🇹🇷 Türkçe

Personel Koordinatörü İş İlanı Örneği 

Personel Koordinatörü iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Personel Koordinatörü sorumlulukları şunları içerir:

 • Şirketin tüm personel ihtiyaçlarını ve operasyonlarını denetlemek
 • Boş pozisyonları zamanında doldurmak için işe alım ajansları ile bağlantı kurmak
 • Aday eleme ve işe alım süreçlerinin desteklenmesi

İş özeti

Çalışanların işe alınması, oryantasyonu ve yerleştirilmesi gibi çeşitli görevleri üstlenecek yetkin bir Personel Koordinatörü arıyoruz . Ayrıca, şirketin istihdamla ilgili tüm ilgili yasalara uymasını sağlayacak kişi de siz olacaksınız.

Bir personel koordinatörü, hem çalışanlar hem de dış satıcılarla ilişkileri geliştirebilen mükemmel bir iletişimci olmalıdır. İdeal olarak, diğer insan kaynakları prosedürlerinin yanı sıra işe alma ve işe yerleştirme konusunda deneyime sahip olmalıdırlar.

Amaç, şirketin personel gereksinimlerinin her zaman karşılanmasını ve çalışanların dostane, destekleyici bir ortamda çalışmasını sağlamaktır.

Sorumluluklar

 • Şirketin tüm personel ihtiyaçlarını ve operasyonlarını denetlemek
 • Boş pozisyonları zamanında doldurmak için işe alım ajansları ile bağlantı kurun
 • Aday tarama ve işe alım süreçlerini desteklemek
 • İşe alım sonrası personel değişikliği, yasal belgeler vb. işlemleri kolaylaştırın.
 • Oryantasyon ve eğitim planlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak
 • Çalışanları vardiya ve pozisyonlarda görevlendirerek çalışma programları geliştirin
 • Zaman işleyişi ve izin talepleri için sorumluluk üstlenin
 • Doğru çalışan tazminatını sağlamak için bordro ile işbirliği yapın
 • İç ve dış politika ve düzenlemelere uyumu sağlamak
 • Personel operasyonları hakkında raporlar hazırlamak ve sunmak

Gereksinimler

 • Personel koordinatörü veya benzeri pozisyon olarak kanıtlanmış deneyim
 • İK planlarının planlanması ve uygulanması konusunda deneyim (işe alım, işe alma vb.)
 • İlgili yasal düzenlemeler hakkında sağlam bilgi (eşit istihdam fırsatı, yer değiştirme, yasalar, vize prosedürleri vb.)
 • Personel politikaları, prosedürleri ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi
 • Üstün organizasyon ve liderlik becerileri
 • Mükemmel iletişim ve kişilerarası yetenekler
 • Gizlilik açısından güvenilir
 • İnsan kaynakları, işletme yönetimi veya ilgili alanda BSc / Ba
 • Geçerli sertifika (örneğin ASA kimlik bilgileri) bir artıdır

🇬🇧 English

Staffing Controller job description

This Staffing Controller job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Staffing Coordinator responsibilities include:

 • Overseeing all staffing needs and operations of the company
 • Liaising with recruiting agencies to fill vacancies in a timely manner
 • Supporting candidate screening and hiring processes

Job brief

We are looking for a competent Staffing coordinator to undertake a variety of tasks such as recruitment, orientation and placement of employees. You will also be the one to ensure that the company complies with all relevant laws regarding employment.

A staffing coordinator must be an excellent communicator, able to foster relationships with both employees and external vendors.  They should ideally have experience in hiring and onboarding as well as other human resources procedures.

The goal is to ensure that the company’s staffing requirements are always met and employees work in a friendly, supportive environment.

Responsibilities

 • Oversee all staffing needs and operations of the company
 • Liaise with recruiting agencies to fill vacancies in a timely manner
 • Support candidate screening and hiring processes
 • Facilitate procedures after hiring regarding employee relocation, legal documents etc.
 • Assist in preparation and execution of orientation and training plans
 • Develop work schedules by allocating employees in shifts and positions
 • Assume responsibility for timekeeping and time off requests
 • Collaborate with payroll to ensure correct employee compensation
 • Ensure compliance with internal and external policies and regulations
 • Prepare and submit reports on staffing operations

Requirements

 • Proven experience as staffing coordinator or similar position
 • Experience in planning and execution of HR plans (onboarding, hiring etc.)
 • Solid knowledge of relevant legal regulations (equal employment opportunity, relocation, laws, visa procedures etc.)
 • Knowledge of staffing policies, procedures and best practices
 • Outstanding organizational and leadership skills
 • Excellent communication and interpersonal abilities
 • Reliable with a respect to confidentiality
 • BSc/Ba in human resources, business administration or relevant field
 • Valid certification (e.g. ASA credentials) is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver