively?
 • What’s to consider when designing a new web API today?
 • Please give a bullet list of the practices/tools you’d employ in order to measure and optimize the performance of a web site/web application you develop to publish on the internet
 • What storage options do modern browsers provide?
 • Provide a a basic overview of the OAUTH2 protocol flow

.NET

 • What do you mean by polymorphism, inheritance and encapsulation?
 • What is the difference between an abstract class and an interface and when would you use one over the other?
 • What do we mean when we say that a certain Lambda expression forms a closure?
 • Is it possible in .NET to extend a class (any class) with some extra methods? If yes, how can it be accomplished?
 • What are multi-cast delegates?
 • In .NET, attributes are a method of associating declarative information with C# code. Please describe the way they are used and a proper use case.
 • What is the WebSecurity class in .NET? What is its use?
 • Which is the best way to pass configuration variables to ASP.NET applications?
 • Can the web.config file contain user defined sections? How are they declared and accessed by code?
 • Please describe the process of deploying a Web Application using Web Deploy. How is the web.config file altered automatically to contain the proper configuration for the deployment environment?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver