🇹🇷 Türkçe

Okul Psikoloğu İş İlanı Örneği 

Okul Psikoloğu iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Okul Psikoloğu İş Tanımı

Okulunuz veya eğitim kurumunuza nitelikli adaylar bulmak için burada bulunan okul psikoloğu iş tanımını kullanabilirsiniz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda sorumlulukları ve gereksinimleri değiştirebilirsiniz. Bu rol için kullanabileceğiniz bir diğer iş unvanı, eğitim psikoloğu iş tanımıdır. Benzer iş unvanları arasında Davranış Destek Asistanı bulunur. Şimdi iş ilanlarında yayınlayın.

Okul Psikoloğu Nedir?

Okul psikologları, her eğitim düzeyindeki çocuklara ve öğrencilere sosyal, duygusal, davranışsal ve öğrenme sorunlarını yönetmede destek olur. Okullarda, üniversitelerde, toplum hizmetlerinde ve ruh sağlığı kurumlarında çalışırlar. 

Okul Psikoloğu Ne Yapar?

Okul psikologları performans kaygısı, öğrenme güçlükleri veya öfke yönetimi sorunları gibi çocukların karşılaşabileceği çeşitli zorluklar için müdahaleler planlar ve uygular. Öğrencilerin kişisel ve sosyal güçlerini vurgulayarak daha sağlıklı bir zihniyete teşvik ederler. Eğitim personeli ile işbirliği içinde, okuldan ayrılma ve zorbalık gibi yaygın okul sorunlarını çözmek için önleme programları oluşturur ve uygularlar.

Okul Psikoloğunun Görevleri Nelerdir?

 • Topluluk destek hizmetleri için uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Yüksek risk grubundaki öğrencileri değerlendirme ve danışmanlık sağlama,
 • Akademik başarıları teşvik etme.

Okul psikoloğunun iş gereksinimleri ve sorumlulukları

Hedeflenen grubun ve eğitim ortamının özelliklerine göre değişiklik gösterir. Örneğin, üniversitelerde kariyer kararları öğrenciler için stresli olabilir, bu nedenle kariyer rehberliği konusunda deneyim sahibi olmak gerekir. Benzer şekilde, lise öğrencileri hangi ortaöğretim sonrası kuruma gitmek istediklerine karar verirken rehberlikten yararlanabilirler.

Etkili bir okul psikoloğu iş tanımı oluşturmak için, bu şablonu mevcut pozisyona göre özelleştirdiğinizden emin olun.

İş Özeti

Ekibimize katılacak ve öğrencilerimizin ruh ve zihin sağlığına hizmet edecek deneyimli bir okul psikoloğu arıyoruz.

Öğretmenler, yöneticiler ve diğer mesleki terapistler gibi diğer uzmanlarla birlikte, sosyal veya duygusal sorunlar, gelişimsel veya öğrenme bozuklukları ve engellerle karşılaşan çocuklar için etkili programlar tasarlayacaksınız. Bu programları bireysel veya grup oturumlarında uygulayacaksınız. Ayrıca zaman zaman ebeveynlere ve öğretmenlere de danışmanlık yapacak ve rehberlik edeceksiniz.

Bu rolde başarılı olmak için raporlar, okul notları, öğretmen bakış açıları vb. gibi farklı kaynaklardan karmaşık bilgileri analiz edebilmek önemlidir. Merhamet, sabır ve dayanıklılık, günlük iş görevlerini yerine getirmenize ve öğrencilerimiz için iyi bir rol model olmanıza yardımcı olacaktır.

Kendinizi bu rolde görüyorsanız ve öğrencilerimizin hayatlarında bir fark yaratmak istiyorsanız, sizinle tanışmak isteriz.

Sorumluluklar

 • Akıl sağlığı müdahalesi ve önleme programları tasarlamak,
 • Nefes alma veya zihinsel imgeleme teknikleri gibi danışmanlık ve eğitim yöntemlerini uygulamak,
 • Koordineli planlar oluşturmak için eğitim personeli ile işbirliği yapmak,
 • Öğrenci ilerlemesini değerlendirmek ve rapor etmek (örneğin, psikometrik testler kullanarak),
 • Her öğrencinin duygusal, bilişsel ve sosyal güçlü yönlerine göre öğrenme hedefleri belirlemek,
 • Gerekirse öğrencileri toplum hizmetlerine yönlendirmek,
 • Çocukların refahını artırmak için farkındalık gibi yeni yöntemler araştırmak,
 • Sınıf veya okul krizlerini çözmek,
 • Yüksek riskli çocukların öğretmenlerine danışmanlık sağlamak ve onları desteklemek.

Gereksinimler

 • Çeşitli eğitim ortamlarında okul psikoloğu olarak deneyim sahibi olmak,
 • Akıl sağlığı sorunlarını ve diğer sorunları önlemek veya tedavi etmek için çeşitli metodlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Devlet eğitim politikaları ve düzenlemelerine ilişkin bilgi sahibi olmak,
 • Etkili iletişim ve danışmanlık becerilerine sahip olmak,
 • Dürüst ve profesyonel olmak,
 • Olumlu, sabırlı ve dirençli olmak,
 • Okul psikoloğu olarak çalışmak için devlet lisansına sahip olmak,
 • Okul Psikolojisi veya benzeri eğitim alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak; Ph.D veya Psy.D artıdır.

🇬🇧 English

School Psychologist job description

This School Psychologist job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

What is a school psychologist?

School psychologists help children and students of all educational levels manage social, emotional, behavioral, and learning problems. They work at schools, universities, community services, and mental health institutions.

What does a school psychologist do?

School psychologists design and implement interventions for a wide spectrum of difficulties children may face, for example, performance anxiety, learning difficulties, or anger management issues. Emphasizing on students’ personal and social strengths, they encourage wellbeing and a healthier mindset. In collaboration with educational staff, they create and implement prevention programs to tackle common school problems, such as dropping out and bullying.

School psychologist responsibilities include:

 • Assessing eligibility for community support services
 • Evaluating and counseling high-risk students
 • Promoting academic achievements 

School psychologist job requirements and responsibilities vary based on the characteristics of the targeted group and educational setting. For example, at colleges, career decisions can be stressful for students, so experience with career guidance is needed. Similarly, high school students can benefit from guidance when deciding which post-secondary institution to attend. 

To craft an effective school psychologist job description, make sure to customize this template to the position at hand.

Job brief

We are looking for an experienced school psychologist to join our team and cater for our students’ mental health and wellbeing.

Together with teachers, administrators, and other specialists (e.g. occupational therapists), you’ll design effective programs for children who face social or emotional problems, developmental or learning disorders, and disabilities. You’ll implement these programs in individual or group sessions. You will also occasionally counsel and guide parents and teachers.

To succeed in this role, it’s important to be able to analyze complex information from different sources (e.g. reports, school grades, teacher perspectives, etc.). Compassion, patience, and resilience will help you meet the daily job tasks and be a good role model for our students.

If you see yourself in this role and you want to make a difference in our students’ lives, we’d like to meet you.

Responsibilities

 • Design mental-health intervention and prevention programs
 • Implement counseling and educational methods (e.g. breathing or mental imagery techniques)
 • Collaborate with educational staff to create coordinated plans
 • Evaluate and report on student progress (e.g. using psychometric tests)
 • Set learning goals based on each student’s emotional, cognitive, and social strengths 
 • Refer students to community services if needed
 • Research new methods to improve children’s wellbeing (e.g. mindfulness) 
 • Resolve classroom or school crises
 • Mentor and support teachers of high-risk children
 • Guide parents in facilitating children’s progress 

Requirements

 • Proven experience as a school psychologist in a diverse educational setting
 • Knowledge of various methods to prevent or treat mental-health problems and other difficulties
 • Strong understanding of state education policies and regulations 
 • Effective communication and counseling skills
 • Integrity and professionalism
 • A positive, patient, and resilient personality
 • State license to work as a school psychologist
 • Master’s degree in School Psychology or similar educational field; a Ph.D or Psy.D is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver