Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

PHP Developer Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu PHP Developer aday mülakat soruları, şirketinizde bir PHP Developer pozisyonu için işe alım sürecinizde size yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 

PHP Developer Mülakat Soruları

PHP geliştiricileri, web uygulamalarının sunucu tarafı için kod yazan Back-end Developer ekibinin bir parçasıdır. Arkayüz bileşenleri geliştirirler, uygulamaları diğer (genellikle üçüncü taraf) web hizmetleriyle bağlarlar ve çalışmalarını entegre ederek Front-end geliştiricileri desteklerler.

PHP oldukça zor olabilir, bu nedenle sağlam bir teknik altyapıya ve mükemmel kodlama becerilerine sahip adaylara ihtiyacınız var. Adaylarınızın deneyim ve bilgi düzeylerini belirlemek ve belirli kriterlerinize uyanları shortliste almak için bu soruları kullanın. İşe alım sürecinizi tamamlamak ve adaylarınızın becerilerini daha iyi değerlendirmek için bir görev ekleyebilirsiniz.

Programlama için güçlü bir tutku gösterebilen adaylar öne çıkmalıdır. Tüm geliştirici rollerinde olduğu gibi, seminerlere katılmaya veya ilgili kitapları okumaya yoğun ilgi gösteren adayları belirlemek önemlidir. Oyun geliştirme gibi dahil olabilecekleri diğer eğlenceli projeler hakkında soru sormaktan çekinmeyin. Bu şekilde, yeni bir şeyler öğrenmekten zevk alan, merak ve yaratıcılıkla hareket eden adayları belirleyeceksiniz.

Bilgisayar bilimi soruları

 • PHP'deki PEAR nedir?
 • include() ve require() fonksiyonları arasındaki fark nedir?
 • PHP sabitleri ve değişkenleri arasındaki farklar nelerdir?
 • Bir arayüz ile soyut bir sınıf arasındaki fark nedir?

Role özgü sorular

 • Hangi hata türleriyle karşılaştınız ve bunları nasıl düzelttiniz?
 • PHP'de rastgele sayılar üretmeniz gerekiyorsa, hangi yöntemi izlersiniz?
 • PHP kullanarak web tarayıcısının bilgilerini nasıl alabilirsiniz?
 • Web sitenize çerezleri nasıl yerleştirirsiniz?
 • SQL'e aşina mısınız? PHP kullanarak bir MySql veritabanını nasıl oluşturursunuz?
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki görevleriniz nelerdir?
 • Laravel ve Yii gibi PHP çerçeveleri için eklentileri nasıl geliştirdiğinizi ve entegre ettiğinizi açıklayın.
 • Kullanıcı deneyimi kalitesini artırmak için hangi özellikleri geliştirirdiniz? Uygun bulduğunuz örnekleri anlatın.
 • Joomla, Drupal veya osCommerce gibi açık kaynaklı projelerle ilgili deneyiminiz nedir?
 • En iyi tasarım ve kodlama uygulamalarına örnekler verebilir misiniz?
 • Bir web uygulaması tasarlarken HTML, CSS, Javascript veya AJAX size nasıl yardımcı olabilir?
 • Bir program düzgün çalışmadığında uyguladığınız sorun giderme sürecini açıklayın.

Davranışsal sorular

 • Son zamanlarda üzerinde çalıştığınız eğlenceli bir proje var mı? Varsa, anlatır mısınız?
 • Herhangi bir teknoloji seminerine katılma şansınız olsa hangisini seçerdiniz? Neden?
 • Tüm güncel programlama trendlerini nasıl keşfediyorsunuz?
 • Bir projeyi tamamlamak için geliştiriciler ve mühendislerle iş birliği yaptınız mı? Takıma katkınız ne oldu?

🇬🇧 English

PHP Developer Interview Questions

This set of PHP Developer interview questions is designed to help you during your hiring process for a PHP Developer position in your company.

PHP Developer Interview Questions

PHP Developers are part of the Back-end Developers team, writing code for the server side of web applications. They develop back-end components, connect applications with other (often third-party) web services and support the Front-end Developers by integrating their work.

PHP can be quite tricky, therefore you need candidates with a solid technical background and excellent coding skills. Use these questions to determine your candidates’ levels of experience and knowledge and shortlist those who match your specific criteria. You can include an assignment to compliment your hiring process and better evaluate your candidates’ skills.

Candidates who are able to demonstrate a strong passion for programming should stand out. As with all developers roles, it’s important to identify candidates who show a keen interest in attending seminars or reading relevant books. Don’t hesitate to ask about other fun projects they’re likely to get involved with, like game development. This way, you’ll identify candidates who enjoy learning new thing and are driven by curiosity and creativity.

Computer Science questions

 • What’s PEAR in PHP?
 • What’s the difference between the include() and require() functions?
 • What are the differences between PHP constants and variables?
 • What is the difference between an interface and an abstract class?

Role-specific questions

 • What error types have you faced and how did you fix them?
 • If you need to generate random numbers in PHP, what method would you follow?
 • How can you get web browser’s details using PHP?
 • How would you set cookies in your website?
 • Are you familiar with SQL? How would you create a MySql database using PHP?
 • What are your duties in the software development lifecycle?
 • Explain how you develop and integrate plugins for PHP frameworks, like Laravel and Yii.
 • What features would you develop to increase user experience quality? Name any examples you find appropriate.
 • What’s your experience with open source projects like Joomla, Drupal or osCommerce?
 • Can you give some examples of best design and coding practices?
 • How can HTML, CSS, Javascript or AJAX help you when designing a web application?
 • Describe the troubleshooting process you follow when a program doesn’t run properly.

Behavioral questions

 • What’s a fun project that you’ve worked on recently?
 • If you could attend any tech seminar, which one would you choose and why?
 • How do you ensure you discover all current programming trends?
 • Describe a situation where you collaborated with developers and engineers to complete a project. What was your contribution to the team?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver