Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Proje Mühendisi İş İlanı Örneği 

Proje Mühendisi iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Proje Mühendisi İş Tanımı

Proje Mühendisliği Sorumlulukları

Atanan mühendislik projelerini hazırlamak, programlamak, koordine etmek ve izlemek

Geçerli kurallara, uygulamalara, QA / QC politikalarına, performans standartlarına ve şartnamelerine uygunluğun izlenmesi

İhtiyaçlarını ve gereksinimlerini yorumlamak için müşterilerle günlük etkileşimde bulunmak ve onları sahada temsil etmek

İş Tanımı

Projelerin içerdiği tüm mühendislik ve teknik disiplinlerden sorumlu olacak bir Proje Mühendisi arıyoruz. Tasarımın tamamlanmasına kadar proje doğruluğunu ve kalitesini sağlamayı amaçlayan tüm teknik faaliyetleri planlayacak, tahmin edecek, kaynak oluşturacak ve yöneteceksiniz.

Sorumlulukları

 • Atanan mühendislik projelerini hazırlamak, programlamak, koordine etmek ve izlemek
 • Geçerli kurallara, uygulamalara, QA / QC politikalarına, performans standartlarına ve spesifikasyonlarına uyumluluğu izlemek
 • İhtiyaçlarını ve gereksinimlerini yorumlamak ve sahada temsil etmek için müşterilerle günlük etkileşimde bulunmak
 • İşin (bütçe, program, planlar, personelin performansı) genel kalite kontrolünü gerçekleştirmek ve proje durumu hakkında düzenli olarak rapor vermek
 • Sorumlulukları ve mentor proje ekibini atamak
 • Yardım ve teknik destek sağlamak için proje yöneticisi ve diğer proje katılımcıları ile etkili bir şekilde işbirliği yapmak ve iletişim kurmak
 • Mühendislik teslimatlarını gözden geçirmek ve uygun düzeltici eylemleri başlatmak

Gereklilikler

 • Proje Mühendisi olarak kanıtlanmış bir çalışma deneyimi
 • AutoCAD gibi mükemmel tasarım ve görselleştirme yazılımı bilgisi
 • Gelişmiş MS Office becerileri
 • Kurallar, düzenlemeler, en iyi uygulamalar ve performans standartlarına hakim olma
 • Çoklu disiplin projeleri ile çalışabilme becerisi
 • Proje yönetimi ve denetim becerileri
 • Karar verme yeteneği ve liderlik becerileri
 • Mevcut mühendislik lisansı
 • Zaman yönetimi ve organizasyon becerileri

🇬🇧 English

Project Engineer job description

This Project Engineer job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Project Engineer responsibilities include:

Preparing, scheduling, coordinating and monitoring the assigned engineering projects
Monitoring compliance to applicable codes, practices, QA/QC policies, performance standards and specifications
Interacting daily with the clients to interpret their needs and requirements and representing them in the field

 

Job brief

We are looking for an accountable Project Engineer to be responsible for all engineering and technical disciplines that projects involve. You will schedule, plan, forecast, resource and manage all the technical activities aiming at assuring project accuracy and quality from conception to completion.

Responsibilities

 • Prepare, schedule, coordinate and monitor the assigned engineering projects
 • Monitor compliance to applicable codes, practices, QA/QC policies, performance standards and specifications
 • Interact daily with the clients to interpret their needs and requirements and represent them in the field
 • Perform overall quality control of the work (budget, schedule, plans, personnel’s performance) and report regularly on project status
 • Assign responsibilities and mentor project team
 • Cooperate and communicate effectively with project manager and other project participants to provide assistance and technical support
 • Review engineering deliverables and initiate appropriate corrective actions

Requirements

 • Proven working experience as a Project Engineer
 • Excellent knowledge of design and visualisations software such as AutoCAD
 • Advanced MS Office skills
 • Familiarity with rules, regulations, best practices and performance standards
 • Ability to work with multiple discipline projects
 • Project management and supervision skills
 • Decision making ability and leadership skills
 • Current engineer license
 • Time management and organization skills
 • BS degree in Engineering or relevant field

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver