🇹🇷 Türkçe

Network Mühendisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu Network Mühendisi aday mülakat soru örnekleri, ağ yönetimi becerilerine sahip en iyi adayları değerlendirmenize ve işe almanıza yardımcı olabilir. Bu şablonu şirketinizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Network (Ağ) Mühendisi Mülakat Soruları

Network mühendisleri, şirketin ağ altyapısını tasarlar, uygular ve sürdürür. Ağ sistemleri operasyonlarının sorunsuz, etkili ve güvenli olmasını sağlayarak çalışanları desteklerler.

Mülakatlarınız sırasında, sağlam bir teknik altyapıya ve mükemmel sorun giderme becerilerine sahip adayları arayın. Nitelikli Network mühendisleri, arızaları en aza indirebilmeli ve zamanında çözümler sunabilmelidir. Adayların şirketinizin kullandığı yazılım ve protokoller hakkındaki bilgilerini test eden mülakat soruları ekleyin.

İdeal adaylarınız endüstri trendlerine ilgi göstermelidir. Performansı ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için yeni uygulamaları araştırmaktan ve kullanmaktan zevk alan profesyonelleri göz önünden bulundurun.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Bir iç ağı dış tehditlerden korumak için ne gibi önlemler alırdınız?
 • Bir hub veya yönlendirici kullanmadan dosya paylaşımı için iki bilgisayarı nasıl bağlarsınız?
 • Bir web sitesi yüklenmiyorsa, sorunu nasıl giderirsiniz?

Role özgü sorular

 • En çok hangi ağ protokollerine aşinasınız?
 • OSI referans modelinin katmanları nelerdir?
 • Proxy sunucuları nedir ve bilgisayar ağlarını nasıl korurlar?
 • Özel bir IP adresinin artıları ve eksileri nelerdir?
 • Ağ kusurlarına yol açan yaygın yazılım sorunları nelerdir? Bu sorunları nasıl çözersiniz?
 • Bir ağ üzerinde şifreleme ne işe yarar?

Davranışsal sorular

 • Mühendislik trendlerinden haberdar olmak için hangi kaynakları kullanıyorsunuz? (örneğin forumlar, web siteleri ve kitaplar)
 • Şimdiye kadar karşılaştığınız en büyük mühendislik zorluğu nedir? Nasıl üstesinden geldiniz?
 • Teknik bilgisi olmayan bir kitleye teknik ayrıntıları nasıl açıklarsınız? Kılavuz yazmayı mı yoksa sunum yapmayı mı tercih edersiniz?

🇬🇧 English

Network Engineer Interview Questions

This sample of Network Engineer interview questions can help you evaluate and hire the best candidates with network administration skills. Feel free to modify this template to meet your company’s needs.

Network Engineer Interview Questions

Network Engineers design, implement and maintain the company’s network infrastructure. They support employees by ensuring network systems operations are smooth, effective and secure.

During your interviews, look for candidates with a solid technical background and excellent troubleshooting skills. Qualified Network Engineers should be able to minimize malfunctions and provide solutions in a timely manner. Include interview questions that test candidates’ knowledge of software and protocols that your company uses.

Your ideal candidates should demonstrate an interest in industry trends. Keep an eye out for professionals who enjoy researching and using new applications to improve performance and user satisfaction.

Operational and situational questions

 • What measurements would you take to protect an internal network from external threats?
 • How would you connect two computers for file sharing without using a hub or router?
 • If a website doesn’t load, how do you troubleshoot the problem?

Role-specific questions

 • What networking protocols are you mostly familiar with?
 • What are the layers of the OSI reference model?
 • What are proxy servers and how do they protect computer networks?
 • What are the pros and cons of a private IP address?
 • Describe common software problems that lead to network defects. How do you resolve them?
 • What’s the use of encryption on a network?

Behavioral questions

 • What resources do you use to keep up-to-date with engineering trends? (e.g. forums, websites and books)
 • What’s the biggest engineering challenge you have faced so far? How did you handle it?
 • How do you explain technical details to a non-technical audience? Do you prefer to write a manual or give a presentation?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver