🇹🇷 Türkçe

Nükleer Enerji Mühendisi İş İlanı Örneği 

Nükleer Enerji Mühendisi iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Nükleer Enerji Mühendisi İş Tanımı

Nükleer mühendisler, sistemler ve malzemeler (örneğin tıbbi cihazlar) geliştirmek için nükleer enerji ve radyasyon süreçlerini araştırırlar.

Nükleer mühendisler nükleer teknolojiyi ve radyasyon uygulamalarını geliştirir. Nükleer enerjiden yararlanmanın yollarını araştırırlar ve yeni sistemler ve ürünler tasarlarlar (örneğin, radyasyon çekirdekleri). Ayrıca, santrallerdeki operasyonları izler ve güvenlik standartlarını takip ederler.

Nükleer Mühendislerin Görevleri

 • Nükleer enerji kullanımını belirlemek için araştırma yapmak
 • Nükleer enerji ürünleri ve sistemleri geliştirmek
 • Güvenlik protokollerinin oluşturulması ve uygulanması

Nasıl Nükleer Mühendis Olunur?

Nükleer mühendisler genellikle Nükleer Mühendislik veya benzeri alanlarda bir dereceye sahiptir. Nükleer mühendislik araştırmalarında uzmanlaşan profesyonellerin ilgili disiplinlerde yüksek lisans veya doktora derecesi vardır. Nükleer mühendisler ayrıntı odaklıdır ve güçlü matematik becerilerine sahiptir. Kendi nükleer mühendisi iş tanımınızı oluştururken, bu beceri ve nitelikleri gereksinimlere sahip olmalısınız.

İş Tanımı

Nükleer enerjiden yararlanma yöntemlerini araştıracak ve yararlı nükleer sistemler tasarlayacak bir nükleer mühendis arıyoruz. Nükleer atıkların yok edilmesi ve güvenlik düzenlemeleri dahil olmak üzere mühendislik süreçlerini izleyecek ve raporlayacaksınız. Bu rolü başarmak için mükemmel matematiksel ve analitik becerilere sahip olmalısınız. Ayrıca karmaşık makinelerin üstesinden gelebilmeli ve sahadaki acil durumları çözebilmelisiniz. Bu gereksinimleri karşılıyorsanız ve nükleer enerjinin güvenli ve ilerici gelişimine doğal bir ilginiz varsa, sizinle tanışmak isteriz.

Sorumluluklar

 • Nükleer ürünler ve süreçler geliştirmek ve tasarlamak (ör. Radyasyon koruyucu kalkanı)
 • Mühendislik projelerinin ilerlemesini denetlemek
 • Nükleer enerjinin yenilikçi kullanımlarını belirlemek
 • Nükleer atık üretimini ve bertarafını izlemek
 • Nükleer süreçleri ve yöntemleri araştırmak ve test etmek
 • Enerji santrallerindeki işletme faaliyetlerini denetlemek
 • Radyoaktif malzemeler için güvenlik protokollerini uygulamak
 • Yeni trendler ve teknoloji hakkında bilgilendirmek için eğitimlere katılmak
 • Sorunları ve acil durumları yerinde çözmek

Gerekenler

 • Daha önce bir nükleer mühendis olarak veya benzer bir rolde deneyim sahibi olmak
 • Karmaşık makineleri yönetmede uygulamalı deneyime sahip olmak
 • Nükleer enerji kullanımına ilişkin güvenlik kuralları ve yasalarının mükemmel şekilde anlamak ve uymak
 • Üst düzey matematiksel ve analitik becerilere sahip olmak
 • Detaylara dikkat etmek
 • Nükleer Mühendisliği veya benzeri bir alanda derecesi; Yüksek Lisans veya Doktora bir artıdır.
 • Mühendislik lisansı gereklidir.

🇬🇧 English

Nuclear Engineer job description

This Nuclear Engineer job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

What is a nuclear engineer?

Nuclear engineers research nuclear energy and radiation processes to develop systems and equipment (e.g. medical devices).

What does a nuclear engineer do?

Nuclear engineers develop nuclear technology and applications of radiation. They research ways of utilizing nuclear power and design new systems and products (e.g. radiation cores). They also monitor operations in power plants and follow safety standards.

Nuclear engineer job description duties include:

 • Conducting research to determine use of nuclear power
 • Developing nuclear energy products and systems
 • Creating and implementing safety protocols

How do you become a nuclear engineer?

Nuclear engineers usually have a degree in Nuclear Engineering or similar field. Professionals who specialize in nuclear engineering research have a master’s or PhD in relevant disciplines. Nuclear engineers are detail-oriented and have strong mathematical skills.

When crafting your own nuclear engineer job description, make sure to include these skills and qualifications in the requirements.

Job brief

We are looking for a nuclear engineer to research methods of utilizing nuclear energy and design useful nuclear systems. You’ll monitor and report on engineering processes, including nuclear waste disposal and safety regulations.

To succeed in this role, you should have excellent mathematical and analytical skills. You should also be able to handle complex machinery and resolve on-site emergencies.

If you meet these requirements, and have an innate interest in the safe and progressive development of nuclear energy, we’d like to meet you.

Responsibilities

 • Develop and design nuclear products and processes (e.g radiation shielding)
 • Supervise progress of engineering projects
 • Identify innovative uses of nuclear energy
 • Monitor production and disposal of nuclear waste
 • Research and test nuclear processes and methods
 • Oversee operation activities in power plants 
 • Implement safety protocols for radioactive materials
 • Attend trainings to inform on new trends and technology
 • Resolve problems and emergencies onsite

Requirements

 • Previous experience as a nuclear engineer or in a similar role
 • Hands-on experience managing complex machinery
 • Excellent understanding of safety rules and laws on nuclear power use
 • Great mathematical and analytical skills
 • Attention to detail
 • Degree in Nuclear Engineering or similar field; a Master’s or PhD is a plus
 • Engineering license is required

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver