🇹🇷 Türkçe

Posta Görevlisi İş İlanı Örneği 

Posta Görevlisi iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Posta Görevlisinin Sorumlulukları

 • Gelen postayı departmana, yere ve kategoriye göre sıralamak.
 • Gönderilen ve alınan postaların kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
 • Zarf ve paket hazırlamak.

İş özeti

Zarfları ve paketleri işlemek, sıralamak ve dağıtmak için bir Posta Görevlisi arıyoruz.

Bu pozisyonda bizimle çalışabilmek için , çalışkan ve güvenilir olmalısınız. Acil posta veya posta hatalarını ele alırken ayrıntılara, iyi okuma yazma becerilerine ve sakin ve üretken kalma yeteneğine dikkat etmelisiniz.

Amacınız, postalarımızın alıcılarına başarılı bir şekilde ulaşmasını sağlamak olacaktır.

Sorumluluklar

 • Gelen kayıtlı veya sertifikalı postaların kayıtalarını tutmak.
 • Postayı departmana, konuma veya kategoriye göre sıralamak (ör. Faturalar, bildirimler, kişisel).
 • İletilme tarihi ve gönderenin adını damgalamak ve kaydetmek.
 • Gelen paketlerin ağırlıklarını, iade adreslerini ve açıklamalarını içeren kayıtları tutmak.
 • Postalanacak yazışmaları toplamak  ve hazırlamak (örn. Uygun damgaların uygulanması, adreslerin doğrulanması).
 • Yanlış yönlendirilmiş postayı düzeltmek ve yeniden iletmek
 • Gerektiğinde ekspres teslimatı düzenlemek.
 • Kişilere veya departmanlara posta dağıtmak.
 • Posta odası sarf malzemelerini korumak(örn. Damgalar, zarflar, adres etiketleri).

Nitelikler

 • Posta Memuru veya Büro Memuru olarak belgelenmiş iş deneyimi.
 • İyi bilgisayar becerilerine sahip olmak.
 • Ayrıntılara dikkat eden ve  düzenli biri olmak.
 • Baskı altında çalışabilme yeteneği.
 • İyi iletişim ve okuryazarlık becerileri.
 • Tercihen lise diplomasına sahip olmak.
 • Posta sıralama ve posta sayacı makinelerine aşinalık artıdır.

🇬🇧 English

Mail Clerk job description

This Mail Clerk job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Mail Clerk responsibilities include:

 • Sorting incoming mail by department, location and category
 • Keeping records of sent and received mail
 • Preparing envelopes and packages

Job brief

We are looking for a Mail Clerk to handle, sort and distribute envelopes and packages.

In this role, you should be diligent and reliable. You should have attention to detail, good literacy skills and the ability to remain calm and productive when handling urgent mail or postage mistakes.

Your goal will be to ensure our mail reaches its recipients in good condition.

Responsibilities

 • Sign for incoming registered or certified mail
 • Sort mail by department, location or category (e.g. bills, notices, personal)
 • Stamp and record date of receipt and sender’s name
 • Keep records of incoming packages, including their weight, return address and description
 • Collect and prepare correspondence to be mailed (e.g. applying appropriate stamps, verifying addresses)
 • Correct and reforward misdirected mail
 • Arrange for express delivery when needed
 • Distribute mail to individuals or departments
 • Track mailroom supplies (e.g. stamps, envelopes, address labels)

Requirements

 • Proven experience as a Mail Clerk or Office Clerk
 • Experience with mail sorting and postage meter machines is a plus
 • Good computer skills
 • Well-organized, with sharp attention to detail
 • Ability to work under pressure
 • Good communication and literacy skills
 • High school diploma preferred

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver