Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Proje Koordinatörü İş İlanı Örneği 

Proje Koordinatörü iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 


Proje Koordinatörünün sorumlulukları şunlardan oluşur:

 • Proje çizelgelerini, kaynaklarını, ekipmanlarını ve bilgilerini koordine etmek
 • Proje gereksinimlerini, kapsamını ve hedeflerini belirlemek ve tanımlamak için müşterilerle irtibat kurmak
 • Proje ilerledikçe müşterilerin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olarak ilerlemek

 
İş Özeti

Basit faaliyetlerden daha karmaşık planlara kadar her türlü projeyi yönetecek ve düzenleyecek sorumluluk sahibi bir Proje Koordinatörü arıyoruz.
Proje Koordinatörünün sorumlulukları arasında, Proje Yöneticisiyle yakinen çalışarak projeler için içeriğine kaynaklar, zaman dilimleri ve bütçelerin dahil olduğu kapsamlı eylem planları hazırlamak bulunmaktadır. Zamanlama ve risk yönetimi gibi çeşitli koordinasyon sorumluluklarının yanı sıra proje belgelerinin bakımı ve mali sorguları üstlenmek gibi idari sorumluluklarınız da olacak.
Bu rolde başarılı olmak için, son teslim tarihlerinde müşteriler ve iç ekiplerle işbirliği yaparak sonuçlar sunmanız beklendiği için mükemmel zaman yönetimi ve iletişim becerilerine sahip olmalısınız. 
Sonuç olarak, Proje Koordinatörünün görevleri, tüm projelerin zamanında, bütçe dahilinde tamamlanmasını ve yüksek kalite standartlarını karşılamasını sağlamaktır.


Sorumluluklar

 • ● Proje yönetimi faaliyetlerini, kaynaklarını, ekipmanını ve bilgilerini koordine etmek
 • Projeleri yapılabilir eylemlere ayırmak ve zaman dilimleri ayarlamak
 • Gereksinimleri, kapsamı ve hedefleri belirlemek ve tanımlamak için müşterilerle irtibat kurmak
 • Dahili ekiplere görev atamak ve program yönetimine yardımcı olmak
 • Projeler gelişirken süreç boyunca müşterilerin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak
 • Bütçe hazırlanmasına yardımcı olmak
 • Riskleri ve fırsatları analiz etmek
 • Projenin tedarik yönetimini gözetlemek
 • Projenin ilerleyişini izlemek ve ortaya çıkan sorunlarla ilgilenmek
 • Proje için ortak iletişim noktası olarak hareket etmek ve projenin durumunu tüm katılımcılara iletmek
 • Olası problemleri ortadan kaldırmak için Proje Yöneticisi ile birlikte çalışmak
 • Çalışma saatlerini, planları ve harcamaları izlemek için araçlar kullanmak
 • Tüm uygun yasal evrakları düzenlemek (örn. Sözleşmeler ve sözleşme şartları)
 • Kapsamlı proje belgeleri, planları ve raporları oluşturup bunları proje süresince devamlı kılmak
 • Kalite güvence testleri yaparak standartların ve gereksinimlerin karşılandığından emin olmak

Gereklilikler

 • Proje Koordinatörü veya benzeri bir rolde kanıtlanmış iş deneyimi
 • Tasarımdan teslimata kadar proje yönetimi deneyimi
 • Akış şemalarını, çizelgeleri ve adım adım eylem planlarını hazırlama ve yorumlama becerisi
 • Çoklu görev yapabilme ve zaman yönetimi de dahil olmak üzere sağlam organizasyon becerileri
 • Güçlü müşteri karşılama ve ekip çalışması becerileri
 • Risk yönetimi ve kalite güvence kontrolüne aşina olmak
 • Microsoft Project ve Microsoft Planner üzerinde daha önceden edinilmiş iş deneyimi ve çalışma bilgisi
 • Proje yönetim araçlarıyla uygulamalı deneyim (örn. Basecamp veya Trello)
 • İşletme veya benzeri bir alanda lisans diploması
 • PMP/ PRINCE2 sertifikası artı olarak değerlendirilecektir 

🇬🇧 English

Project Coordinator job description

This Project Coordinator job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Project Coordinator responsibilities include:

 • Coordinating project schedules, resources, equipment and information
 • Liaising with clients to identify and define project requirements, scope and objectives
 • Ensuring that clients’ needs are met as the project evolves.

Job brief

We are looking for a responsible Project Coordinator to administer and organize all types of projects, from simple activities to more complex plans.

Project Coordinator responsibilities include working closely with our Project Manager to prepare comprehensive action plans, including resources, timeframes and budgets for projects. You will perform various coordinating tasks, like schedule and risk management, along with administrative duties, like maintaining project documentation and handling financial queries. To succeed in this role, you should have excellent time management and communication skills, as you’ll collaborate with clients and internal teams to deliver results on deadlines.

Ultimately, the Project Coordinator’s duties are to ensure that all projects are completed on time, within budget and meet high quality standards.

Responsibilities

 • Coordinate project management activities, resources, equipment and information
 • Break projects into doable actions and set timeframes
 • Liaise with clients to identify and define requirements, scope and objectives
 • Assign tasks to internal teams and assist with schedule management
 • Make sure that clients’ needs are met as projects evolve
 • Help prepare budgets
 • Analyze risks and opportunities
 • Oversee project procurement management
 • Monitor project progress and handle any issues that arise
 • Act as the point of contact and communicate project status to all participants
 • Work with the Project Manager to eliminate blockers
 • Use tools to monitor working hours, plans and expenditures
 • Issue all appropriate legal paperwork (e.g. contracts and terms of agreement)
 • Create and maintain comprehensive project documentation, plans and reports
 • Ensure standards and requirements are met through conducting quality assurance tests

Requirements

 • Proven work experience as a Project Coordinator or similar role
 • Experience in project management, from conception to delivery
 • An ability to prepare and interpret flowcharts, schedules and step-by-step action plans
 • Solid organizational skills, including multitasking and time-management
 • Strong client-facing and teamwork skills
 • Familiarity with risk management and quality assurance control
 • Strong working knowledge of Microsoft Project and Microsoft Planner
 • Hands-on experience with project management tools (e.g. Basecamp or Trello)
 • BSc in Business Administration or related field
 • PMP / PRINCE2 certification is a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver