Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Problem Çözme Becerisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Adayların karmaşık durumlara nasıl yaklaştıklarını ve etkili çözümler sağlayıp sağlayamayacaklarını keşfetmek için bu örnek problem çözme becerisi mülakat sorularını kullanın.

Adaylara neden problem çözme becerisi mülakat soruları sormalısınız?

Çalışanlar işlerinde zorluklarla karşılaşacaklar. Bir sonraki işe alımı yapmadan önce, adayların zor durumlara nasıl yaklaştıklarını değerlendirmek için görüşme sürecini verimli kullanın.

Problem çözme becerisi mülakat soruları adayların şu durumlar karşısındaki davranışlarını gösterir:

 • Karmaşık konulara yaklaşımları
 • Sorunun kökenini anlamak için verileri nasıl analiz ettikleri
 • Stresli ve beklenmedik durumlar altında neler yaptıkları
 • İnandıkları şeylere meydan okunduğunda verdikleri tepkiler

Problem çözme becerilerini değerlendiren mülakat soruları ile sonuç odaklı adayları belirleyin. Teknik problem çözme potansiyeline sahip analitik ve geniş çaplı düşünenleri arayın. Bir sorunu fark eden veya potansiyel olarak ortaya çıkabileceğini tahmin eden potansiyel yetenekler öne çıkacaktır. Adaylar ayrıca sorunu nasıl çözeceklerini ve tekrar oluşmasını önleyeceklerini göstermelidir.

Bu örnek problem çözme becerisi mülakat soruları, sektör veya kıdem seviyesinden bağımsız olarak tüm pozisyonlar için geçerlidir. Adaylarınızın zor durumlarda nasıl düşündüğünü ölçmek için aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz:

Problem çözme becerisi mülakat soru örnekleri

 • Yönetimin herhangi bir girdisi olmadan bir sorunu çözmek zorunda kaldığınız bir zaman oldu mu? Olduysa, nasıl yaptın ve sonuç ne oldu?
 • Acil hale gelmeden önce bir sorunu belirleyip düzelttiğiniz bir duruma örnek verebilir misiniz?
 • Bir paydaşla ilgili öngördüğünüz bir sorun oldu mu? Bu durumun büyümesini nasıl engellediniz?
 • İşinizi verimli bir şekilde yaparken ciddi zorluklarla karşılaştığınız bir durumu tanımlayın. Zorluklar nelerdi ve bunları nasıl aştınız?
 • Kriz yönetimi becerilerini başarıyla kullandığınız bir zamanı anlatabilir misiniz?
 • Denetlediğiniz yeni bir projenin büyük bir gelir potansiyeli var, ancak şirketi yasal olarak sıkıntıya sokabilir. Bu işi nasıl halledersiniz?
 • Bir sorunu ne zaman kendi başınıza çözeceğinizi veya hangi aşamada yardım isteyeceğinizi nasıl belirlersiniz?

Mülakatlarda problem çözme becerilerini değerlendirmek için ipuçları

 • Mülakatlarınız sırasında, işte gerçekleşmesi muhtemel varsayımsal senaryolar kullanın. Şirketinizle ilgili olmayan gerçek dışı sorunlardan kaçınmak en iyisidir.
 • Adayların bir soruna adım adım nasıl yaklaştıklarını inceleyin: sorunu belirlemek ve analiz etmekten alternatifleri karşılaştırmaya ve en etkili çözümü seçmeye kadar.
 • Yenilikçi çözümler sunan adayları göz önünde bulundurun. Yaratıcı düşünenler, şirketinize değer katan yeni bakış açıları sağlayabilir.
 • Sorunlar ortaya çıktığında, çalışanlar sorumluluk almalı ve üstesinden gelebileceği bir tutum göstermelidir. Adayların geçmiş durumlar ile problem çözme becerilerini test edin. Mümkün olan en kısa sürede en iyi çözümü bulmaya kararlılarsa, şirketiniz için en iyi çalışan olmaları muhtemeldir.
 • Çoğu karmaşık durum bir ekip çalışması gerektirir. Adayların önceki deneyimleri, kararlara varmak için meslektaşlarıyla nasıl iş birliği yaptıklarını ve yardım isterken ne kadar rahat hissettiklerini size gösterecektir.
 • Teknik bir rol için işe alım yapıyorsanız, gelecekteki potansiyel çalışanınızın yapacağı işle ilgili sorular sorun. "Bu X hatasını nasıl giderirsiniz?" gibi teknik problem çözme becerisi iş görüşmesi soruları adaylarınızın teknik becerilerini ve işteki sorunları etkili bir şekilde çözme yeteneklerini ortaya çıkaracaktır.

🇬🇧 English

Problem-solving Interview Questions

Use these sample problem-solving interview questions to discover how candidates approach complex situations and if they can provide effective solutions.

Why you should ask candidates problem-solving interview questions?

Employees will face challenges in their job. Before you decide on your next hire, use your interview process to evaluate how candidates approach difficult situations.

Problem-solving interview questions show how candidates:

 • Approach complex issues
 • Analyze data to understand the root of the problem
 • Perform under stressful and unexpected situations
 • React when their beliefs are challenged

Identify candidates who are results-oriented with interview questions that assess problem-solving skills. Look for analytical and spherical thinkers with the potential for technical problem solving. Potential hires who recognize a problem, or predict one could potentially occur, will stand out. Candidates should also demonstrate how they would fix the issue, and prevent it from occurring again.

These sample problem-solving interview questions apply to all positions, regardless of industry or seniority level. You can use the following questions to gauge your candidates’ way of thinking in difficult situations:

Examples of problem-solving interview questions

 • Describe a time you had to solve a problem without managerial input. How did you do it and what was the result?
 • Give an example of a time you identified and fixed a problem before it became urgent.
 • Tell me about a time you predicted a problem with a stakeholder. How did you prevent it from escalating?
 • Describe a situation where you faced serious challenges in doing your job efficiently. What were the challenges, and how did you overcome them?
 • Recall a time you successfully used crisis-management skills.
 • A new project you’re overseeing has great revenue potential, but could put the company in legal hot water. How would you handle this?
 • How do you know when to solve a problem on your own or to ask for help?

Tips to assess problem-solving skills in interviews

 • During your interviews, use hypothetical scenarios that are likely to occur on the job. It’s best to avoid unrealistic problems that aren’t relevant to your company.
 • Examine how candidates approach a problem step-by-step: from identifying and analyzing the issue to comparing alternatives and choosing the most effective solution.
 • Pay attention to candidates who provide innovative solutions. Creative minds can contribute fresh perspectives that add value to your company.
 • When problems arise, employees should show commitment and a can-do attitude. Test candidates’ problem-solving skills in past situations. If they were determined to find the best solution as soon as possible, they will be great hires.
 • Most complex situations require a team effort. Candidates’ previous experiences will show you how they collaborated with their colleagues to reach decisions and how comfortable they felt asking for help.
 • If you’re hiring for a technical role, ask questions relevant to the work your future hires will do. Technical problem-solving interview questions, like “How would you troubleshoot this X bug?” will reveal your candidates’ hard skills and their ability to effectively address problems on the job.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver